Facultat de Dret

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre  (docència, avaluació i complementària) 12/09/22 24/01/23
Vacances Nadal 23/12/22 06/01/23
Avaluació complementària primer semestre*

09/01/23

24/01/23
Terminis per lliurar les qualificacions (primer semestre avaluació complementària)   Fins 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària primer semestre*

02/02/23

09/02/23
Període lectiu segon semestre 10/02/23 15/06/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre avaluació extraordinària)   20/02/23
Vacances Setmana Santa 06/04/23 16/04/23
Avaluació complementària segon semestre* 30/05/23 15/06/23
Terminis per lliurar les qualificacions (segon semestre avaluació complementària)   Fins 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària segon semestre* 26/06/2303/07/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre avaluació extraordinària)    12/07/23
Tancament actes TFG segona defensa    30/09/23

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.