Facultat d'Educació

Primer Semestre

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu del primer semestre12/09/202224/01/2023
Període lectiu sense docència25/01/202301/02/2023
Avaluació complementària del primer semestre *09/01/202324/01/2023
Terminis per lliurar les qualificacions (primer semestre avaluació complementària) Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària del primer semestre *02/02/202309/02/2023
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre avaluació extraordinària) 20/02/2023

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon Semestre

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu del segon semestre (docència, avaluació i complementària)10/02/202315/06/2023
Període lectiu sense docència16/06/202323/06/2023
Avaluació complementària del segon semestre *30/05/202315/06/2023
Terminis per lliurar les qualificacions (segon semestre avaluació complementària) Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària del segon semestre *26/06/202303/07/2023
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre avaluació extraordinària) 12/07/2023

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

EsdevenimentData iniciData fi
Tancament actes 12/07/2023

Període no lectiu

EsdevenimentData iniciData fi
Vacances de Nadal23/12/202206/01/2023
Vacances de Setmana Santa06/04/202316/04/2023

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.