Paràmetres de ponderació

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat. Aquests paràmetres seran vigents fins a nou avís.

També vos podeu descarregar els paràmetres de ponderació per a l'admissió a la UIB

Avís
Els paràmetres que s'aplicaran el curs 2024-25 i dels graus de Farmàcia* i de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport* no els trobareu al cercador, només els podeu consultar al document complet per descarregar. *Aquests dos estudis està pendent de confirmar la seva implantació.

Com es calcula la nota d'admissió

Nota d’admissió = Nota d'accés + Nota específica

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

  • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a la normativa vigent.