Accés amb títol universitari oficial

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

 

Avís
A partir de l'admissió per al curs 2019-20, a l'hora d'adjudicar les places, tindran preferència els titulats a la mateixa branca de coneixement.

Requisits

 • Tenir un títol universitari oficial i/o assimilat 

Altres dades

Ordre de prelació i nota d'accés

Reconeixements i transferència de crèdits

Homologació de títols universitaris estrangers

 • La persona interessada en homologar un títol estranger ho ha de sol·licitar directament al Ministeri amb competències sobre educació i tramitar la sol·licitud mitjançant la Delegació del Govern. Àrea d'Alta Inspecció d'Educació.

Títols assimilats

 • Titulats amb títol universitari estranger homologat a Espanya
 • ATS + curs d’anivellament
 • Professors Mercantils / Intendents Mercantils / Actuaris d’Assegurances
 • Mestres de Primer Ensenyament (pla 1950-67 i pla 1967-71)
 • Graduats Socials
 • Tècnics d’Empreses i Activitats Turístiques
 • Oficials dels tres exèrcits
 • Oficials de la Marina Mercant
 • Pilots de transport de línies aèries
 • Titulats en Ciències Eclesiàstiques de nivell universitari
 • Titulats superiors d’ensenyaments artístics (Música i Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Arts Plàstiques i Disseny)
 • Titulats amb el Títol de Professor o Títol Professional de Música i Títol de Professor Superior
 • Membres de l’escala d’oficials i superior d’oficials de la Guàrdia Civil