Facultat de Ciències

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 22/12/2023
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen complementari
Període d'avaluació complementària * 08/01/2023 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes 31/01/2024 19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 28/05/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen complementari
Període d'avaluació complementària * 29/05/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Període d'avaluació extraordinària * 25/06/2024 02/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes 24/06/2024 10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 25/01/2024 26/01/2024 19/02/2024
Avaluació del primer període 20/06/2024 21/06/2024 10/07/2024
Avaluació del segon període 24/09/2024 25/09/2024 30/09/2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 31/01/2024 07/02/2024 19/02/2024
Avaluació del primer període 25/06/2024 02/07/2024 10/07/2024
Avaluació del segon període 19/09/2024 25/09/2024 30/09/2024

 

A l'Acord normatiu 14792/2023, del dia 14 de febrer de 2023 pel qual s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2023-24, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2023. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 28 de març al 7 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.

Calendari d'actuacions administratives