Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 7 de novembre de 2018 al dia 12 de novembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 15 de juny de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
  • Les places d'aquesta Facultat que siguin amb crèdits remunerats tindran la compensació següent: 3 crèdits = 40 euros i 6 crèdits = 80 euros
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
A-FIF003 Dr. Fernández Domínguez, Juan Carlos 6 ( 3 / 3 ) 1 de 2
A-FIF004 Dra. Miró Bonet, Rosa 3 ( 0 / 3 ) 0 de 1
A-FIF005 Dr. Fernández Domínguez, Juan Carlos 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
A-FIF006 Dr. Fernández Domínguez, Juan Carlos 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
A-FIF007 Dra. Arbós Berenguer, María Teresa 6 ( 3 / 3 ) 0 de 2
A-FIF008 Mingorance Rubiño, José Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 2
A-FIF009 Dra. Moreno Mulet, Cristina 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
A-FIF010 Pol Castañeda, Sandra 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
A-FIF013 Camps Bosch, Isabel María 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
A-FIF015 Dra. Martínez Andreu, Sonia 3 ( 0 / 3 ) 2 de 2
A-FIF016 Dra. Artigas Lelong, Berta 3 ( 0 / 3 ) 0 de 1
A-FIF017 Alberdi Castell, Rosa María 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
A-FIF018 Alberdi Castell, Rosa María 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
A-FIF019 Dra. Romero Franco, Natalia 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
A-FIF020 Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 0 / 3 ) 0 de 2
A-FIF021 Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 0 / 3 ) 2 de 2
A-FIF022 Dra. Salinas Bueno, Josune 3 ( 0 / 3 ) 1 de 1
A-FIF023 Dra. Bosch Donate, Elisa 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
A-FIF024 Dra. Bosch Donate, Elisa 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1