Escuchar

Grado

240 créditos - Facultad de Turismo

Grau en Turisme curs 4 grup 41 (Matí)

Asignatura Grupo Examen Localizaciones
20527 - Francés III  GRUPO 42, 1S, GTUR 08/01/2020 18:00 - 21:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20527 - Francés III  GRUPO 42, 1S, GTUR 11/02/2020 19:00 - 22:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20528 - Alemán III  GRUPO 41, 1S, GTUR 08/01/2020 15:00 - 18:00
  • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
  • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
20528 - Alemán III  GRUPO 41, 1S, GTUR 11/02/2020 19:00 - 22:00
  • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
  • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
  • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
  • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20533 - Inglés IV  GRUPO 41, 2S, GTUR 17/06/2020 10:00 - 14:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20533 - Inglés IV  GRUPO 41, 2S, GTUR 08/07/2020 08:00 - 11:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)