Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2024-25

Branca de coneixement

Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2013-14

Coordinador/a de la titulació de la UIB

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00 ¤

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤

Preus regulats pel BOIB Núm. 083 - 20/juny/2023 (en format PDF)