Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat de Ciències (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 7 de novembre de 2018 al dia 12 de novembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 27 de juny de 2019
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(per reconèixer)
Places disponibles
A-FC001 Dr. García Raso, Ángel 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC002 Dra. García Fuster, María Julia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC003 Dr. Miró Lladó, Manuel 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC004 Dra. Rosselló Matas, María Carmen 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC005 Dra. Fernández De Mattos, Silvia Elena 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC006 Dr. De Villalonga Smith, Priam Francesc 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC007 Dr. Tur Marí, Josep Antoni 3 ( 3 ) 0 de 2
A-FC010 Dr. Sánchez Martín, David 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC011 Dr. Sintes Olives, Tomás Miguel 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC012 Dra. Tejada Gavela, Silvia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC013 Dra. Esteban Valdés, Susana Cristina 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC014 Dr. Costa Torres, Antonio 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC015 Dr. Pons Biescas, Antoni 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC016 Soberats Reus, Bartolomé 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC018 Dr. Moranta Mesquida, David 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC021 Dr. Piña Fernández, Samuel 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC022 Dr. Adrover Estelrich, Miguel 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC023 Dr. Galmés Galmés, Jeroni 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC027 Dr. Cerdà Pino, Joan Josep 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC029 Dra. Rodríguez Delgado, Montserrat 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC030 Dr. Sureda Gomila, Antonio 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC031 Dr. Estela Ripoll, José Manuel 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FC032 Dr. Piro Perusin, Oreste 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC033 Dr. Palomino Cabello, Carlos 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC034 Dr. Barceló Oliver, Miquel 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC035 Dr. Casasnovas Perera, Rodrigo 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC036 Dr. Mus Amézquita, Mauricio 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC037 Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC038 Dr. Cuxart Rodamilans, Joan 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC039 Dra. Eim Iznardo, Valeria Soledad 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC040 Dra. Sintes Olives, Alicia Magdalena 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC043 Dra. Baraza Ruíz, Elena 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC044 Dra. Bibiloni Esteva, Maria del Mar 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC045 Dra. Roca Salom, María del Pilar 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC046 Lobera Galán, Gemma 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC047 Traveset Vilaginés, Anna María 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC048 Hendriks, Iris Eline 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC049 Marbà Bordalba, Núria 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC050 Dr. Ferriol Buñola, Pere 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC051 Vich Ramis, María del Mar 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC053 Dra. Cursach Seguí, Joana 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC054 Cocovi Solberg, David Jaime 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC055 Rosende Mustillo, M. Emilia 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC056 Dr. Oliver Oliver, Jordi 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC057 Barceló Seguí, Carlos 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC058 Dr. Ribot Riutort, Joan 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC060 Dr. Rita Larrucea, Juan 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC061 Dra. Leza Salord, María del Mar 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC062 Dra. Rodríguez Guerrero, Ana María 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC065 Dr. Sastre Serra, Jorge 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC066 Dr. Pons Miró, Daniel Gabriel 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC067 Dr. Femenia Marroig, Antoni 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC068 Dr. Medrano Gil, Hipólito 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC069 Dra. Bonet Piña, María Luisa 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC070 Dra. Lladó Sampol, Isabel 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC072 Dra. Sánchez Roig, Juana 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC074 Dra. Gianotti Bauzá, Magdalena 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC075 Dr. Valle Gómez, Adamo 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FC076 Dr. Picos Gayá, Rodrigo 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC078 Dra. Serra Vich, Francisca 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC079 Dr. Vives Bauzà, Cristòfol 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC080 Dra. Palou March, Mariona 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC081 Dr. Vives Bauzà, Cristòfol 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC082 Dr. Terrón Homar, Ángel 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC083 De Paul Bernal, Ivan Jesus 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FC084 Dra. Proenza Arenas, Ana María 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FC085 Dr. Miranda Chueca, Miguel Ángel 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC086 Dra. Picó Segura, Catalina 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FC087 Dra. Oliver Vara, Paula 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FC088 Dr. Borrás López, Antonio 6 ( 6 ) 1 de 1