Precios de los estudios de máster

Preus dels estudis de màster a temps complet a la UIB. Curs 2024-25

(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
( Més informació sobre preus )

Arts i Humanitats

Estudi Crèdits Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) Cost orientatiu en primera matrícula (*)
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament 60 23,89 ¤ 43,13 ¤ 1.487,47 ¤
Filosofia 60 23,89 ¤ 43,13 ¤ 1.487,47 ¤
Llengües i Literatures Modernes 60 23,89 ¤ 43,13 ¤ 1.487,47 ¤
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 120 26,18 ¤ 47,26 ¤ 3.195,67 ¤

Ciències

Estudi Crèdits Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) Cost orientatiu en primera matrícula (*)
Biotecnologia Aplicada 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Ciència i Tecnologia Química 60 29,22 ¤ 52,75 ¤ 1.807,27 ¤
Ecologia Marina 60 29,22 ¤ 52,75 ¤ 1.807,27 ¤
Física Avançada i Matemàtica Aplicada 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤
Física de Sistemes Complexos 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤
Microbiologia Avançada 60 29,22 ¤ 52,75 ¤ 1.807,27 ¤
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Prevenció de Riscs Laborals 60

Pendent de publicar el decret de preus públics

Protecció Radiològica Ambiental 60

Pendent de publicar el decret de preus públics

Química Teòrica i Modelització Computacional 120 29,22 ¤ 52,75 ¤ 3.560,47 ¤

Ciències de la Salut

Estudi Crèdits Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) Cost orientatiu en primera matrícula (*)
Investigació Biomèdica 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Investigació i Innovació en Salut 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Neurociències 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Nutrició i Alimentació Humana 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Odontologia Digital (Centre adscrit ADEMA) 60

Condicions econòmiques de matriculació

Psicologia General Sanitària 90 15,63 ¤ 44,18 ¤ 1.460,77 ¤

Ciències Socials i Jurídiques

Estudi Crèdits Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) Cost orientatiu en primera matrícula (*)
Advocacia i Procura 90 15,63 ¤ 51,36 ¤ 1.460,77 ¤
Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 90 28,45 ¤ 51,36 ¤ 2.614,57 ¤
Cognició i Evolució Humana 60 23,89 ¤ 43,13 ¤ 1.487,47 ¤
Comptabilitat i Auditoria 60 26,18 ¤ 47,26 ¤ 1.624,87 ¤
Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació 60 26,18 ¤ 47,26 ¤ 1.624,87 ¤
Formació del Professorat 60 15,63 ¤ 40,66 ¤ 991,87 ¤
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa 60

La gestió administrativa de preinscripció i matrícula es realitza a la UAB.
Pàgina web del màster, plana d'accés, preinscripció i matrícula del màster a la UAB

Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica 60 29,22 ¤ 52,75 ¤ 1.807,27 ¤
Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤
Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 60 30,01 ¤ 54,17 ¤ 1.854,67 ¤
Investigació i Intervenció Psicoeducativa 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤
Treball Social en l'Àmbit Sanitari 60

La gestió administrativa de preinscripció i matrícula es realitza a la UV.
Pàgina web del màster, plana d'accés, preinscripció i matrícula del màster a la UV

Enginyeria i Arquitectura

Estudi Crèdits Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) Cost orientatiu en primera matrícula (*)
Edificació i Rehabilitació Arquitectònica 72 28,45 ¤ 51,36 ¤ 2.102,47 ¤
Enginyeria Agronòmica 90 15,63 ¤ 44,18 ¤ 1.460,77 ¤
Enginyeria Industrial 120 15,63 ¤ 44,18 ¤ 1.929,67 ¤
Sistemes Intel·ligents 60 28,45 ¤ 51,36 ¤ 1.761,07 ¤