Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Any acadèmic 2024-25

Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Coordinador/a de la titulació de la UIB Dr. Alberto Ortiz Rodríguez
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤ (*)
Places 15
Idioma d'impartició
Català i/o castellà i/o anglès, encara que la tesi doctoral es podrà redactar en altres idiomes habituals de la comunitat científica.
Directe a

(*) Per any acadèmic

El programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) incideix en la formació d'investigadors en aquestes tecnologies, amb capacitat per:

  • Afrontar i resoldre problemes d'envergadura, així com realitzar aportacions originals al coneixement existent en algun/s dels múltiples camps abastats per les TIC;
  • Adoptar enfocaments més formals o més aplicats, utilitzant les tècniques i metodologies més adequades, pròpies de les matemàtiques i/o de les enginyeries, segons la naturalesa del problema a abordar; i
  • Investigar en contextos multidisciplinaris i internacionals, d'acord amb la diversitat i omnipresència de les TIC en el món actual.

A causa de l'interès en les noves tecnologies, aquest tipus de professionals són demanats per la societat no sols en l'àmbit de centres de recerca i universitats, sinó també en l’àmbit empresarial, especialment en empreses de base tecnològica, tant pel que fa al desenvolupament de nous productes com a la integració d'aquests en la vida diària mitjançant la disponibilitat de nous serveis.

El programa incideix, així mateix, en la capacitat dels futurs doctors per:

  • Comunicar les seves aportacions científiques tant a experts com al conjunt de la comunitat acadèmica i de la societat en general.
  • Promoure en un context acadèmic, professional o social aspectes i/o avanços relacionats amb les TIC i, en particular, aquells dels quals resultin millores per a la societat.
 
 

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Alberto Ortiz Rodríguez
Secretària
Maria de la Mercè Llabrés Segura
Vocals
  • Maria Jesús Álvarez Torres
  • Guillem Femenias Nadal
  • Carlos Juiz García
  • Javier Varona Gómez

Comparteix aquest doctorat amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari