Preinscripció i matrícula

Impresos Tesi L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula dels programes de doctorat del curs 2021-22

Primer termini de preinscripció i matrícula per a l'alumnat de nou ingrés

Preinscripció
de dia 19/04/2021 a dia 16/07/2021
 
Termini d'esmenes
Llista d'esmenes: 01/09/2021
Termini d'esmenes: de dia 02/09/2021 a dia 08/09/2021
Publicació de les llistes provisionals
dia 05/10/2021
Publicació de les llistes definitives

dia 07/10/2021

Termini de matrícula
de dia 11/10/2021 a dia 15/10/2021.
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 18/10/2021
Matrícula de les llistes d'espera (si escau)
de dia 21/10/2021 fins al dia 22/10/2021

Segon termini de preinscripció i matrícula per a l'alumnat de nou ingrés (únicament per als programes amb places vacants).

Preinscripció
de dia 25/10/2021 a dia 11/11/2021
Termini d'esmenes
Llista d'esmenes: 19/11/2021
Termini d'esmenes: de dia 22/11/2021 a dia 26/11/2021
Publicació de les llistes provisionals
dia 14/12/2021
Publicació de les llistes definitives

dia 16/12/2021

Termini de matrícula
de dia 20/12/2021 a dia 22/12/2021.
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 10/01/2022
Matrícula de les llistes d'espera (si escau)
de dia 13/01/2022 a dia 14/01/2022
 

Terminis generals per a  l'alumnat de continuació

  • Automatrícula el termini és de dia 01/09/2021 a dia 08/10/2021 (per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula). La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.