Facultat d'Educació

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen complementari
Període d'avaluació complementària * 12/01/2024 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes Fins el 19 de febrer de 2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segundo semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen complementari
Període d'avaluació complementària * 03/06/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Període d'avaluació extraordinària * 24/06/2024 01/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes Fins el 10 de juliol de 2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació del període únic Fins el 10 de juliol de 2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació del període únic Fins el 10 de juliol de 2024

 

A l'Acord normatiu 14792/2023, del dia 14 de febrer de 2023 pel qual s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2023-24, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2023. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 28 de març al 7 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.

Calendari d'actuacions administratives