Escola Politècnica Superior

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre (docència i avaluació contínua) 12/09/22 22/12/22
Vacances Nadal 23/12/22 06/01/23
Termini per lliurar les qualificacions d'avaluació contínua   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen del període d'avaluació complementària
Avaluació complementària del primer semestre * 9/01/23 24/01/23
Termini per lliurar les lliurar les qualificacions d'avaluació complementària   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen del període d'avaluació extraordinària
Avaluació extraordinària del primer semestre * 02/02/23 09/02/23
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre avaluació extraordinària)   20/02/23
Període lectiu del segon semestre (docència i avaluació contínua) 10/02/23 29/05/23
Vacances Setmana Santa 06/04/23 16/04/23
Termini per lliurar les qualificacions d'avaluació contínua   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen del període d'avaluació complementària
Avaluació complementària del segon semestre * 30/05/23 15/06/23
Termini per lliurar les qualificacions d'avaluació complementària   Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen del període d'avaluació extraordinària
Avaluació extraordinària del segon semestre * 26/06/23 03/07/23
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Segon semestre)   12/07/23
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i pràctiques externes)   30/09/23

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.