Escuchar

Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de l'Escola Politècnica Superior (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública normal (del dia 1 d’octubre de 2019 al dia 4 d’octubre de 2019 )

  • Informació actualizada a dia 23 d’octubre de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
A-EPS001 Dr. Valero Sierra, Óscar 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS002 Dr. Miró Lladó, Manuel 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS003 Dra. Hormigos Jiménez, Susana 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS004 Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS005 Dra. Lladó Matas, Catalina 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS006 Dr. Picos Gayá, Rodrigo 6 ( 0 / 6 ) 2
A-EPS007 Dr. Pons Mayol, Joan Carles 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS008 Dr. Pons Mayol, Joan Carles 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS009 Dr. Duran Grimalt, Joan 6 ( 0 / 6 ) 2
A-EPS010 Bermejo González, Belén 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS011 Dr. Cardona Juanals, Gabriel 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS013 Dra. Hinarejos Campos, María Francisca 6 ( 0 / 6 ) 2
A-EPS014 Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu 6 ( 0 / 6 ) 2
A-EPS015 Dr. Jaume Capó, Antoni 6 ( 0 / 6 ) 2
A-EPS016 Dr. Moyà Alcover, Gabriel 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS017 Dra. Bota Salort, Josefina María 3 ( 0 / 3 ) 1
A-EPS018 Dr. Guerrero Tomé, Carlos 3 ( 0 / 3 ) 1
A-EPS019 Dr. Guerrero Tomé, Carlos 6 ( 0 / 6 ) 2
A-EPS020 Dr. Guerrero Sastre, José 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS022 Dra. Carrasco Martorell, Lorenza 6 ( 0 / 6 ) 11
A-EPS023 Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè 3 ( 0 / 3 ) 1
A-EPS024 Dra. González Cid, Yolanda 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS025 Dra. González Cid, Yolanda 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS026 Dr. González Hidalgo, Manuel 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS027 Dr. Lera Castro, Isaac 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS028 Dr. Ruiz Pinilla, Joaquín Guillermo 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS030 Dr. Vadell Adrover, Jaime 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS031 Dr. Femenias Nadal, Guillem 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS032 Dr. Cifre Llompart, Josep 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS034 Dra. Manresa Yee, Cristina Suemay 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS035 Dr. Canals Guinand, Vicente José 6 ( 0 / 6 ) 1
A-EPS039 Dra. Carrasco Martorell, Lorenza 6 ( 0 / 6 ) 10