Premis extraordinaris

Es comunica que es troba oberta la presentació de candidatures als Premis Extraordinaris dels doctorats especificats a continuació, exclusivament per a aquells doctors/es que hagin llegit la seva tesi doctoral en els Programes de Doctorat especificats, i hagin obtingut la qualificació d'excel·lent "cum laude".

Doctorat en Biologia de les Plantes

Convocatòria: Bienni 2014-2016

Requisits i criteris de valoració
Formulari de sol·licitud en linia

Data màxima de presentació de documentació: 1 d’octubre de 2021

Relació definitiva (publicada el 09/12/2021)

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Convocatòria: Bienni 2014-2016

Requisits i criteris de valoració
Formulari de sol·licitud en linia

Data màxima de presentació de documentació: 1 d’octubre de 2021

Relació definitiva (publicada el 02/12/2021)

Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia

Convocatòria: Trienni 2013-2016

Requisits i criteris de valoració
Formulari de sol·licitud en linia

Data màxima de presentació de documentació: 1 d’octubre de 2021

Relació definitiva (publicada el 09/12/2021)

Doctorat en Dret

Convocatòria: Període 2013-2017

Resolució definitiva (Publicada el 03/09/2020)

Doctorat en Filologia i Filosofia

Convocatòria: Bienni 2014-2016

Requisits i criteris de valoració
Formulari de sol·licitud en linia

Data màxima de presentació de documentació: 21 de febrer de 2020

Relació definitiva (publicada el 05/10/2021)

Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Convocatòria: Bienni 2014-2016

Requisits i criteris de valoració
Formulari de sol·licitud en linia

Data màxima de presentació de documentació: 21 de febrer de 2020

Relació definitiva (publicada el 05/10/20212)

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Convocatòria: Bienni 2014-2016

Requisits i criteris de valoració
Formulari de sol·licitud en linia

Data màxima de presentació de documentació: 21 de febrer de 2020

Relació definitiva (Publicada el 05/10/2021)