Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat de Turisme (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 7 de novembre de 2018 al dia 12 de novembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 20 de juny de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(per reconèixer)
Places disponibles
A-FT001 Dra. Horrach Rosselló, Patricia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FT002 Dr. Mulet Forteza, Carlos 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FT003 Dr. Mulet Forteza, Carlos 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FT004 Dra. Horrach Rosselló, Patricia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FT005 Dr. Martorell Cunill, Onofre 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FT006 Dra. Díaz Moriana, María Vanessa 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FT007 Borrull Cubo, María Nuria 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FT008 Dra. Méndez Durón, Rebeca del Carmen 6 ( 6 ) 2 de 3
A-FT009 Dra. Méndez Durón, Rebeca del Carmen 6 ( 6 ) 1 de 1