Admissió amb 90 crèdits reconeguts

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Aquesta és una via excepcional que s’adreça preferentment a:

  • Estudiants que volen continuar a la UIB la titulació iniciada a una altra universitat (espanyola o estrangera)
  • Estudiants que volen canviar de titulació i/o universitat dins la mateixa branca de coneixement
  • Estudiants que hagin cursat estudis a l’estranger i no hagin obtingut l’homologació

L'admissió estarà condicionada, en tot cas, al reconeixement mínim de 90 crèdits i als criteris i la disponibilitat del centre.

Com s’ha de sol·licitar?

La sol·licitud d’admissió i de reconeixement de crèdits es presenta als serveis administratius del centre on s’imparteixen els estudis. Aquesta sol·licitud implica pagar la taxa corresponent.

Documentació que s’ha d’aportar

Amb estudis iniciats a la UIB:

  • No és necessari presentar documentació

Amb estudis iniciats a altres universitats:

  • DNI/passaport/NIE
  • Pla d’estudis i guies docents de les assignatures que vols reconèixer. Pots aportar la relació dels enllaços a les pàgines web oficials o els documents amb el segell institucional. Han d’estar redactats en català, castellà o anglès
  • Certificat acadèmic en català o castellà i, si escau, legalitzat per via diplomàtica
  • Equivalència de notes mitjanes al sistema espanyol, si escau

La documentació s'ha de presentar en anglès o traduïda a l'espanyol o català per un traductor jurat autoritzat a Espanya. Si presentau una traducció jurada també haureu d'adjuntar el document original.

Quan s’ha de sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any acadèmic, durant l’horari d’atenció al públic dels serveis administratius del centre on s’imparteix l’estudi.

Quin preu té?

El preu de la sol·licitud de reconeixement de crèdits és de 16,79 euros.

Una vegada adjudicada la plaça i acceptada la resolució, s’ha de pagar el reconeixement de crèdits. El preu del reconeixement és un 15% del preu en primera matrícula de cada crèdit reconegut.

Adjudicació de places

Una vegada que la comissió de reconeixement i transferència de crèdits hagi resolt el reconeixement de crèdits, com a mínim de 90 crèdits, el degà o el director de l’escola pot admetre o denegar l’admissió de l’estudiant. Aquesta resolució es pot resoldre de manera individualitzada o ajornar-la a la resolució simultània de totes les sol·licituds fins al proper període de preinscripció. Aquestes resolucions s’envien per correu electrònic.

Si s’adjudica la plaça, s’obté la corresponent carta d’admissió en els serveis administratius. En cas que l’adjudicació sigui posterior als deu dies naturals del començament de les classes, l’admissió es farà amb la condició d’alumne a temps parcial, perquè l’alumne pugui matricular-se, si així ho vol, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d’avaluació parcial. 

suport