Alumnes amb admissió directa

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Els alumnes que tenen admissió directa a un grau no han de fer cap procediment d’admissió per matricular-se en aquest grau. S’hi poden matricular directament.

Els alumnes que es troben en els supòsits següents tenen admissió directa:

 1. Alumnes que s’adapten. En aquest supòsit, per procedir a l’adaptació basta simplement amb la sol·licitud per part de l’alumne. S’ha d’atenir a les regles següents:
  1. La sol·licitud d’adaptació duu implícita la sol·licitud de reconeixement en el pla d’estudis de destinació i dels crèdits superats en el pla d’estudis d’origen, i per tant, està subjecta al preu públic corresponent.
  2. El procés d’adaptació tancarà l’expedient del pla d’estudis d’origen i no serà possible fer-hi cap matrícula ni reconeixement.
  3. El procés d’adaptació és irreversible, llevat del cas que, fruit del procés de reconeixement implícit en l’adaptació, l’alumne no pugui cursar cap assignatura perquè aquestes encara no s’ofereixen d’acord amb la implantació del nou pla d’estudis. Deixarà de ser reversible en el moment que l’alumne pugui cursar una assignatura.
  4. En cas que l’expedient d’origen no compleixi amb el règim de permanència, l’adaptació està condicionada al que estableixi el règim de permanència.
 2. Alumnes que no compleixen el règim de permanència. Si un alumne és penalitzat per raó de no complir el règim de permanència, una vegada acabat el període de penalització, la reincorporació serà immediata, sens perjudici del que estableixi la normativa de permanència.
 3. Alumnes que, després de començar uns estudis de grau a la UIB o en un centre adscrit, els hagin abandonats temporalment (tant si han fet trasllat d’expedient com si no). Podran continuar-los en el mateix centre sense necessitat de tornar a participar en cap procés d’admissió sempre que tinguin sis crèdits superats i compleixin la corresponent normativa de permanència.
 4. Alumnes que hagin superat la prova d’accés a la UIB de més grans de 25 anys abans de l’any 2001 a l’estudi de grau que substitueix aquell per al qual varen fer la prova.

suport