Persones més grans de quaranta-cinc anys amb prova d'accés específica

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

 

Descripció

S'inclouen en aquesta via persones més grans de quaranta-cinc anys amb prova d’accés específica.

Casos

Nota d'accés

  • Serà la nota final de la prova d'accés.

Documentació

  • No cal presentar cap document.
 

suport