Escola Politècnica Superior

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu primer semestre28/09/2003/02/21
Vacances Nadal23/12/2006/01/21
Avaluació complementària primer semestre *21/01/2103/02/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre) Fins a 7 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària primer semestre *12/02/2119/02/21
Període lectiu segon semestre22/02/2125/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària primer semestre)  02/03/21
Vacances Setmana Santa01/04/2111/04/21
Avaluació complementària segon semestre *11/06/2125/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre) Fins a 7 dies naturals abans de la data l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària segon semestre *05/07/2115/07/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària segon semestre) 23/07/21
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG) 23/07/21
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG - segona defensa) 30/09/21

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2020. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 1 al 11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.