Què has de saber sobre els preus, les modalitats de pagament, els terminis de pagament, els impagaments...?

Saps què implica formalitzar la matrícula i quines condicions de pagament tens?

L'import de la matrícula consta de les taxes acadèmiques, les taxes administratives (obertura/manteniment d'expedient, assegurança escolar...) i altres imports, si escau.

Les taxes acadèmiques depenen del nombre de crèdits i dels estudis als quals et matriculis. Consulta el preu per crèdit de cada estudi.

Les formes de pagament disponibles són: domiciliació i amb targeta.
Recorda que, si has sol·licitat un reconeixement de crèdits, és recomanable fer el pagament domiciliat i fraccionat.

Si el pagament es domicilia, es pot escollir entre pagar-ho en un sol termini o en les diverses possibilitats de fraccionament segons el moment en què es fa la matrícula. S'ha de tenir en compte que en els rebuts fraccionats, el primer rebut sempre conté les taxes administratives i el percentatge corresponent a la resta de taxes segons els terminis seleccionats.

Els possibles fraccionaments són:

 • Les matrícules realitzades abans de l'1 d'agost es poden fraccionar en:
  1. dos terminis: el primer a l'agost i el segon al novembre; cadascun amb el 50%.
  2. cinc terminis: a l'agost, al setembre, a l'octubre, al novembre i al desembre; cadascun amb el 20%.
 • Les matrícules realitzades entre l'1 d'agost i l'11 de setembre es poden fraccionar en:
  1. dos terminis: el primer al setembre i el segon al desembre; cadascun amb el 50%.
  2. quatre terminis: al setembre, a l'octubre, al novembre i al desembre; cadascun amb el 25%.
 • Les matrícules realitzades entre el dia 12 i 30 de setembre es poden fraccionar en:
  1. dos terminis: el primer l'octubre i l'altre el desembre amb el 50% cada un.
  2. tres terminis: l'octubre, novembre i desembre, cada un del 40%, 30% i 30% respectivament.
 • Les matrícules realitzades entre el dia 1 i el 31 d'octubre es poden fraccionar en dos terminis: el primer en novembre i el segon en desembre, amb el 50% cadascun.
 • Les matrícules realitzades a partir de l'1 de novembre: NO es poden fraccionar.

Les matrícules realitzades entre el dia 1 i el 31 d'octubre es poden fraccionar en dos terminis: el primer en novembre i el segon en desembre, amb el 50% cadascun.

Les dates de venciment apareixen a cada rebut. Així mateix, teniu en compte que els pagaments fraccionats es pagaran entre els dies 1 i 5 dels mesos corresponents, excepte el del mes de setembre que es realitzarà el dia 12.

Pensa que l’abonament d’aquest import et dona dret a una única qualificació final durant l’any acadèmic de cada assignatura o activitat matriculada.

Saps que, una vegada formalitzada la matrícula, s'ha de pagar? I saps que, en cas contrari, continues amb un deute amb la Universitat que no et permet fer cap tràmit?

L’impagament total o parcial d’aquest rebut suposa el cobrament d’un recàrrec del 5 per cent de la quantitat impagada. En aquest cas, s’obre un nou termini per abonar la quantitat total pendent. Si l'abonament no es fa efectiu, es produeix la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, l’anul·lació dels efectes acadèmics, sense dret a reintegrament. A més, l’import impagat continua pendent i fins que no s'abona no permet fer cap tràmit a la Universitat, com per exemple l’expedició de certificats o títols, la formalització de trasllats d’expedient, la prestació de qualsevol servei de la Universitat, la sol·licitud de plaça en altres estudis, etc.

suport