Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus C

Convocatòria pública extraordinària (del dia 7 de novembre de 2018 al dia 12 de novembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 15 de juny de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores / 1 crèdit remunerat = 60€
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
C-IRIE001 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Muntaner Mas, Adrià 3 ( 3 / 0 ) 0 de 1
C-IRIE002 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Esteller Cano, Àngels 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
C-IRIE003 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Miró Lladó, Manuel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE004 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Buil Legaz, Lucía 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE005 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Pons Mayol, Joan Carles 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE006 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Martín Oliver, Alfredo 3 ( 3 / 0 ) 2 de 2
C-IRIE007 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Donoso Pardo, Josefa Laurentina 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
C-IRIE008 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Darder Mesquida, Antònia 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
C-IRIE009 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Mas Pichaco, Antonia 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
C-IRIE010 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Rejón Guardia, Francisco 3 ( 3 / 0 ) 0 de 1
C-IRIE012 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Juaneda Sampol, Catalina Natividad 3 ( 3 / 0 ) 0 de 1
C-IRIE014 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Gómez Garrido, María 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE015 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Torrens Serra, Joan 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE017 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Pol Castañeda, Sandra 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE018 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Barceló Bauzà, Gabriel 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE019 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Riquelme Agulló, Inmaculada 3 ( 3 / 0 ) 1 de 2
C-IRIE020 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Sastre Serra, Jorge 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE021 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Pons Miró, Daniel Gabriel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE023 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Urbina Ramírez, Santos 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE024 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Pérez Garcias, Adolfina 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
C-IRIE025 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Ripoll Gil, Elisabeth 6 ( 3 / 3 ) 0 de 2
C-IRIE026 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Romero Franco, Natalia 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE027 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Carrasco Martorell, Lorenza 6 ( 3 / 3 ) 1 de 2
C-IRIE028 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Fullana Puigserver, Pere 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE030 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Jiménez González, Xavier 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
C-IRIE031 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. Tur Ferrer, Gemma 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE032 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Borràs Rotger, Pere Antoni 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1
C-IRIE033 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dr. Palou Sampol, Pere 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE034 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Dra. De Benito Crosetti, Bárbara Luisa 3 ( 3 / 0 ) 1 de 1