Grado en Lengua y Literatura Catalanas

240 créditos - Facultad de Filosofía y Letras

Datos e indicadores

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnos de nuevo ingreso 42 56 45 40 34 15 17 10 14
Alumnos matriculados 42 84 108 130 135 121 108 83 75
Alumnos titulados - - - 9 13 19 24 20 12

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de Calidad
Personal Docente e Investigador
Personal de Administración y Servicios
Alumnado
 • Pere Garau Borràs

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analizan. Puedes consultar  la normativa y las funciones de las CGC para ampliar la información.

La calidad en la Facultad de Filosofía y Letras

Planificación de acciones de mejora

Plan de mejoras

Rendición de cuentas y transparencia

Enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)

Proceso Documento Fecha/Curso
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2016-17) 23/03/2018
Verificación Resolución del Consejo de Universidades 28/06/2017
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2015-16) 23/06/2017
Acreditación Informe final de acreditación 28/04/2017
Acreditación Informe de autoevaluación 01/07/2016
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2014-15) 04/03/2016
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2013-14) 13/02/2015
Verificación Memoria segunda modificación 30/07/2014
Verificación Informe segunda modificación 30/07/2014
Seguimiento Informe de seguimiento externo (2012-13) 05/06/2014
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2012-13) 18/02/2014
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2011-12) 06/02/2013
Seguimiento Informe de seguimiento externo (2010-11) 27/06/2012
Verificación Memoria primera modificación 21/06/2012
Verificación Informe primera modificación 21/06/2012
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2010-11) 26/01/2012
Verificación BOE Plan de estudios verificado 02/03/2010
Verificación Alta inicial. Resolución del Consejo de Ministros 04/09/2009
Verificación Memoria del título oficial 04/05/2009
Verificación Informe final de verificación 04/05/2009

Trabajos de Fin de Grado

 • El paisatge lingüístic d'un municipi amb turisme cultural i paisatgístic massiu. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca)
 • La versió catalana del Liber gestorum de Pere Marsili: transcripció de folis 77r91v i estudi dels noms i adjectius
 • El Cançoner de Pau Rander. Edició, estudi i contextualització.
 • Catalogació i descripció dels materials didàctics i artístics generats entorn de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'Antoni M. Alcover
 • Les formes de l'ècfrasi: una proposta de classificació a partir de la poesia de Josep Palau i Fabre, Narcís Comadira i Vinyet Panyella
 • Jaume Pomar i Fuster (1868-1942). Recerca i anàlisi de la seva obra poètica publicada a revistes i diaris
 • De la literatura de viatges a Josep Maria Espinàs: anàlisi de l'obra A peu per Mallorca sense veure el mar
 • El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l'ofici del carbó a Mallorca.
 • Variació en la interfície prosòdia-sintaxi
 • El cos de la dona des de la dona: visions de creadores contemporànies ens els àmbits de la poesía i de la plàstica
 • La veu dels lletraferits 2.0. Anàlisi de la construcció del discurs crític dels blogs literaris
 • La intertextualitat en el teatre de Josep Ramon Cerdà: estudi dels casos: Víctor i el monstre, Hamlet Party i Imitació del foc.
 • El "pacte autobiogràfic" en els retrats literaris de Josep M. Castellet
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Pollença
 • Les passions ocultes: l'epistolari Porcel-Villalonga
 • Textos i imatges d'una guerra. Proposta d’anàlisi de tres àlbums il·lustrats sobre la guerra civil
 • "Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingúística moderna
 • Converses privades: estudi dels grafits latrinaris del campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Estudi sobre onomàstica: la contracció ca[sa] en la toponímia no urbana de Sóller. Anàlisi i georeferenciació
 • Els articles determinants en el parlar col·loquial de Palma
 • El Romanx: descripció i caracterització
 • “La volies cantar d’una manera humil”. La quotidianitat en la poesia de Vicent Andrés Estellés
 • Dues poetes entorn d'un jo poètic: estudi de la figuració pragmàtica en l'obra de Blanca Llum Vidal i Laia Martínez
 • Descripció diacrònica i sincrònica dels parlars occitans
 • Entorn de la recuperació dels cossiers de Pollença
 • La conquesta de Mallorca a través de les cròniques medievals. Estudi comparatiu
 • Història i ficció en el relat de Ramon Muntaner. Els conflictes entre les corones d'Aragó i Mallorca
 • "Mai de mai, bandera blanca": un recorregut per la poesia d'Antonina Canyelles
 • La Festa de l'Os de Sant Llorenç de Cerdans
 • LA FIGURA DE LA DONA A LA NARRATIVA D’ANTÒNIA VICENS (1968 – 1987)
 • NOVEL·LA I FEMINISME. ELS PERSONATGES DE LA TRILOGIA 'RAMONA, ADÉU, 'EL TEMPS DE LES CIRERES' I 'L'HORA VIOLETA' DE MONTSERRAT ROIG
 • LA ROQUETA. IL·LUSTRACIÓ MALLORQUINA (1902). UNA REVISTA IMPORTANT A MALLORCA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX
 • ESTRATÈGIES DE (DES)CORTESIA EN EL DEBAT PARLAMENTARI: ANÀLISI DEL DEBAT DE VALIDACIÓ DEL DECRET LLEI
 • INTERPEL·LACIONS INTERPERSONALS EN UN ÀMBIT PÚBLIC
 • ANÀLISI DE L'ASSIMILACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA EN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT
 • ELS CLUBS DE LECTURA DE LES ILLES BALEARS
 • FOLKLORE DE NADAL
 • MARIA ANTÒNIA OLIVER I LA NOVEL·LA NEGRA
 • ELS INICIS DEL TURISME A CAN PICAFORT CONTATS PER SET VEUS FEMENINES
 • EL LLEGAT PERIODÍSTIC I LITERARI DE MIQUEL MANUEL SERR I PASTOR: RECERCA I ANÀLISI DELS SEUS ARTICLES AL SETMANARI 'SÓLLER'
 • LES EDITORIALS INDEPENDENTS A MALLORCA
 • GUILLEM D'EFAK. LLENGUA I IDENTITAT DES DE LA PERIFÈRIA
 • RELIGIÓ I CRÍTICA A L'ESGLÉSIA A ANSELM TURMEDA I RAMON LLULL
 • LES MARES A LES RONDALLES
 • LA FESTA DE SANT ANTONI I LA SEVA POESIA POPULAR
 • Els Contes d’Eivissa de Hans Jakob Noeggerath i Josep Roure i Torent
 • LA CONQUESTA DE MALLORCA A LES CRÒNIQUES CATALANES I L'ÀRAB
 • "ORACIONS DE RAMON", UNA APROXIMACIÓ A LA TRADICIÓ MANUSCRITA
 • AFINITATS I DIFERÈNCIES ENTRE SANT FRANCESC I RAMON LLULL
 • L'ÚS DELS VERBS ÉSSER I ESTAR EN CATALÀ I EN CASTELLÀ
 • APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LES DANSES DELS COSSIERS
 • Anàlisi del tractament actual de les ['ə] i ['ɛ] en el parlar de Binissalem
 • EDICIÓ I ESTUDI LINGÜÍSTIC D'UN TEXT ANTIC CATALÀ (1419)
 • ¿Això era i ja no és? Folklore, tradició i identitat a Maceta
 • Els gèneres cançonístics: Entre el folklore i l’arxivística folklòrica
 • Estudi lingüístic del Llibre de consolació d’ermità, de Ramon Llull
 • Planificació lingüística al Quebec: corpus i estatus del francès quebequès. Comparativa amb el cas català
 • Els malnoms felanitxers contemporanis
 • La Glosa a Mallorca i la seva recuperació
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Porreres
 • Quan Alaró cantava: La presència d’Alaró dins l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 • LA TOPONÍMIA DEL REGNE DE MALLORCA A LES GRANS CRÒNIQUES
 • Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels nins cap a l'ortografia.
 • Anàlisi de dissenys i aplicacions de plans de gestió d’ús lingüístic: l’ensenyament comunicatiu de la llengua catalana a la comunitat amazic del Principat de Catalunya i de les Illes Balears
 • Folklore i folklorisme en el discurs polític del Partit Popular
 • L’aportació de Gabriel Janer Manila a l’etnopòetica: una biobibliografia
 • Les novel·les de Gabriel Janer Manila sobre personatges històrics
 • Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)
 • Realitat i ficció en els personatges de Llorenç Villalonga de les novel·les Les Fures, El misantrop i Un estiu a Mallorca
 • Folklore electrònic universitari: la UIB i l’Informer
 • El tema de la Passió en el llegendari català
 • La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)
 • Els usos dels verbs ésser i estar en català
 • Alguns trets característics del parlar de Son Servera
 • Estudi i edició d’un text passionístic del segle XVIII: La presa de Christo Jesús y la sua Passió y Mort
 • Anàlisi de la ironia en les novel·les inacabades de Pere Calders: el lloc que ocupen en el conjunt novel·lístic caldersià
 • Des d'una literatura subversiva i intertextual a la crònica de la quotidianitat: la narrativa breu de Biel Mesquida
 • Damià Huguet: poesia filmada
 • El concepte de poesia en Miquel Martí i Pol
 • Política lingüística i experiències de planificació de l'ús lingüístic
 • Ramon Llull: la pobresa voluntària al 'Romanç d'Evast e Blaquerna'
 • El cànon literari català: estat de la qüestió
 • Els assaigs ideològics i el periodisme polític d'Andreu Nin
 • L'ús dels proverbis a l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó
 • Edició i comentari de 'Bolles de fang' de Miquel Àngel Riera
 • LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA EN L’ÀMBIT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS
 • Plurilingüisme en els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Porreres
 • Els malnoms de Pollença
 • La inestabilitat dels nivells culturals: mecanismes de relació...
 • La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació
 • El realisme màgic en La dona dels meus somnis i Cròniques de la veritat oculta. Estudi comparatiu
 • De Maó a Ladrillo:Recull i anàlisi d’ítems folklòrics sorgits arran de la política lingüística del Govern Bauzá
 • Immigració i integració lingüística
 • Una aproximació sistèmica a ters plataformes de difusió de poesia a Mallorca (1974-1990)
 • Estratègies narratives i condició de la dona en la narrativa breu inicial d'Antònia Vicens, Montserrat Roig i Maria Antònia Oliver
 • Mateu Obrador; Vida i obra folklòrica
 • El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blog dels diaris Ara i Vilaweb
 • Poetes per-versos: la performativitat en la poesia catalana contemporània