Paràmetres de ponderació

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Paràmetres de ponderació per al curs acadèmic 2024-25

Paràmetres de ponderació corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat per el curs acadèmic 2024-25:

Cercador de paràmetres

Paràmetres de ponderació per al curs acadèmic 2025-26

Paràmetres de ponderació corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat per al curs acadèmic 2025-26 i fins nou avís:

Com es calcula la nota d'admissió

Nota d’admissió = Nota d'accés + Nota específica

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

  • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a la normativa vigent.