Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat d'Economia i Empresa (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 7 de novembre de 2018 al dia 12 de novembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 20 de juny de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(per reconèixer)
Places disponibles
A-FEE001 Dr. Mulet Forteza, Carlos 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FEE002 Dr. Lejarraga, Tomás 6 ( 6 ) 2 de 2
A-FEE003 Dr. Martorell Cunill, Onofre 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FEE006 Dra. Payeras Llodrá, Margarita 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FEE007 Dra. Payeras Llodrá, Margarita 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FEE009 Dr. Balart Castro, Pau 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FEE010 Dra. Díaz Moriana, María Vanessa 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FEE011 Dra. Sard Bauzá, María 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FEE013 Dr. Aguiló Fuster, José Ignacio 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FEE014 Dra. Jacob Escauriaza, Marta 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FEE015 Dra. Morey Tous, Antònia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FEE016 Dra. Morey Tous, Antònia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FEE017 Dr. Molina De Dios, Ramón 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FEE018 Dr. Molina De Dios, Ramón 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FEE019 Dra. Orfila Sintes, Francina Maria 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FEE020 Dra. Orfila Sintes, Francina Maria 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FEE021 Dr. Carretero Gómez, José María 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FEE022 Dra. Tugores Ques, Maria 6 ( 6 ) 1 de 1