Admissió

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Proves específiques d'admissió

Alguns estudis requereixen que se superi una prova d’admissió. Les proves d'admissió vigents són:

Convocatòries

Una convocatòria d'admissió és un procediment mitjançant el qual s’ofereixen una sèrie de places d’estudis de grau i s’adjudiquen d’acord amb un procediment d’admissió. Consultau la informació de les diferents convocatòries i els requisits per participar-hi:

Compatibilitat entre procediments

Els candidats que compleixin els requisits d'accés per més d'un procediment d'admissió poden fer-ne ús perquè són compatibles entre ells. No obstant això, un candidat només pot ser admès a un estudi de grau o programa combinat d'ensenyament oficial (PCEO) i seu en un any acadèmic i l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d'universitat i/o d’estudis oficials espanyols, i finalment, per a places generals.

Altres procediments d'admissió

Et pot interessar

suport