Doctorat en Filologia i Filosofia

Any acadèmic 2022-23

Branca de coneixement

Any d'inici
2015-16

Coordinador/a de la titulació de la UIB

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00 ¤

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤

Preus regulats pel BOIB Núm 085 - 29/juny/2021 (en format PDF)