Acreditació d'experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
L’any 2021 serà el darrer any que s’oferirà, per aquesta via, la matrícula dels estudis d’Infermeria i Fisioteràpia.
 

suport