Paràmetres de ponderació

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat. Aquests paràmetres seran vigents fins a nou avís.

També vos podeu descarregar els paràmetres de ponderació per a l'admissió a la UIB

Avís
Els paràmetres del grau de Farmàcia i el de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport no el trobareu al cercador, només els podeu consultar al document complet per descarregar. Aquest estudi està pendent de confirmar la seva implantació.

Com es calcula la nota d'admissió

Nota d’admissió = Nota d'accés + Nota específica

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

  • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a la normativa vigent.