Procediment d'admissió per canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Vídeos tutorials

Obtenció de credencial

 

suport