Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

 

Descripció

S'inclouen en aquesta via persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.

Nota d'accés

  • Serà la nota final de la prova de accés.

Documentació

Només han de presentar la documentació els estudiants amb la prova d’accés per a més grans de 25 anys de convocatòries posteriors a l'any 2000 superades en altres universitats.

Documentació:

  • DNI/passaport/NIE.
  • Targeta de la superació de la prova.
 

suport