Escuchar

Grado

240 créditos - Facultad de Turismo

Grado de Turismo - 2º curso - Grupo 26 - Menorca

Asignatura Grupo Examen Localizaciones
20501 - Recursos Territoriales  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 10/07/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20505 - Diseño Organizativo y Capital Humano  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 10/02/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20506 - Inglés II  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 09/01/2020 09:00 - 11:00
20506 - Inglés II  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 10/01/2020 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-15
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20506 - Inglés II  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 11/02/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20507 - Francés I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 17/12/2019 12:00 - 15:00
20507 - Francés I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 16/01/2020 08:00 - 11:30
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20507 - Francés I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 14/02/2020 12:00 - 15:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20509 - Marketing Turístico I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 14/01/2020 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20509 - Marketing Turístico I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 12/02/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20511 - Contabilidad Financiera I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 22/01/2020 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20511 - Contabilidad Financiera I  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 13/02/2020 11:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20512 - Contabilidad Financiera II  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 12/06/2020 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20512 - Contabilidad Financiera II  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 09/07/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20513 - Análisis Microeconómico del Turismo  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 10/06/2020 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20513 - Análisis Microeconómico del Turismo  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 08/07/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20514 - Contratación Turística  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 18/06/2020 10:00 - 14:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20514 - Contratación Turística  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 14/07/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20515 - Operaciones y Procesos en Empresas Turísticas  GRUPO 26, 1S, MENORCA, GTUR 11/02/2020 15:30 - 18:30
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI05.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
20516 - Finanzas Empresariales  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 17/06/2020 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20516 - Finanzas Empresariales  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 10/07/2020 15:30 - 18:30
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
20523 - Francés II  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 22/06/2020 08:00 - 11:00 Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
20523 - Francés II  GRUPO 26, 2S, MENORCA, GTUR 13/07/2020 12:00 - 15:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-19
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-21
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferencia (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)