Grado en Educación Infantil (Plan 2009) en Menorca

240 créditos - Facultad de Educación
  Este plan de estudios está a extinguir, no se admiten alumnos de nuevo ingreso. Puedes consultar el plan de estudios vigente correspondiente .

Datos e indicadores

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnos de nuevo ingreso 178 188 187 194 139 127 120 125 112
Alumnos matriculados 178 343 492 654 626 616 584 510 489
Alumnos titulados - - - 107 104 123 158 110 112

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de Calidad
Personal Docente e Investigador
Personal de Administració y Servicios
Alumnado
 • Maria Muntaner Pericàs
 • Andrea Cuervo Ariza

 

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analizan. Puedes consultar  la normativa y las funciones de las CGC para ampliar la información.

La calidad en la Facultad de Educación

Trabajos de Fin de Grado

 • Mobilitat virtual oberta per la formació docent inicial a l’ Educació Infantil: intercanvi d’ experiències entre docents de les escoles d’ Eivissa i Reggio Emilia
 • Dels Ambients d'Aprenentatge a l'Ambient Escola
 • L’educació no formal dins l’àmbit d’una ONG
 • Sobrepès i sedentarisme: l'exercici físic en família com a prevenció.
 • El Blog como herramienta de promoción de los juegos tradicionales en educación infantil. (Etapa 3-6 años)
 • Protagonistes del seu aprenentatge: Projectes de Treball.
 • Diferentes metodologías en la enseñanza de la escritura en Educación Infantil
 • Anàlisi dels Grups Interactius des del paradigma inclusiu. Aula de 3 anys del CEIP Pintor Joan Miró
 • La música como herramienta interdisciplinar en la etapa de Educación infantil
 • La dansa com a mitjà de comunicació i expressió
 • Sumergidos en el arte contemporáneo.
 • La Danza: instrumento para el trabajo de la interculturalidad en la etapa de Educación Infantil (4-6 años)
 • La diversidad cultural como factor a tener en cuenta en la Educación Artística Infantil
 • La mediació escolar en la estapa de educación infantil como estrategia de prevención y resolución de conflictos
 • Proposta d’ambients a l’aula hospitalària de Can Misses
 • Una propuesta de práctica psicomotriz en la etapa infantil 3-6 años Elena Ramírez
 • El massatge infantil com a connector de vincles familiars a l’escola d’Educació Infantil: una proposta en l’etapa 0-3
 • La Educación Corporal: Una propuesta de intervención global en la Etapa de Educación Infantil
 • Juguem a pensar?
 • Proposta per a la creació d'una ludoteca idònia
 • Las TIC como elemento de comunicación y relación entre la familia y la escuela
 • El món dels contes a l'educació infantil. Etapa de 0-3 anys.
 • L'educació artística a les aules d'educació infantil
 • EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA EXPRESÓN CORPORAL EN EDUCACION INFANTIL
 • Bones pràctiques per a la inclusió
 • El llenguatge oral a través dels contes il·lustrats a l'Educació Infantil
 • La poesia aplicada amb Filosofia 3/18
 • Utilització del massatge infantil per treballar l’educació emocional i la relaxació a l’educació infantil (3 – 6).
 • La psicomotricidad como medio de aprendizaje de la lengua inglesa en la etapa de educación infantil
 • La implicación de las familias en el centro escolar. Estudio de caso
 • Danza en la escuela
 • Hábitos saludables en los centros de educación infantil (0-3 años)
 • El método TEACCH en el Trastorno de Espectro Autista.
 • Intervencions Assistides amb Animals dirigides a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista en l’àmbit escolar
 • Música com a fonament metodològic a Educació Infantil.
 • Els ambients d’aprenentatge com alternativa educativa d’ensenyament-aprenentatge.
 • La discapacitat visual en Educació Infantil. Conceptualització, escolarització, estratègies i recursos.
 • Unamirada cap a la lentitud. La vivència del temps a les  escoles infantils  0-­‐3.
 • La educación emocional: un reto educativo.
 • El joc com a estratègia didàctica per la inclusivitat dins les aules d'Educació Infantil
 • Juegos educativos con materiales reutilizados.
 • Les matemàtiques a l'educació infantil.
 • Imágenes de un mundo igual.
 • Las dislalias en educación infantil. Guía práctica para docentes y familias.
 • La Interculturalidad en Educación Infantil. Propuestas para trabajar en el Aula.
 • Els patis com a espais educatius
 • L'ensenyança de la lectoescriptura a infants de 5 anys.
 • Menorca i Finlàndia: Anàlisis de dues perspectives sobre la lectoescriptura.
 • El valor del juego dentro de las aulas de matemáticas. Recursos didácticos.
 • Aprenem a treballar les emocions a quart d'infantil
 • L’autoimatge, imatge plàstica i els processos d’expressió artística
 • Síndrome d'Asperger a l'educació infantil. Mètodes d'intervenció educatius que afavoreixen la inclusió.
 • Com treballar les emocions a l'escola en l'etapa d'Educació Infantil.
 • El Moviment Surrealista a l'Educació Infantil. Disseny d'una proposta d'intervenció educativa.
 • Beneficis de la pràctica psicomotriu per l'alumnat amb Síndrome d'Asperger. Propostes d'intervenció a l'àmbit escolar per a l'etapa d'infantil.
 • El benefici de ser bons companys
 • Desenvolupament de l'afecció en la primera infància i conseqüències en el rendiment escolar.
 • Educació lenta i aprenentatge significatiu: per una escola del present.
 • L’evolució del jocs populars i tradicionals a l’etapa d’Educació Infantil
 • Documentar, dialogar amb la comunitat. Estratègies i eines de documentació
 • Aprenen amb el joc simbòlic?
 • Arrels, educar des de la natura
 • Èxit escolar: una feina compartida
 • El joc infantil i la joguina en el model lúdic
 • El por qué de las tres dimensiones en Educación Infantil
 • Les matemàtiques a l'educació infantil
 • El llenguatge escrit dins l'Educació Infantil i la seva didàctica
 • El valor y el placer del juego en la Educación Infantil
 • La comunicació de les males notícies dins l'àmbit educatiu. Quan els docents detectem un possible trastorn en un infant
 • Desenvolupament del llenguatge mitjançant l'etnopoètica: el conte infantil.
 • L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil
 • Síndrome Asperger en educación infantil. Estrategias de intervención
 • El medi aquàtic en l’Educació Infantil (3-6 anys)
 • Anàlisi de les praxis docent en el tractament de l'Educació Artística i Plàstica al marc de l'illa de Mallorca
 • L'anglès a les aules d'educació infantil
 • LA SENSIBILITZACIÓ ENVERS ELS INFANTS AMB DISCAPACITAT MITJANÇANT EL JOC
 • Les altes capacitats a l’escola infantil. La importància del diagnòstic i el tractament dels infants i les famílies.
 • Transició educativa. Continuïtat entre el cicle d'educació infantil i primària.
 • Programa Emocional a l'educació infantil
 • Trastorn de l'espectre autista en l'educació infantil. Models d'intervenció.
 • La mirada cap a l’infant: eix per a la recerca de la coherència educativa a l’escola Verge de Lluc
 • Breu anàlisi sobre l'evolució del moviment i la cognició comparant infants de 3 i 5 anys
 • La construcció de la cultura de l’espai a l’escola El Martinet
 • El joc com a eina de desenvolupament infantil
 • Educació Emocional a l'escola infantil; aprenent emocions a través de la psicomotricitat
 • El aprendizaje cooperativo. El juego en educación física en la etapa educativa 5-6
 • La importància del joc a la primera infància
 • Aprendre: una tasca compartida. Experiències cooperatives a l’aula de 5 anys del CEIP Es Pont
 • Curs de formació: L'expressió innata des de l'àmbit de l'educació artística
 • Educació emocional a través de la música
 • La comunitat de petits a fora: les passejades d'El Martinet
 • Els beneficis de l'educació musical en el dia a dia escolar i en el desenvolupament de l'infant
 • Las entrevistas a las familias: promoviendo la reflexion sobre este escenario de comunicación
 • Documentar l'aprenentatge cooperatiu per impulsar la cooperació familiar.
 • Els contes com a material didàctic per a lEnsenyança/Aprerentatge de l'anglès a una aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor
 • Observar per avaluar: L’experiència a Congrés Indians
 • Reivindiquem la dansa i l'expressió corporal: una proposta per a l'educació infantil
 • El contacto diario con las familias en Educación Infantil
 • La necessitat de la relaxació a l'Educació Infantil
 • Centre lúdic educatiu.
 • Projecte d’alimentació saludable a l’etapa d’Educació Infantil
 • L'alfabetització digital a l'educació infantil. Disseny del Programa de Sensibilització Digital α
 • Trastorns de l'espectre autista (TEA): aproximació a un cas d'autisme a les aules d'educació infantil.
 • Estudi i aplicació pràctica del desenvolupament del llenguatge oral infantil.
 • Les emocions: proposta d'acció educativa dins d'una aula d'educació infantil
 • L'aprenentatge cooperatiu a una aula internivell d'educació infantil
 • Per què és important fer música a l'escola?
 • El desenvolupament psicomotor en els infants de 0 a 3 anys i les influències que hi tenen els adults
 • La kinesiologia com a proposta per l'aprenentatge dels infants
 • La geometria i el mosaic àrab en Educació Infantil
 • Connectats al món des de petits. Les tecnologies a les aules infantils.
 • Jocs cooperatius a l’Educació Infantil: Disseny d’una unitat didàctica per a prevenir i resoldre conflictes
 • Compartir és créixer. Un nou espai per infants i famílies a Menorca
 • La participació de les famílies en ells centres: una revisió sobre els seus beneficis
 • Sanar el alma con sonrisas: Asociación Sonrisa Médica
 • El pensament lògic-matemàtic al segon cicle
 • Desarrollo del Lenguaje y de la Comunicación en alumnos con TEA e intervención educativa en centros de Educación Infantil de Mallorca
 • Aprendre a pensar
 • El teatre a l'aula d'Educació Infantil
 • Trastorns del llenguatge oral a educació infantil
 • La psicomotricitat terapèutica: el desenvolupament psicomotor en la primera infància
 • Música i literatura per crèixer emocionalment.
 • L'adquisició de la intel.ligència emocional a l'educació infantil.
 • Reggio Emilia com a context de qualitat per la primera infància per assegurar l’art, l’estètica, l’experimentació i el desenvolupament de la creativitat. L’atelier i la figura de l’atelierista com factors essencials per promoure l’expressió artística. Aproximació realista i pràctica a les nostres escoles infantils.
 • Aprenentatge autoregulat amb l’e-portafolis: una experiència personal.
 • El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica
 • El aprendizaje cooperativo en el ámbito de la actividad física en la etapa 3-6 años
 • Proposta de nous materials en el pati d'Educació Infantil
 • Ús de les TIC en les relacions família, escola i entorn a les cinc escoles infantils de Maó.
 • L’expressió Corporal treballada amb infants de tres anys a partir de diferents àmbits
 • La literatura i la poesia a l'Educació Infantil
 • Ambients que creen emocions.
 • Dislexia: història, estratègies i recursos per dur a terme dins l'àmbit educatiu.
 • El conte musical com a recurs a les aules d'educació infantil
 • Musicoterapia aplicada a niños con trastorno del espectro del autismo.
 • Educación emocional en la etapa de Educación infantil: aprendiendo emociones a través de los cuentos.
 • La importància del joc, per al desenvolupament motor, en l’etapa d’educació infantil 3-6 anys: una proposta per dur a terme a les escoles
 • La representació de la família en infants de cinc anys en el municipi de Pollença
 • La proposta Som-Ric per a prevenir la baixa autoestima dels infants de 3 a 6 anys.
 • L'àlbum il·lustrat i les emocions a l'Educació Infantil
 • Comunicació i participació de les famílies a l’escola.
 • La relació entre famìlia i l'escola
 • Empatia i com treballar-la a l'educació infantil
 • Descubrir el Graffiti en el Segundo Ciclo de Educación Infantil
 • La integració sensorial a través del joc de rimes i massatges. Propostes d'intervenció
 • L’ART DELS ESPAIS A EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’expressió corporal: Cos artístic a l’etapa de l’educació infantil (3-6 anys)
 • Les emocions a l'aula: educació emocional, influència en l'aprenentatge i recursos pràctics. Segona etapa d'educació infantil (3-6 anys).
 • Orientacions per al treball de l'autoestima i l'empatia en l'educació infantil.
 • Maltractament infantil: proposta de prevenció
 • Projectes de treball: paper de l’infant i del docent. Anàlisi del projecte d’aula del CEIP Rodamilans
 • Creació d'un espai de lectura a la ludoteca de Son Espases
 • Relacions entre els processos d’aprenentatge, autoconcepte i gènere. Experiència en un context Marroquí.
 • Els ambients d'aprenentatge i la seva realitat a Mallorca (2008-2016): el cas de l'ambient "Petits artistes" de l'EI Sa Torre
 • Anàlisi i intervenció educativa en un cas infantil del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • Técnicas de relajación en la etapa de educación infantil
 • L’acompanyament emocional dels infants de P5 a l’escola Congrés- Indians.
 • La incorporación de un rincón matemático en el aula de Infantil (3 años)
 • Les famílies entre a l'escola. Anàlisi de cas del CEIP Nicolau Calafat
 • El El sentit i la importància de l’espai de referència a la Comunitat de Petits d’El Martinet
 • El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Aplicació de l’expressió corporal a l’aula d’infantil
 • Educant en comunitat: programa d'intervenció al Centre d'Educació Infantil Benirràs
 • Les Comunitats d’Aprenentatge com a model d’escola inclusiva
 • La utilització de les TIC per iniciar els infants en la lectoescriptura
 • Estudi fonètic dels alumnes d'una aula de 5 anys. Aplicacions didàctiques.
 • Anàlisi de les intervencions docents, per afavorir el desenvolupament de les habilitats de pensament, en el marc del programa Filosofia 3/18
 • El món de les emocions, a partir del contes, a l’etapa de l’Educació Infantil: Expressió i autocontrol.
 • El joc en família. El valor i el plaer del joc a la primera infància
 • Trastorn de l'espectre autista: fomentar i treballar la lecto-escriptura a l'educació infantil
 • El paper de l’Atenció Primerenca i la seva coordinació amb l’Educació Infantil.
 • El vincle afectiu en contextos educatius: importància del periode d'adaptació en l'etapa d'educació infantil.
 • La psicomotricitat a l’etapa d’educació infantil en un centre específic
 • Mejora del aprendizaje emocional a través del juego
 • L'ombra, més que un tros de fosca.
 • TDA-H i la seva resposta metodològica a les escoles d'Eivissa.
 • L'educació socioemocional en la primera infància.
 • Desarrollo del Lenguaje en los alumnos de Educación Infantil procedentes de entornos socioculturales deprivados
 • L'educació del segle XXI: despertant la passió per aprendre
 • L'esquema i el control corporal en l'educació infantil
 • Comunicació i participació de les famílies a l'escola de s'Olivera
 • L'art de l'escriptura
 • La importància de l'espai i el temps en l'educació infantil
 • Àlbums il·lustrats
 • El espacio exterior de la escuela, como espacio educativo
 • Espai Art. Viure i créixer amb el procés de l’art. Projecte d’un centre d’activitats artístiques, per a nins i adults.
 • Proposta didàctica trimestral: l'art en diferents etapes històriques
 • Canvi de paradigma educatiu a Mallorca. Acompanyament de professionals de l'educació en aquest procés
 • Intel·ligència emocional a través de la biodansa Grau d’Educació Infantil
 • Estimulación multisensorial en personas con discapacidad múltiple
 • Els valors a través de la literatura infantil contemporània
 • Aportació a la didàctica de les rondalles al cicle d'Educació Infantil
 • Participació de la família a l'escola.
 • La actividad motriz en niños con Parálisis Cerebral.
 • Entrades relaxades: un intercanvi de qualitat a Congrés Indians (Barcelona)
 • Les TIC, el temps lliure i la febre de la pantalla
 • El treball en xarxa: la relació de l'escola amb els serveis socials.
 • Aportaciones y aspectos positivos de la educación musical y uso de la música como recurso en el proceso formativo en la etapa de Educación Infantil
 • La importància de les matemàtiques a educació infantil
 • Descobrint la lògica a partir del material inespecífic reciclat
 • Jocs d'ahir, d'avui i de sempre: una proposta del joc popular i/o tradicional a l’etapa d’educació infantil
 • LA INTERCULTURALITAT EN LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’Educació Musical al CEIP Son Verí
 • La millora de la relació Famìlia-Escola amb la introducció de les noves tecnologíes. Una proposta en pràctica al CEI Teringa
 • "Arbol alto, hoguera, fuerte viento,agua profunda".(Escuelas infantiles en la naturaleza. Una alternativa para el siglo XXI)
 • Software lliure: anàlisi de fortaleses i debilitats del software lliure per crear un recurs educatiu obert en Educació Infantil
 • El juego como instrumento en el desarrollo de habilidades Socio-emocionales en la etapa de infantil (0-3 años).
 • Matexperimentant
 • El Taller de construcció a L'EI Es Faralló de Portocolom
 • La enseñanza de conceptos matemáticos a niños de 5 años mediante las inteligencias múltiples
 • Documentar a les escoles infantils
 • La estimulación del lenguaje en Educación Infantil: las praxias a través de los cuentos.
 • El tractament de la cultura tradicional mallorquina a l'educació infantil.
 • El rol de l'adult en el joc lliure de l'infant
 • Els contes: un recurs per treballar el desenvolupament emocional a la primera infància.
 • La intel·ligència emocional a l'aula d'infantil
 • Una nova manera de viure la música en l’Educació Infantil (3-6)
 • Land Art a Educació infantil: un projecte possible
 • Les primeres passes cap a l'aprenentage de l'anglès
 • Proposta d'un set d'activitats d'aprenentage d'Educació Emocional basat en els Tipus d'activitats d'aprenentatge de Judi Harris i Mark Hofer.
 • Trabajar las emociones en Educación Infantil a través de los cuentos
 • ENDINSANT-NOS EN LES EMOCIONS
 • Els jocs tradicionals amb la col·laboració de les famílies al pati d'educació infantil.
 • ePortafoli: el meu calaix de coneixements
 • El Rincón de juego simbólico y su didáctica.
 • L’ART COM A EINA D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • Aproximació al model pedagògic de les escoles de Reggio Emilia i al disseny d'un espai modèlic per a l'educació infantil
 • Educación emocional en la etapa de educación infantil: Conociendo las emociones
 • Disseny d'un programa promocional de bons tractes infantils per famílies de Campos
 • Interculturalitat, consum responsable: comerç just i Educació Infantil
 • Psicomotricitat 0-3: coneixements previs, fonaments teòrics i guia pràctica
 • Les calandretes occitanes i el treball del plurilngüisme.
 • Els racons d'intercicle al CEIP Rafal Vell
 • L’equinoteràpia, un mètode terapèutic i educatiu mitjançant el cavall a l’etapa educativa d’infantil
 • Art i Ciències Naturals: encontres a l'escola infantil
 • Les possibilitats educatives de la tecnologia mòbil als països empobrits
 • Aprendre a dibuixar dins les aules d'educació infantil
 • APRENDRE JUNTS ÉS MILLOR
 • L’anglès a les aules d’Educació Infantil: Els alumnes de 5 anys entenen ordres bàsiques en anglès?
 • La Educación Infantil en los campamentos de refugiados saharauis
 • El trastorn de l'Espectre Autista i la seva intervenció
 • Som el que mengem: Relació entre l’obesitat infantil i l’alimentació
 • Família i Escola, dues caras de la mateixa moneda
 • Els rellotges a l'escola des de la perspectiva de l'educació lenta
 • No som diferents. Un instant en la vida dels altres. Proposta didàctica per a infants de 3 a 6 anys mitjançant l'aprenentatge cooperatiu.
 • LES RELACIONS AL CAMP ANYS ENRERE: REFLEXIONS SOBRE UN MODEL SOCIAL, FAMILIAR I EDUCATIU
 • TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA A LES AULES ORDINÀRIES: TÈCNIQUES D’ENSENYANÇA- APRENENTATGE
 • Cooperación Familia-escuela: el pilar de la educación. CEIP: Sa Joveria
 • Música i Creativitat van de la mà a l’Educació Infantil
 • ALUMNAT AMB PÉRDUA AUDITIVA
 • La discapacitat auditiva en infants en l’etapa d’Educació Infantil
 • La gestió del temps en la metodologia de treball per projectes a l'Educació Infantil
 • El autismo en el aula. Estrategias y recursos para favorecer la integración de personas con Trastorno del Espectro Autista
 • LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA
 • EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT. EL TREBALL DE L’EQUITAT DE GÈNERE A EDUCACIÓ INFANTIL
 • El transtorn de l'Espectre Autista: Experiències de mares amb fills o filles autistes a l'àmbit educatiu 0-6.
 • Rimes i versos per educació infantil
 • Per qué documentar a l'escola?Sentit i significat de la documentació pedagògica
 • Treballem la por a l'educació Infantil
 • La resiliència: Com treballar-la des del context educatiu
 • L’Educació Musical a Infantil: Una programació a l’aula de 4 anys
 • El juego como herramienta didáctica en Educación Infantil
 • Què són i en què consisteixen les pràctiques restauratives. Aplicació i aproximació al CEIP Rafal Vell.
 • LA GESTIÓ DEL TEMPS A L’ESCOLETA
 • El procés d'aprenentatge del llenguatge escrit a l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • La pissarra digital en Educació Infantil
 • Les Intel·ligències múltiples a l'Educació Infantil
 • Programa sobre les intel·ligències múltiples en un aula de quatre anys
 • El M-learning en Educació Infantil
 • Els tallers en temps de pati. Tothom pot aprendre. Tothom pot ensenyar.
 • La narració de contes a Educació Infantil: reflexions i propostes
 • Anàlisi de les diferents variables que influeixen en la motivació del professorat del segon cicle d'infantil en els centres educatius d'infantil i primària a l'illa d'Eivissa
 • Els titelles i les emocions bàsiques a l'educació infantil
 • Els espais del C.P. S'Olivera: oportunitats d'aprenentatge
 • L'educació infantil a Sant Joan des de l'any 1970 fins a l'actualitat
 • Els llibres d'art per a infants: una eina per descobrir
 • COMPARTIR MIRADES I REFLEXIONS PER MILLORAR LA PRÀCTICA I ENRIQUIR ELS PROCESSOS EDUCATIUS
 • Propuesta de integración TIC en la metodología de trabajo por proyectos
 • El trastorn de l’espectre autista dins l’aula
 • INICIACIÓ A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA MITJANÇANT USOS REALS, SIGNIFICATIUS I FUNCIONALS
 • LA MÚSICA A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La Realidad Aumentada en Educación Infantil
 • L'educació física a educació infantil, etapa 3-6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d'aprenentatge
 • La discapacitat auditiva: concepte, avaluació i intervenció en diferents centres educatius
 • El inglés en las aulas de Educación Infantil en Ibiza
 • LA IMPORTÀNCIA DELS RACONS EN EDUCACIÓ INFANTIL
 • La Pedagogia Hospitalària i l'Aula Hospitalària i la seva relació amb el món educatiu
 • Intervenció educativa sobre les alteracions de comunicació i llenguatge dins l’espectre autista: Estudi d’un cas
 • LES MATEMÀTIQUES A LA PRIMERA INFÀNCIA. CONTEXTOS PER APRENDRE’N.
 • Les matemàtiques en la vida cotidiana
 • L'eportafoli: una maleta interactiva d'aprenentatges
 • La participació de l'escola en el treball en xarxa. La complementarietat i la col·laboració en contextos de vulnerabilitat
 • L'educació en un espai de joc: el pati al segon cicle d'educació infantil
 • Tècniques creatives a l'escola infantil: el frottage
 • Fer visible la infància: La documentació a la comunitat de petits d'"El Martinet"
 • Educació per a la Salut Visual a l'Educació Infantil: l'impacte de les TIC
 • Les Etapes Evolutives del Dibuix a Infantil
 • Actividad física en alumnado con discapacidad en la primera etapa educativa: importancia y beneficios en el día a día. Experiencia en CEE Mater Misericordiae y comparaciones con el CP Pràctiques
 • Els Racons a l'Educació Infantil. Com avançar en aquesta metodologia.
 • La narració oral a Educació Infantil: pautes i propostes
 • LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La relació i les eines que utilitzen per comunicarse famìlia i escola
 • La interculturalitat
 • Tracta d'un nouvingut estranger en els centres d'Educació Infantil a Eivissa
 • Els beneficis de la música per als infants entre 0 i 6 anys amb deficiències
 • VISIBILITAT DE LES EXPERIÈNCIES I ELS APRENENTATGES DELS INFANTS A L’ESCOLA. LA DOCUMENTACIÓ DELS PROCESSOS EDUCATIUS.
 • Promoció de salut infantil mitjançant el contacte amb la natura
 • La pràctica i la vivència del docent en els racons
 • Educar per la mort
 • La conducta prosocial en la infància
 • Els jocs tradicionals del món com a eina didàctica
 • Hábitos saludables; para prevenir la obesidad el sobrepeso y el sedentarismo infantil
 • Creixem feliços ensenyant amb el cor: fonamentem l'autoestima dels més petits
 • Les matemàtiques nés enllà de l'aula
 • La participació de les famílies a l'escoleta. Com podem afavorir aquesta participació?
 • Envoltats de figures i cossos geomètrics
 • La importancia de trabajar la educación artística a través de la naturaleza
 • El diálogo entre arquitectura y pedagogía:Análisis del trabajo por ambientes en el CEIP Sa Marina de LLucmajor
 • Descobrir i entendre el món matemàtic
 • El Codi de l'Art: diàleg entre art i matemàtiques a l'educació infantil
 • ACTITUDS I APTITUDS D’UNA BONA MESTRA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La relació entre família i escola a l'etapa d'Educació Infantil
 • Treballar les matemàtiques als 3 anys, a partir de material reciclat
 • EL LLENGUATGE DEL COS
 • Projecte coeducatiu a partir del conte "La Ventafocs"
 • Distribució de l'espai. Aules d'Educació Infantil
 • Disseny d'un projecte de psicomotricitat
 • Recursos Digitals per aprendre anglès cantant a l'Educació Infantil. Proposta
 • Trastorn del vincle. Observació d'un cas.
 • Una escuela activa y saludable.
 • Consideraciones sobre la importancia de la educación emocional en las aulas de infantil
 • La malnutrició Infantil: causes, conseqüències i propostes de millora
 • Contes per ser tots iguals
 • La relaxació psicomotriu aplicada a l'aula de 3 anys
 • Manifestar emocions a partir de les modalitats artístiques: viatge al cor artístic dels nins de 4 anys.
 • Comunicació i participació de les famílies a l'escola de Puig d'en Valls.
 • L'educació musical i la creativitat musical a la primera infància
 • El Col·legi Pius XII: un centre amb història (1948-2014)
 • Anglès, llengua i escola: la introducció de lànglès a les aules d'educació inffantil del CEIP Melchor Rosselló i Simonet.
 • La comunicació i la participació de les famílies a l'escola.
 • L’Art d’acció a l’educació infantil: una aplicació pràctica
 • La psicomotricitat al primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
 • LA QUALITAT EDUCATIVA A TRAVÉS DEL MODEL ESPONTANEÏSTA
 • La importancia del juego en la educación infantil y la estrategia del Trabajo por rincones de juego en las aulas
 • L'e-aprenentatge, l'eportafoli
 • La grafomotricitat: l'aprenentatge del traçat de la leltra cursiva i script.
 • El racó lògic matemàtic a l'aula d'infantil
 • El joc psicomotriu dels infants
 • Creencias y actitudes del profesorado de Educación Infantil entorno a las TIC
 • Alimentació i nutrició a l’etapa infantil, 0 – 6 anys: una proposta didàctica al segon cicle d’infantil
 • Les preguntes compromeses dels infants
 • El Raonament Lògic i la Filosofia en la infància: Posada en pràctica
 • Comunicació Escola Família a partir de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aprendre en la natura i amb la natura. Una proposta i posada en pràctica d’itineraris amb infants de 0 – 6 a Mallorca
 • La adquisición y el fomento de hábitos de vida saludables en los centros de educación infantil: Una propuesta práctica en el CEIP Coll D’en Rabassa
 • Desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través del uso de material concreto natural.
 • L’activitat aquàtica dins l’escola a l’Etapa d’Educació Infantil
 • Desarrollo socioemocional en la etapa de Educación Infantil.
 • la intel.ligència emocional a l'aula de 5 anys: Proposta d'intervenció
 • Els jocs tradicionals a la nostra escola
 • Els jocs populars - tradicionals i la seva utilització en l’etapa de l’Educació Infantil: una proposta d’activitat extraescolar
 • El paper del docent en la pràctica psicomotriu educativa dins l’etapa 3-6
 • La llengua a l'aula d'infantil
 • L’aula hospitalària, un servei educatiu per als nins/es i joves hospitalitzats
 • L'expressivitat motriu: revisió i proposta per l'observació
 • L'ambient de jocs de pensar del CEIP Son Basca
 • Influència de la música en el desenvolupament intelectual dels infants
 • La pedagogia de la vida quotidiana a l'escola infantil 0-3
 • Un viatge emocional a l'aula. Viure i assajar la por
 • Mobile Learning. Ús de les aplicacions dels mòbils i tablets en Educació Infantil
 • Análisis de la práctica psicomotriz educativa en el CEIP Mª Antònia Salvà (Son Sardina)
 • El moviment a edats primerenques
 • Filosofia 3/18 en una aula d'Educació Infantil de 3-4 anys
 • 10 Propostes didàctiques interculturals per l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • Compartint aprenentatges amb les noves tecnologies
 • Els beneficis del joc lliure en un entorn natural
 • Les intel·ligències Múltiples com a procés d’ensenyament - aprenentatge de la llengua anglesa a les aules d’Educació Infantil
 • Noves tecnologies per aprendre
 • Les emocions a l'Educació Infantil: Concepte de Dol
 • Com contar contes: estratègies per a l'Educació Infantil.
 • La alimentación en la etapa de Educación Infantil: ¿Cómo comen los niños? (estudio de casos 2-3 años)
 • La comunicació escola i família a tres municipis del pla de Mallorca
 • La dislexia evolutiva
 • La mort i el dol a Educació Infantil
 • Teatre per a infants de 5 anys
 • El Projecte Filosofia 3/18: Aprendre a pensar
 • Transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat: intervenció a l'escola
 • Treballem l'emoció de la por
 • Biblioteca i Escola, el binomi fantàstic
 • Anàlisi de la participació de les famílies a l'escola en relació al sistema educatiu finlandés
 • La resolució de conflictes a les aules d'Educació Infantil
 • El joc: una font d'aprenentatges diversos
 • Els gestos cobren vida. La importància de la comunicació verbal i no verbal
 • El rendiment acadèmic dels alumnes en funció de les característiques socials de les famílies
 • Beneficis de l'activitat aquàtica com a element curricular a l'escola d'Infantil (3 – 6 anys): una proposta d'implantació
 • Propostes per treballar la Interculturalitat a les aules d'Educació Infantil
 • La psicomotricitat preventiva
 • Autoconcepte i autoestima en els contes infantils
 • El valor educatiu del conte en l'educació infantil
 • Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'ensenyament i aprenentatge en la primera infància.
 • El plaer de somiar desperts.
 • Cap a la utopia en educació. 12 principis que guiaran el meu camí
 • La interculturalitat a través del jo
 • L’aprenentatge dels nombres i operacions amb material manipulable
 • El projecte psicomotriu als col.legis d'educació infantil
 • El dibuix en educació infantil: pràctica i significat a partir d’escenaris d’art contemporani
 • El joc simbòlic com a recurs educatiu. Proposta aplicada a l'escola
 • La consciència emocional a l'aula: proposta didàctica a infantil
 • Els contes, eina educativa per introduir als infants a l'univers emocional. Proposta pràctica
 • El perfil dels professionals dels Espais Familiars
 • La interculturalitat a l'escola infantil 3-6 anys
 • Descobrim la relaxació: proposta per a l'Educació Infantil
 • El desenvolupament dels infants de Jean Piaget i les crítiques a la seva teoria
 • Un món de gegants: la fotografia com a eina didàctica a l'Escola Infantil
 • Estratègies i eines per tractar la mort i el dol a l'educació infantil
 • Una pinzellada de psicomotricitat. Guia bàsica de la psicomotricitat.
 • Comunicació i Participació de les Famílies a l’Escola.
 • Més enllà de l'observació.L'essència de la mirada
 • L'educació emocional i la resolució de conflictes a l'etapa d'infantil. Proposta d'intervenció educativa a una aula de 3 anys.
 • El valor y el placer del juego en la primera infancia
 • Les matemàtiques a l'educació infantil. Un recull d'experiències.
 • Comparativa de diferentes tipos de soporte para determinar su eficacia en la transmisión de cuentos en educación infantil
 • El descobriment fortuït a l'Escola Infantil: propostes d'educació artística a partir del surrealisme
 • La Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina per a treballar l'assemblea a l'Educació Infantil
 • Escola-Família: Les estratègies de comunicació més eficaces per aconseguir la participació
 • Mirades sense filtre
 • La interculturalitat: un repte en la pràctica a les aules d'Educació Infantil
 • L'anglès al segon cicle de l'educació infantil
 • Art i Matemàtiques? Experiències significatives per a desenvolupar el pensament lògic-matemàtic a través de l'art.
 • Geometricart
 • L’activitat física com a eina facilitadora de la inclusió a l’etapa d’educació infantil
 • El dibuix de la figura humana en infants de cinc anys
 • Anàlisi: Els llibres de coneixements
 • Les imatges també es llegeixen
 • un món d'emocions en els contes il·lustrats
 • Participació de les famílies a l'aula a través d'activitats
 • La psicomotricitat infantil (3-6 anys)
 • El vincle afectiu en la primera infancia
 • La lectoescritura en Educación Infantil: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
 • Investigació i anàlisi del mètode de desenvolupament mental "Aloha Mental Arithmetic"
 • El blog: una eina de comunicació per la família i l'escola
 • Judo a l'Educació Infantil
 • TDAH i problemes associats: El desenvolupament de les habilitats comunicativo-lingüistiques
 • El museu com espai educatiu
 • Families no convencionals a l'escola.
 • La clau que obre el món de l'educació: l'infant
 • Retorn de la cultura mallorquina a les aules
 • La participació de les famílies a l'escola.
 • Arquitectura escolar exterior a Mallorca S.XX
 • La màgia dels ambients. Apredre a través del joc.
 • El desemvolupament de la memoria desde el naixement fins els 6 anys
 • Filosofia 3/18 aplicada a l’art.
 • La construcció de la noció temporal en la infancia a través de la narració i la representació.
 • De mica en mica, junts per l'educació
 • Els contes també se poden tocar
 • S'alça el teló...
 • Legat arquitectònic espanyol a la ciutat de Tetuán
 • Les dinàmiques de l'educació reflexiva
 • Els principis educatius en els que tota l'escola hauria de basar el seu dia a dia
 • Relacions Familia-Escola (Estudi D'un Cas)
 • Les relacions socials a l'aula
 • Inicis d'un procés de canvi
 • L'expressió plàstica com a llenguatge a Pistoia
 • El teatre a l'Educació Infantil
 • Participació família - escola
 • Sentir i expressar, una manera de viure i conviure
 • Evolución del taller de lecto-escritura en el aula de 4-5 años-
 • Relació famía-escola: anàlisi de la comunicacio individuál en C:E.I:P Miquel Durán i Saurina
 • Canal de comunicació oral entre famía i Escola.
 • Programació d'una aula de 5 anys per a escola demúsica
 • Les capacitats innates envers les matemàtiques
 • Manual de trastorns de llenguatge oral i escrit
 • Blog: Transtorn del espectre autista
 • Educación Inclusiva. Todos Iguales, Todos Diferentes
 • Història de la il.lustració infantil a Espanya
 • Com treballar la multiculturalitat a l'escola
 • Anàlisis comparatiu dels sistemes educatius d'Espanya i Filàndia
 • Juguem a pensar
 • La Psicomotricitat en l'etapa 3-6 anys
 • Introducció de les emocions a les llars de P4. Guia per a pares i mares sobre Educació Emocional
 • La clínica, u racó a Educaió Infantil.
 • Treballem les sortides als museus
 • El llenguatge oral i escrit a l'Educació Infantil. Els primers contactes amb la llengua escrita.
 • Cultura d'infant. Cultura de joc
 • Les Matemàtiques a través del joc: juguem amb les matemàtiques.
 • La influència dels Mèdia en les conductes plàstiquesinfantils
 • El juego: herramienta educativa.
 • Els gestos i el moviment em fan ser únic: l'expressió corporal a l'etapa d'infantil
 • La identitat a l'escola
 • Dels borinots a l'escriptura natural: recull de teories, plantejaments i perspectives sobre el procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura en la primera infància
 • Coumnicació no verbal dels infants de 5-6 anys
 • El Tema de la Llectoescritura en els Programes de Formació dels Mestres d'Educació Infantil i l'opinió de l'Alumnat
 • Treballar les emocions a través del teatre
 • El llenguatge oral i escrit a les escoles infantils de Pistoia
 • La diversidad en un aula de educación infantil
 • L'autonomia a l'infant
 • Els racons a segon cicle d'infantil
 • Relacions entre família i escola desde la 2ª republica (1931) fians a l'actualitat
 • Joguines d'època
 • L'importancia de l'alimentació saludable a l'educació infantil
 • La realitat del Homeschooling