Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus B (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 7 de novembre de 2018 al dia 12 de novembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 27 de juny de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores / 1 crèdit remunerat = 60€
  • Als alumnes de la Facultat d'Educació no els reconeixerem cap crèdit, encara que la plaça n'ofereixi.
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
B-ARQ001 - Arqueòdrom Dr. García Rosselló, Jaime Manuel 6 ( 6 / 6 ) 0 de 6
B-CEDOC001 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-CEDOC002 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-CEDOC003 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-CEDOC004 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Dr. Serra Busquets, Sebastià 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-CEP002 - Centre d’Estudis de Postgrau Dra. Juan Vicens, Antònia 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-DIR001 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Dr. Fernández Coca, Antonio 6 ( 0 / 6 ) 1 de 2
B-DIR002 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Dr. Fernández Coca, Antonio 6 ( 3 / 6 ) 0 de 2
B-DIR003 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Dr. Fernández Coca, Antonio 6 ( 0 / 6 ) 2 de 2
B-DLAB001 - Demolab Molinos Homar, Francisca María 6 ( 6 / 6 ) 0 de 20
B-DTEC001 - Demotec Molinos Homar, Francisca María 6 ( 6 / 6 ) 1 de 12
B-EPS002 - Escola Politècnica Superior Dra. García Mosquera, Irene María 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-EPS003 - Escola Politècnica Superior Dr. Cardona Juanals, Gabriel 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-FE001 - Facultat d’Educació Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
B-FE002 - Facultat d’Educació Dr. Adrover Roig, Daniel 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
B-FEE001 - Facultat d’Economia i Empresa Dr. Carretero Gómez, José María 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-FIF003 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-FIF004 - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia Alberdi Castell, Rosa María 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-FM001 - Facultat de Medicina Dra. Roca Salom, María del Pilar 6 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-FP001 - Facultat de Psicologia Dr. Nadal Roberts, Marcos 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-GNC001 - Grup Nutrició Comunitaria i Estrès Oxidatiu Dr. Tur Marí, Josep Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-IAC3001 - Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB Dra. Sintes Olives, Alicia Magdalena 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-IEHM001 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Dr. Garau Amengual, Jaime 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-IEHM002 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Dr. Garau Amengual, Jaime 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-IEHM007 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Dra. Calafat Vila, Rosa Maria 3 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-LAF001 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Dr. Tur Marí, Josep Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LAF002 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Dr. Pons Biescas, Antoni 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LBNB001 - Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia Dr. Ribot Riutort, Joan 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LICLE001 - Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental Dr. Barceló Coblijn, Lluís 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LMA002 - Laboratori de Música i Art Dra. Berbel Gómez, Noemy 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LRA001 - Laboratori de Radioactivitat Ambiental Dr. Borrás López, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-OCDS001 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-OCDS002 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OSD001 - Oficina de Suport a la Docència Dr. Vidal Conti, Josep 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-PORT002 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-PORT003 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-PORT004 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 6 ( 3 / 3 ) 1 de 2
B-PORT005 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Dr. Capellà Galmés, Miquel Àngel 3 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-PORT006 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Dra. Picornell Belenguer, Caterina Mercè 3 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-SAC001 - Servei d’Activitats Culturals Dra. Seguí Pons, Joana Maria 3 ( 3 / 3 ) 3 de 3
B-SAFE001 - Servei d'Activitats Físiques i Esportives Dr. Borràs Rotger, Pere Antoni 3 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SAGA001 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Dra. Ramis Palmer, María Carmen Dolores 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SAGA002 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-SAGA004 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 3 / 3 ) 2 de 3
B-SRA001 - Servei de Recursos Audiovisuals Dr. Fernández Coca, Antonio 6 ( 6 / 6 ) 1 de 1
B-SRI001 - Servei de Relacions Internacionals Dr. Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SRI002 - Servei de Relacions Internacionals Dr. Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI003 - Servei de Relacions Internacionals Dr. Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI004 - Servei de Relacions Internacionals Dr. Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI005 - Servei de Relacions Internacionals Dr. Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI006 - Servei de Relacions Internacionals Dr. Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SUAP001 - Servei Universitari d'Atenció Psicològica Dr. Servera Barceló, Mateu 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-UOM001 - Universitat Oberta per a Majors Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-UOM002 - Universitat Oberta per a Majors Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-UOM003 - Universitat Oberta per a Majors Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 3
B-USS001 - Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-USS002 - Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VCUS001 - Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VCUS002 - Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable Dr. Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VD001 - Vicerectorat de Docència Dr. Frau Munar, Juan 6 ( 3 / 3 ) 4 de 4
B-VE001 - Vicerectorat d'Estudiants Dr. Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-VE003 - Vicerectorat d'Estudiants Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 3 de 3
B-VE004 - Vicerectorat d'Estudiants Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-VIT001 - Vicerectorat d'Innovació i Transferència Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VRE002 - Vicerectorat d'Estudiants Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1