Grado en Educación Primaria

240 créditos - Facultad de Educación

Novedad curso 2020-21. Prueba de aptitud personal para los estudios de Educación Infantil y Primaria

22132. Trabajo de Fin de Grado de Educación Primaria (2021-22)

Créditos 6 ECTS.
Tipo de asignatura Trabajo de fin de grado
Estado Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla
Guía docente Ver guía docente

Prerrequisitos

 • Necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica, obligatorias, optativas y prácticas externas
 • Necesario haber superado 60 créditos del conjunto de las asignaturas de formación básica

Bibliografía recomendada disponible en el fondo de la biblioteca de la UIB

Este listado se corresponde con la bibliografía básica que ofrecen las guías docentes. Puede clickar sobre cualquier documento para consultar su estado o tipo de consulta (disponible, en préstamo, accéso en linea). La bibliografía completa se encuentra en el apartado correspondiente de la guía docente de la asignatura. Puede consultar las guías docentes de la asignatura en la tabla de información de grupos, bajo la bibliografía. Para más información Pregunt@, la biblioteca responde.

Información sobre los grupos de la asignatura

Periodo: Segundo semestre

Guías docentes de años anteriores

Grupos de la asignatura el año académico 2020-21

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2019-20

Periodo: Primer semestre

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2018-19

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2017-18

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2016-17

Periodo: Segundo semestre

Para ver la información sobre los grupos de asignatura de cursos anteriores al 2016-17 pueden consultar el buscador de guías docentes

Trabajos de Fin de Grado

 • ¿Cuáles son los beneficios de trabajar de manera interdisciplinar las matemáticas con la educación física?
 • "L'alumnat d'ètnia gitana a l'aula de primària. Una resposta didàctica a la marginalitat mitjançant l'estudi de la història del poble gitano"
 • "L'educació a la II República espanyola i els efectes de la Guerra Civil"
 • "La Guerra Civil a Mallorca: el desembarcament de Bayo i la seva aplicació didàctica"
 • "La Guerra Civil a Mallorca. Estat de la qüestió i aplicació didàctica a l'educació primària"
 • "La Revolució industrial: anàlisi global, nacional i insular. Proposta didàctica"
 • Acoso escolar y Educación Física: propuesta de intervención a través del trabajo cooperativo.
 • Actituds de les famílies envers la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional
 • Actius cap a l’escola! Una eina per un estil de vida més saludable a partir del transport actiu.
 • Adquisición del lenguaje y educación en el alumnado con discapacidad auditiva
 • Agafem el ritme! proposta didàctica interdisciplinar entre música i educació física
 • Alimentación y nutrición de los alumnos de Educación Primaria
 • Alumnat amb síndrome de Down a l'aula i metodologies per la inclusió educativa
 • Amb la inclusió sumam, no restam
 • Anàlisi del Sistema Educatiu Suec: Una nova visió de la formació del professorat
 • Anàlisi de recursos educatius i eines didàctiques per a l'ensenyament del català a l'alumnat nouvingut.
 • Anàlisi d’activitat física al pati. Causes, conseqüències i possibles mesures de prevenció
 • Análisis de la percepción de los docentes en formación sobre la metodología Flipped Classroom
 • Análisis sociolingüístico de los diferentes resultados a nivel oral y escrito en el contexto educativo japonés y propuestas para su nivelación
 • AN APP TO LEARN ENGLISH PRONUNCIATION FOR CHILDREN WITH ADHD
 • Aplicació del Mètode TEACCH en el Trastorn de l'Espectre Autista de grau tres.
 • Aplicació didàctica de l'art de Vincent Van Gogh a l'Escola Primària
 • Aplicació teòrica de les metodologies de l'ensenyament de la llengua anglesa
 • Aprenentage servei com a proposta educativa per a la inclusió i la convivència
 • Aprenentatge Cooperatiu mitjançant l’estratègia d’ensenyament de resolució de problemes a l’assignatura d’Educació Física
 • Aprenentatge de la Llengua Catalana per a nouvinguts
 • Aprenentatge inclusiu adreçat a l’alumnat amb dislèxia i discalcúlia mitjançant recursos i programes de les TIC
 • Aproximació a la Xarxa d’Escoles Públiques per la Renovació Pedagògica de Mallorca i als seus referents teòrics
 • Aptitude, Motivativation and Attittude: A Comparative Analyisis of the Psychological Features Required from the figure of the English Teacher in the curriculum of the first year vs. the last year of Primary Education
 • Are They Ready?: Análisis curricular de las competencias indicadas para lengua inglesa en sexto de primaria y su adecuación a la realidad docente y a las demandas curriculares en primero de la ESO
 • Assetjament Escolar: Conèixer i Actuar.
 • Assetjament escolar i ciberassetjament, la importància de la prevenció a l'escola.
 • Atenció educativa als alumnes TEA
 • Atención educativa en el Trastorno de Espectro Autista de grado 1 asociado al síndrome de Asperger: Relación entre los programas TEACCH y SCERTS.
 • Balls, cançons i tonades com a recurs pels mestres, en el marc del poble de Bunyola
 • Beneficis i/o riscos de Llegim i Escrivim en Parella
 • Bullying: com actuar davant d'aquest?
 • Campanya de sensibilització de les Malalties Rares mitjançant les TIC per l’associació INèDITHOS
 • ClassDojo i les eines de gestió de l'aprenentatge a les aules d'Educació Primària
 • CLIL in public, semi private and private schools
 • Cómo mejorar el hábito lector en Educación Primaria
 • Competencias y funciones del equipo directivo de un centro educativo
 • Com poden ensenyar les escoles de primària a combatre el canvi climàtic?
 • Creació del Conte All together! com a Recurs Didàctic per a l’Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa a Educació Primària
 • Creacions musicals i comprensió lectora a partir de la narrativa fantàstica infantil. Una proposta didàctica per a 6è de primària
 • Creadores. Proposta bibliotaller en el cicle d'Educació Primària.
 • Creativitat i ensenyament de llengua catalana: Una proposta d'intervenció transversal a partir de la gastronomia
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana mediante el aprendizaje basado en juegos de mesa (ABJ) en un contexto con metodologia de ambientes de aprendizaje
 • Educació emocional a l'aula i el Benestar personal i social.
 • Educació intercultural a través de la música i la dansa a l’Educació Primària: una proposta didàctica
 • Educación en valores: más allá del aspecto cognitivo
 • El cas d'un infant amb una malaltia minoritària. Barreres per a la seva inclusió a l'escola
 • El context sociocultural i la implicació familiar en el desenvolupament del llenguatge en l’alumnat d’educació primària
 • El desenvolupament de la intel·ligència naturalista en l'educació primària.
 • El dibuix, eina i recurs pel desenvolupament de l’infant a Educació Primària
 • EL DOCENT I LES TIC: COMPANYS DE FEINA DEL SEGLE XXI
 • El joc com a recurs didàctic dins l’aula de Matemàtiques
 • El joc competitiu com a recurs inclusiu en Educació Física
 • El joc cooperatiu a l'àrea d'Educació Física
 • El pas del collaret de boles a la recta numèrica
 • El Rugbi com eina per treballar l’educació en valors
 • ELS BENEFICIS I LES DIFICULTATS DEL TREBALL PER PROJECTES I PER AMBIENTS D’UN INFANT QUE PRESENTA TDA
 • Els conflictes i la violència en els centres educatius. La mediació com a eina de resolució de conflictes.
 • els deures a educació primària i una aproximació a la seva gestió durant el confinament del COVID-19
 • El sector Primari, el gran oblidat. Un itinerari didàctic per a sisè d'Educació Primària
 • El sistema pedagògic Waldorf: de la teoria a la pràctica
 • Els jocs tradicionals per fomentar l'activitat física de forma transversal
 • ELS PICTOGRAMES COM A RECURS DIDÀCTIC PER A MILLORAR LA COMPRENSIÓ I L'EXPRESSIÓ A L'AULA.
 • El tractament de la varietat dialectal a les aules: Recursos didàctics a partir del cas de l’eivissenc
 • El treball en moviment com a eina d’aprenentatge en nins i nines de cinc anys amb TEL
 • El uso de las TIC como Recurso Didáctico para la enseñanza de las Matemáticas Realistas en la Educación Primaria
 • El valor didàctic de la poesia musicada a la societat tecnològica
 • Ens aferrem a les esperances climàtiques que ens queden?
 • Estrategias del cálculo mental
 • Estrategias para mejorar la inclusión de alumnos con TEA dentro de un aula ordinaria en Educación Primaria
 • Estratègies i activitats per a l’acolliment lingüístic i cultural d’alumnes i famílies nouvingudes dins un centre educatiu
 • Estudi de la comunicació escola-família en el context d’un centre d’educació infantil i primària
 • Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’estudiants de sisè de primària
 • Estudi de l’utilització d’esports alternatius i o tradicionals dins l’àmbit escolar.
 • Estudio del rol de la mujer en la educación española y en el Reino de Marruecos
 • Estudi sobre la utilització dels recursos TIC dins les aules d’Educació Primària a centres de Mallorca.
 • EVOLUCIÓ HISTÒRIA DE LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
 • Existeix relació entre els problemes d’articulació i les errades en escriptura en alumnes amb desenvolupament normal?
 • Expressió corporal: Teatre i dansa
 • Factors influents en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa. Context Europeu i Espanyol.
 • Foment de la lectura en 6è de Primària mitjançant l'ús de les rondalles com a recurs didàctic
 • Game Based Learning en Educación Primaria para trabajar las fracciones
 • GAMIFICACIÓ DE LES FRACCIONS: ANÀLISI DE PROPOSTES A PRIMÀRIA
 • Gamificación en el aula de Educación Física
 • Gamificación en el aula de Educación Física para trabajar la discriminación sensorial
 • Gestió i seguiment eficaç de les aules d’Educació Primària. Anàlisis d’Apps
 • Guia didàctica per ajudar a l’adquisició de la lectura als infants amb Trastorn Específic del Llenguatge
 • Hàbits alimentaris dels alumnes de primària.
 • Hacia una escuela poética y actual: propuesta didáctica para Educación Primaria
 • Importància de la metodologia de projectes a l’àrea de Ciències
 • INFLUÈNCIA DE LA TIPOLOGIA TEXTUAL EN LA LECTURA DE LES PERSONES AMB O SENSE DISLÈXIA.
 • Influencia del equipo directivo en las escuelas
 • Innovació educativa a l’Escola Son Juny: referents teòrics i pràctica educativa
 • Intervenció d'Educació Postural a Primària: La postura sedent
 • Introducció als alumnes a la Naturalesa de la Ciència mitjançant l’experiment del Tub Misteriós
 • Investigació sobre la formació contínua d'un mestre novell
 • Ioga, una proposta per integrar i treballar l’autodisciplina i la gestió emocional
 • Itinerari didàctic per Sa Comuna de Caimari
 • Itinerari geològic pel Pla de Cúber adaptat per Educació Primària
 • L'adquisició de la llengua catalana en nins nouvinguts a les aules d'educació primària.
 • L'alimentació i l'esport a les escoles
 • L'amor de les tres taronges. Característiques i proposta didàctica
 • L'aplicació de les rondalles de Mossèn Antoni Maria Alcover en l'aprenentatge de la llegua
 • L'aprenentatge cooperatiu com a eina de treball en l'àrea d'Educació Física
 • L'electricitat i el magnetisme a l'aula d'Educació Primària
 • L'ensenyament dels generes musicals a través de TikTok: proposta didàctica per a l'Educació Primària
 • L'estimulació del llenguatge a través dels jocs orals en educació primària
 • L'evolució de l'estereotip de la dona en la literatura infantil i juvenil dins l’obra de Sebastià Sorribas: El zoo d’en Pitus i Festival al barri d’en Pitus.
 • L'experimentació com a eina didàctica per l'aprenentatge significatiu de les Ciències Naturals. L'aigua i les seves propietats
 • L'intèrpret de signes com a recurs que facilita la inclusió de l'alumnat amb nee associades a discapacitat auditiva a educació primària
 • L'ortografia catalana al quart curs d'Educació Primària
 • La aplicación didáctica de actividades orales para mejorar la participación del alumnado con déficit auditivo en Educación Primaria
 • La competencia lectora: síntesis bibliográfica para un estado de la cuestión, con especial atención a la lengua española en el contexto bilingüe de las Islas Baleares
 • La comunicación no verbal cinésica: ¿son la mirada y la postura corporal el reflejo de las capacidades comunicativas?
 • La comunicación y la expresión oral en la asignatura Lengua Castellana en Educación Primaria
 • La consciència fonològica lligada al procés lector i escriptor des d’una perspectiva inclusiva
 • La creació literaria que sorgeix després d'una catastrofe natural.
 • La disgrafia: com millorar l’escriptura
 • la docència compartida com a eix vertebrador de la inclusió a l'educació primària
 • La educación en valores a través de cuentos infantiles en Educación Primaria.
 • La educación en valores a través de la lectura dialógica de los cuentos clásicos
 • La enseñanza de la Lengua Oral Española en alumnado de Incorporación Tardía
 • LA ESTIMACIÓN ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
 • La etapa de ràngers al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Una proposta de reforma metodològica
 • La expresión oral en las aulas de educación primaria: dos propuestas didácticas...
 • La gamificació, una eina que cal aprofitar.
 • La història de vida d’un infant amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • La implicació de les famílies dels alumnes amb necessitats educatives
 • La implicació de les TIC en l’ensenyament de la llengua anglesa
 • La importancia de la Educación Emocional.
 • La importància de la motivació i el joc a l'educació física i la seva relació amb el compromís motor i les habilitats motrius dels alumnes
 • La importància de la participació de les famílies en el rendiment escolar dels infants durant l’etapa de l’educació primària
 • LA IMPORTÀNCIA DE LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I L’ESCOLA
 • La importància del desenvolupament de les funcions executives a l'escola, mitjançant l'educació física.
 • La Importància de l’Input en el Procés d’Ensenyament- Aprenentatge de la Llengua Anglesa en l'Àmbit de l'Educació Primària
 • La importància que requereix l'expressió oral a les aules de Primària.
 • La inclusió a diversos centres de Mallorca i les seves metodologies
 • La inclusió de l’alumnat immigrant a nivell de comunitat mitjançant el mentoring
 • La inclusió escolar d'un infant amb Síndrome de Down: estudi de cas
 • La interculturalitat a les aules de primària.
 • La interculturalitat i el rendiment acadèmic de les minories
 • La literatura infantil y juvenil y su relación con las emociones
 • La llengua oral dins el món educatiu
 • La millora de la convivència a través de l'educació emocional: les pel·lícules com a recurs.
 • La música com a facilitador per la inclusió cultural dins l'aula de primària
 • La música com a recurs didàctic per a l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès
 • La música com a recurs facilitador de l’aprenentatge de la llengua anglesa (L2)
 • La Musicoteràpia com a recurs didàctic per a l’educació emocional a l’Educació Primària
 • La partitura gràfica com a eina per a la comprensió de les qualitats del so a l'aula de música d'educació primària
 • La perspectiva de género en las aulas de Educación Física
 • Las imágenes y las TIC para crear nuevos esquemas conceptuales en biología
 • Las inteligencias múltiples .
 • Las TIC aplicadas a las Necesidades Educativas Especiales: Juan XXIII
 • Learning English through Small Worlds
 • Les aportacions de l'educació emocional en la resolució positiva dels conflictes
 • Les arts marcials i el seu ensenyament al context escolar.
 • Les cançons com a ús didàctic en l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua anglesa a l'aula de primària
 • Les emocions i la seva influència en l'aprenentatge. Educació emocional dins l'àmbit familiar.
 • Les escolanies, centres pioners en l’educació musical integrada
 • Les fronteres entre el TEL i el TEA. Estudi de cas al límit de les dues dificultats
 • Les habilitats socials dels infants amb Síndrome d’Asperger i la seva relació amb el llenguatge i les funcions executives
 • Les intel·ligències múltiples aplicades a l’aprenentatge de la llengua anglesa
 • Les TIC per a fomentar les Cièncias Sociales. Les cuitats Patrimonio de la Humanitat a Espanya
 • L’ abandó i el fracàs escolar en l’ètnia gitana. Proposta per a la millora educativa dels alumnes romanís de l’illa d’Eivissa.
 • L’ÀLGEBRA PRIMERENCA EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: ESTUDI I PROPOSTA DIDÀCTICA
 • L’aprenentatge Cooperatiu com a eina per afavorir les Habilitats Socials d’infants amb Síndrome de Down
 • L’aprenentatge de la llengua anglesa a l’educació primària mitjançant la comunicació audiovisual
 • L’art com a instrument d’inclusió per un alumne amb diversitat funcional
 • L’educació emocional a les escoles de Primària. I anàlisi de la informació proporcionada dels centres a través de la seva pàgina web.
 • L’Educació emocional a través de l’Expressió Corporal a l’Educació Primària.
 • L’educació emocional com a eina per a facilitar l’aprenentatge de l’anglès
 • L’escalada, una eina per treballar les Ciències Naturals
 • L’ESCAPE ROOM A L’AULA DE MATEMÀTIQUES
 • L’espina bífida i l’educació física: guia d’activitats adaptades, campanya de sensibilització i erradicació de barreres per a la inclusió.
 • L’estadística a l’Educació Primària
 • L’hort escolar. Un recurs educatiu per a escoles creatives.
 • L’impacte de les noves metodologies a l’àrea de matemàtiques.
 • MALALTIES MINORITÀRIES I SENSIBILITZACIÓ: LES FAMILIES COM A RECURS INDISPENABLE PER LA MILLORA DEL TREBALL DE SENSIBILITZACIÓ
 • Matemàtiques inclusives
 • MATERIALS MANIPULATIUS COM A RESPOSTA A LES DIFICULTATS D’ALUMNES SENSE DIAGNÒSTIC EN L’APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES
 • Més que paraules. Recursos per a l'animació de la poesia catalana a les aules.
 • Millora de la motivació per l’aprenentatge a educació primària amb la implementació de metodologies físicament actives
 • Mitjans i recursos didàctics per a l'ensenyament de les Ciències Experimentals (Física)
 • Música i interculturalitat. Un cançoner per a l'Educació Primària
 • Nous enfocaments didàctics per l'ensenyament de la música dins l'educació primària
 • Optimització dels recursos per a l’aprenentatge de la llengua anglesa en temps de confinament
 • Ortografia. Com s'ensenya l'ortografia a les aules d'Educació Primària?
 • Pedagogía musical en las escuelas de Mallorca: Tres estudios de caso
 • Pedagogías alternativas: Escuela Activa Mallorca
 • Percepcions dels docents sobre l’Aprenentatge Cooperatiu
 • Permanencia de los estereotipos de género en E.F
 • Petits científics
 • Prácticas restaurativas en alumnos con trastorno de la conducta desde una visión inclusiva.
 • Pràctiques inclusives al Centre Concertat Educació Especial Pinyol Vermell(fundació ASPACE)
 • Programes d’educació emocional i RE en l’Educació Primaria: Una revisió sistemàtica
 • Proposta d'activitat física escolar
 • Proposta d'intervenció escolar per a infants amb trastorn per estrès posttraumàtic
 • Proposta de conscienciació sobre la crisi migratòria i la multiculturalitat dins l’aula
 • Proposta didàctica: diada de conscienciació sobre el bullying
 • Proposta didàctica inclusiva a l'àrea de música per alumnes de 4t de primària i alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
 • Proposta didàctica per a l’augment del nivell d’activitat física amb nins i nines mitjançant polseres d’activitat.
 • Proposta per treballar la intel·ligència emocional dins les aules d’educació primària
 • Propuesta formativa mediante el uso de las TIC para fomentar la actividad física en estudiantes de 6o de Ed. Primaria.
 • Protocol de millora de l’ús de les Xarxes Socials de la associació Investigació i Intervenció Educativa i Tecnològica al Camp de la Pedagogia Hospitalària
 • Protocols de trebal d'alta intensitat en Educació Primaria
 • Recursos informàtics per a l'educació musical a l'aula
 • Relació entre les dificultats de l’adquisició del llenguatge i l’assetjament escolar
 • Relación entre autoestima y DA en Educación primaria
 • Resiliència: Què és i què pot aportar a l’Educació Primària en la situació generada pel COVID-19. Quin paper hi té l’Educació Emocional?
 • Revisión sistemática de documentos sobre los beneficios del mindfulness en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
 • Sa Torrentada de Sant Llorenç des Cardassar. Una visió didàctica per a l'Educació Primària
 • Sentim els colors. Proposta didàctica per a Educació Primària
 • Storytelling: Eina de treball de la Llengua Anglesa a Educació Primària
 • Tractament de les emocions a través de la música en l'etapa de primària
 • Trastorn oposicionista desafiant: Una visió inclusiva mitjançant el programa de Suport Conductual Positiu.
 • Treballar la competència lectora mitjançant la creació de vídeos amb Croma
 • Treballar les habilitats socials a través de l’aprenentatge cooperatiu, a l’escola inclusiva.
 • Treball cooperatiu, grups interactius i inclusió al CEIP Joan Capó
 • Treball d'investigació mitjançant mapes mental de sisè de primària.
 • Treball d’investigació sobre els mapes mentals en Geografia a un curs d’educació primària
 • Una infancia ilustrada. La narrativa visual en educación primaria
 • Un Hamlet del segle XXI. Proposta didàctica per promoure la dramatització en Educació Primària
 • ÚS I ANÀLISI D’APPS DIRIGIDES AL TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA A L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • Uso de las TIC en las clases de Inglés de Educación Primaria
 • UTILITZACIÓ LÚDICA DELS NOMBRES DINS L’AULA ELS PRIMERS ANYS DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Valoració de l’educació inclusiva per part dels professionals de l’educació en infants amb NEE en un centre ordinari en comparació amb un centre específic.
 • Viatge cromàtic: una proposta didàctica artística per a l'Educació Primària.
 • ¿Cómo potenciar el aprendizaje de las Matemáticas a partir de la Educación Física? Una propuesta interdisciplinar.
 • ¿Influencia la edad en el aprendizaje del español como lengua extranjera en la compresión lectora?
 • "Androcentrismo en la Ciencia Histórica. El caso de la Prehistoria en Educación Primaria"
 • "Bandolers i bandejats, ecos en els camins oblidats"
 • "Del passat al present però oralment"
 • "L'educació a l'època franquista (1939-1975)"
 • "Las Inteligencias Múltiples para la enseñanza de la Prehistoria en primaria"
 • "Museo de aula: un proyecto sobre el franquismo"
 • Activitat física, esport i ioga a l’educació primària: estratègies per a la prevenció i actuació enfront de l’ansietat
 • Activitats interactives amb la realitat augmentada dins l'àmbit de la llengua anglesa
 • Alumnado de primaria con TEA. Recursos para su inclusión educativa en los centros ordinarios.
 • Anàlisi del compromís motor en funció de les metodologies emprades a les sessions d'Educació Física
 • Anàlisi de les mesures d’atenció a la diversitat d’un centre educatiu
 • Anàlisi dels mapes mentals segons la qualitat cartogràfica i el coneixement geogràfic a sisè de Primària
 • Anàlisi de l’ús d’Edmodo al centre d’educació primària Castell de Santa Àgueda
 • Anàlisi i comparativa entre els contes originals i les pel.lícules reformulades de Walt Disney
 • Análisis del trabajo de un maestro de audición y lenguaje en los ambientes de aprendizaje de educación infantil
 • Análisis emocional y sentimental a través de la obra Elmer, el elefante multicolor
 • Aplicació com a eina de millora dels aspectes comunicatius entre la família i l'escola
 • Apoyo educativo inclusivo: el apoyo educativo como clave hacia una Educación Inclusivo
 • Aprenentatge cooperatiu a l'àrea de Matemàtiques
 • Aprenentatge cooperatiu a mode d'inclusió aplicat al Trastorn de l'Espectre Autista
 • Aprenentatge cooperatiu en l’àrea d’Educació Física.
 • Assetjament escolar: Anàlisi i Proposta de Protocol d’Actuació
 • Associació dels videojocs a la personalitat dels infants de 9 a 13 anys
 • Aumentar la comunicación de un niño con TEA a partir de tareas de estructuración de frases
 • Carecterístiques antropomètriques i capacitats físiques: Relació entre motivació dels escolars a les classes d'Educació Física
 • CAUSAS Y PREVENCIÓN DEL BULLYING: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
 • Com fomentar l’hàbit lector a Educació Primària
 • Cómo tratar el acoso escolar en el aula. Propuesta de prevención e intervención en educación primaria.
 • Comparació del nivell creatiu i la utilització de les TIC en infants d’entre 8 a 12 anys
 • Comparación de la Educación Física entre el sistema educativo de España y Finlandia
 • Comprensió lectora: marc teòric i proposta d'intervenció didàctica
 • Comunicación no verbal en la lengua inglesa
 • Conocemos diferentes países de habla inglesa en el aula de Educación Primaria
 • Conscienciació de la necessitat de transmissió d'un estil de vida saludable a l'escola. Projecte: “Millorem la nostra salut, junts!”
 • Disseny d’una intervenció educativa per a alumnes d’altes capacitats en el segon cicle d’Educació Primària: estratègies i recursos per als centres escolars.
 • Docència compartida: utopia o realitat?
 • Educació emocional a través de la música
 • Educació Inclusiva: estratègies per a tots els alumnes
 • Educando a partir de emociones. El trabajo de la autoestima y el autoconcepto centrado en un grupo de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
 • Efectes del descans actiu, dins l’aula, en nins i nines de 10 a 12 anys sobre l’atenció sostinguda
 • Efectes d’un pati actiu sobre la capacitat cooperativa en nins i nines en edat escolar d’entre 10-12 anys
 • El alumnado inmigrante: propuestas para trabajar la Educación Multicultural en las aulas de Educación Primaria
 • El Aprendizaje Cooperativo de la teoría a la práctica: El CEIP Son Ferrer
 • El cine como recurso educadtivo en las aulas
 • El cinema com a recurs didàctic per desenvolupar la comprensió oral de la llengua anglèsa
 • El desenvolupament de la competència socioemocional en l'alumnat amb Trastorn d'espectre autista
 • El doblatge cinematogràfic a l’aula d’Educació Primària com activitat a l’àmbit de llengua
 • El joc com a recurs a l'Educació musical: una proposta didàctica per a l'Educació Primària
 • El joc com un recurs didàctic per a l’educació musical.
 • El joc dramàtic com a eina per a treballar l'educació emocional
 • El mètode BAPNE i l'atenció
 • El model de "Flipped Classroom" a Educació Física
 • El paper de la dona en els contes populars. Contes com a patrimoni i anàlisi i comparació de les diferents versions de na Ventafocs.
 • El paper de les escoles en l’èxit d’un infant amb un context sociofamiliar desfavoridor
 • El programa d'acolliment lingüístic i cultural (PALIC) a l'educació de les Illes Balears.
 • El rol del mestre d'anglès als ambients d'aprenentatge per aprendre tots a l'aula.
 • Els ambients d’aprenentatge més enllà del sistema educatiu
 • Els codis QR dins l'ensenyament de l'Educació Física
 • Els desafiaments físics cooperatius a l’àmbit d’Educació Física
 • Els escacs com a eina pedagògica per treballar la gestió de les emocions i assolir valors bàsics pel benestar personal
 • Els estils d’aprenentatge
 • El sexisme en els contes infantils i juvenils
 • El suport educatiu als alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista a les aules ordinàries
 • El treball de l’expressió oral i escrita a través de la poesia de les avantguardes.
 • El valor de los cuentos en la gestión y expresión de la ira y la tristeza: el caso del CEIP Badies
 • EMOCIONS GENERADES A LES SESSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA SEGONS EL TIPUS DE JOC
 • Enfocando el alma. La didáctica de la fotografía en la Escuela Primaria
 • Ensenyança de la llengua anglesa: incorporació de l'art dramàtic com a recurs didàctic.
 • Entorns d'aprenentatge innovadors: l'escola i l'esplai
 • Estat dels patis escolars de Mallorca i recull de recursos per a la seva reforma
 • Estimulació multisensorial en alumnat TEA
 • Estratègies didàctiques per a la inclusió de l'alumnat amb Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral
 • Estratègies per augmentar el temps de compromís motor a les sessions d'Educació Física.
 • Estudi de cas a partir de la intervenció amb pictogrames en un infant amb Síndrome de Landau- Kleffner
 • Estudi sobre Geografia de la Percepció al CEIP Son Basca
 • Exploradors de l’Univers. Proposta didàctica per a ambients d’aprenentatge.
 • Expressió i comprensió del llenguatge en infants natius digitals d’onze a dotze anys
 • Família i escola: Agents col·laboradors dins una educació participativa
 • Favorecer el desarrollo de la expresión oral a través de la radio como recurso didáctico en Educación Primaria
 • Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències.
 • Gestión de conflictos en el aula a través del aprendizaje cooperativo.
 • Guia didàctica per estudiar la flora del terme municipal d'Algaida
 • HACIA UN FUTURO SALUDABLE
 • Igualtat de gènere a l’educació física dels centres de primària de Menorca.
 • Importància i tècniques per a la motivació de la lectura
 • Importancia y desarrollo de una evaluación de la inteligencia intrapersonal en Educación Primaria
 • Influeix la condició física i l’alimentació dels nins i nines de primària en el rendiment acadèmic?
 • Influència de l'exercici físic sobre els resultts acadèmics en els alumnes del CEIP Son Jnys (Sant Joan)
 • Influencia de la literatura en el reconocimiento y expresión de las emociones
 • Inicio del proyecto lector
 • Instagram a sisè primària: reflexions sobre l’ús primerenc
 • Intercomunicacions escolars europees i les TIC per la millora de l'anglès a l'aula d'Educació Primària
 • Intervención en el control de la inhibición con alumnado de segundo ciclo de primaria con dislexia y trastorno específico del lenguaje
 • Intervención en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura mediante el empleo de las Funciones Ejecutivas.
 • Itinerari didàctic: El canvi del paisatge.
 • L'Aprenentatge-Servei: una aproximació teòrica i pràctica
 • L'art un benefici per infants amb TEA
 • L'autoestima a l'escola
 • L'Educació Física dins l'Educació Emocional
 • L'educació física inclusiva: estratègies generals
 • L'Educació Musical com a eina per identificar i gestionar les emocions a l'aula de Prmària
 • L'escalada escolar: una eina per al càlcul matemàtic
 • L'evolució dels rols de gènere a l'àrea d'Educació Física. Des del franquisme fins a ´'actualitat
 • L'expressió oral dins l'aula.
 • L'ús dels aparells tàctils a l'aula de música
 • La actuación del preadolescente frente al ciberbullying
 • La bona alimentació i els hàbits saludables
 • La cala de Santa Ponça com a producte d'aprenentatge
 • La capacitat educativa dels projectes musicals
 • La ciutat com a espai d'aprenentatge
 • La competencia matemática desde la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión social
 • La cultura dins l'aula. Interculturalitat o multiculturalitat?
 • La diversitat cultural a les aules d'Educació Primària de les Illes Balears com a conseqüència de la immigració
 • La dramatització com a eina d'audició i llenguatge
 • La familia y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral en el niño/a
 • La figura del mestre de suport dins l'escola
 • La gamificació: clau pel procés d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès
 • La igualtat de gènere a l'Educació Física
 • La il·lustració de llibres-àlbum. Una proposta didattica per a l'educació primària
 • La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva.
 • La importància de la lectura per als infants i la seva normalització.
 • La importància de l’alimentació per a l’aprenentatge
 • La importància de l’educació en l’àmbit esportiu escolar
 • La inclusió a través del treball per projectes al CEIP Rodamilans (Sineu)
 • La inclusión del alumnado con Enfermedades Raras en Educación Física
 • La inclusión en el área de Educación Física para niños que padecen amputaciones
 • La influència de la música en les sessions d'Educació Física en Educació Primària
 • La inteligtencia emocional en el aula
 • La interculturalitat dins de les aules d'Educació Primària
 • La interdisciplinarietat: els nombres en l’educació física, proposta d’intervenció didàctica.
 • La Lengua Española, las competencias comunicativas y el teatro.
 • La lengua oral en nuestras aulas de educación primaria
 • La medida en educación primaria
 • La metodologia realista per a l'estudi de l'univers i l'origen de la Terra dins l'educació primària
 • La música a les escoles de Mallorca. Element facilitador d'una formació integral
 • La música Disney para expresar las emociones: propuesta didáctica en el aula de educación primaria
 • La musicoteràpia com a eina educativa.
 • La natura com espai de creació i d'aprenentatge: Un enfocament de l'educació plàstica a l'Escola
 • La participació educativa: anàlisi de la comunicació entre l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'un centre educatiu i la seva comunitat educativa
 • La pedagogia autodidacta del CEIP Talaiot de s’Illot i els seus referents
 • La prevenció de les dificultats en l'expressió oral a través del joc dramàtic a infantil i primària
 • La reflexió sociolingüística de les Illes Balears en l'Educació Primària a partir d'una proposta d'intervenció.
 • La riquesa de les cançons i dels instruments de la música tradicional en el procés d’aprenentatge del segon cicle d’Educació Primària
 • Las ayudas técnicas de acceso a las TIC que utiliza el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE)
 • Las pizarras digitales interactivas como elemento motivador en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera
 • Les dificultats lectores d’alumnes de primària i la relació amb la presència del reflex tònic asimètric del coll (RTAC)
 • Les noves tecnologies i la seva influència en les relacions emocionals
 • Les relacions família i escola en Educació Primària
 • Les relacions socials a l’aula: les habilitats socials, el rebuig entre els iguals i l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària.
 • Les rondalles mallorquines com a proposta didàctica per a la motivació per a la lectura, la preservació de la llengua i el treball coperatiu
 • LES TIC EN L'EDUCACIÓ FÍSICA. APLICACIONS A EMPRAR A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA.
 • Los recursos del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) para la mejora de la comunicación de alumnos con Parálisis Cerebral Infantil o con Enfermedades Raras
 • L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física.
 • L’art de sentir. Un enfocament de l’expressió plàstica dins l’Educació Primària
 • L’autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l’Educació Inclusiva
 • L’EXPERIMENTACIÓ COM A EINA DIDÀCTICA: LES TRANSFORMACIONS QUÍMIQUES
 • L’impacte dels videojocs en la semàntica dels infants de sisè de primària
 • Malalties Minoritàries i Dificultats d’Aprenentatge: anàlisi i proposta d’intervenció d’un cas
 • Mesura, com millorar l'ensenyament de la Superfície
 • Metodologies a classe de matemàtiques. Un passeig històric.
 • Millora en la motivació amb l'ús de les TIC amb un alumne amb autisme
 • Música i malalties rares: composició d’una cançó per expressar emocions.
 • Musicoteràpia amb nens amb TDAH i Síndrome de Down
 • Nuestras voces resuenan con Chaplin: una propuesta de aprovechamiento didáctico del cine mudo en el aula de lengua española
 • Parca Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Proposta didàctica enfocada a la importància de la cura del nostre planeta.
 • Patis inclusius amb alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista
 • Pedagogies alternatives. Ses Milanes, educació en plena natura
 • Percepciones de un grupo de alumnos de cuarto de primaria acerca de los procesos comunicativos con sus tutores de aula
 • Per què estudiar música a l'educació primària
 • PROCÉS CAP A LA INCLUSIÓ D’ALUMNES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A L’AULA
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral a 3 anys. Aprenentatge-Servei al CEIP Rafal Vell
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral per a alumnes castellanoparlants d'Educació Infantil
 • Promoció d'hàbits alimentaris saludables des de l'escola
 • Promoció d'hàbits saludables a l'àmbit escolar
 • Proposta d'activitats per intervenir les dificultats en l'aprenentatge de la lectura a l'Educació Primària
 • PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN REPOSITORI DE RECURSOS OBERTS DE QUALITAT PER ENSENYAR CIÈNCIES EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Proposta didàctica: fonament la comprensió i expressió oral en llengua anglesa amb la metodologia del role-playing
 • Proposta didàctica: Tectònica de plaques amb recursos TIC.
 • Proposta Didàctica a l'Aula d'Educació Primària: La Música per a l'Educació Emocional
 • Proposta d’intervenció en dificultats del llenguatge a través de l’educació emocional
 • Proposta d’intervenció per el treball de l’autoestima dins el segon cicle de Primària a l’àrea de llengua catalana.
 • PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA EN ACTIVIDADES ORALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
 • Proyecto Penpals como apoyo a la lectoescritura en educación primaria
 • Què s'entén per problema matemàtic? Implicacions i la seva aplicació dins l'aula de primària
 • Quina importancia te la expresió corporal a dins l'aducació física?
 • Recerca sobre l'aplicació real del treball cooperatiu a l'aula d'amglès d'Educació Primària
 • Recull de recursos per a fomentar la competència d'autonomia i iniciativa personal dintre de l'aula d'educació primària
 • Rondalles a l'aula com a instrument de normalització lingüística i cultural
 • The impact of new technologies on learning a foreign language in the infant school classroom
 • Trabajar la competencia oral a partir de los medios de comunicación en 6º de Educación Primaria
 • Trabajar la expresión oral a través de aprender a gestionar las emociones de la alegría e ira
 • Tractament dels valors de les cançons de Disney
 • Tractament de l’alumnat amb dificultats motrius a Educació Primària
 • Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) y educación emocional
 • Treballar l'escriptura o de com no separar l'hàbit d'escriure de l'aprenentatge competencial
 • Treballar la cohesió de grup a través de l'acció tutorial a les aules d'educació primària
 • Treballar la diversitat cultural a partir d'Educació Musical en el segon cicle de Primària
 • Treball d’investigació sobre els mapes mentals en Geografia de la percepció de dos centres educatius
 • Ús i perills de les xarxes socials en els preadolescents
 • Usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el área de las Matemáticas en tres centros públicos de Palma de Mallorca
 • Utilització del mètode Gabarró per a la millora de l’ortografia en un grup de 4t de Primària
 • What impact does obesity have on primary school children and how can it be tackled?
 • “On air”: La millora de les habilitats comunicatives a través de podcasts
 • ¿Son los maestros de Educación Física tan inclusivos como sus alumnos?
 • "ELS GEGANTS A L'ESCOLA: UN RECURS DIDÀTIC PER TREBALLAR LA CULTURA POPULAR I LES TRADICIONS"
 • 5,4
 • 6
 • 8,5
 • 9
 • 9,5
 • Accés a les TIC per alumnat amb paràlisi cerebral en el centre de Mater
 • Adaptación social y acoso escolar en adolescentes con historia de trastorno del desarrollo del lenguaje
 • Anàlisi comparatiu entre la metodologia tradicional i la inmersió lingüística en anglès per a la comprensió i expresó oral a Primària
 • Anàlisi de l'ensenyança de la llengua catalana als alumnes nouvinguts
 • Anàlisi de la relació existent entre la família i l’escola al CEIP Duran Estrany
 • Anàlisi del concepte de problema matemàtic i la seva aplicació a classe de primària
 • Anàlisi del suport educatiu a primària al CEIP Nova Cabana
 • Anàlisi e interpretació de mapes mentals en Geografia de la percepció al Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor
 • Análisis de las características de grupos culturales lingüísticamente heterogéneos en Educación Primaria
 • Análisis del conflicto y del papel del mediador según el plan de convivencia escolar
 • Análisis de los mapas mentales en sexto de primaria
 • Análisis del tratamiento de la comprensión lectora en libros de 5º de Primaria y propuesta de mejora
 • Anàlisi teòric-pràctic del mètode AMCO a Educació Primària
 • APLICACIÓ DELS RECURSOS TIC A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
 • APLICACIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES BASADES AMB LES PEDAGOGIES ACTIVES: LA MÚSICA COM A EINA PER TREBALLAR L’AUTOESTIMA I MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: GUÍA PRÁCTICA PARA SU APLICACIÓN EN EL AULA
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS TRANSDISCIPLNARES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE MÚSICA “ELS BARULAIS”
 • Aprendizaje Cooperativo. Propuesta como metodología innovadora
 • Aprendizaje y servicio. Una metodología que puede dar respuesta a la controversia de los deberes y fomentar la participación de las famílias en el sistema educativo
 • Aprendre ortografia amb les TIC. El cas concret de la vocal neutra.
 • Aprenentatge Cooperatiu a través de la resolució de problemes a l'assignatura d'Educació Física
 • Avaluació i intervenció fonològica d’una mostra d’alumnes amb deficiència auditiva al Marroc
 • Com aplicar l'educació emocional, la creativitat i la motivació de la lectura i escriptura a l'Educació Primària
 • Com influeix la música en els processos implicats en l’adquisició de la lectura
 • Competencia Social en niños con sordera profunda en Marruecos
 • Conocimiento y utilización de estrategias específicas con el alumnado con NEE en las aulas de E.F. de nivel de primaria.
 • Construyendo el concepto de densidad mediante la experimentación a lo largo de la etapa de educación primaria.
 • Creación de una Unidad didáctica basada en el M-learning para el aprendizaje de contenidos de lengua extranjera dirigida a cuarto de primaria
 • Desarrollo de las emociones a través de los cuentos
 • Descobrint Montuïri. Una mirada des de la Geografia
 • Desigualtat de gènere dins l'àmbit esportiu en alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària a Mallorca
 • Didàctica de la llengua espanyola: l'ensenyament tradicional enfront de l'ensenyament lúdic (tres experiències)
 • Dificultades en las matemáticas: Discalculia
 • Diguem basta al bullying!
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • Diseño de una página web para INeDITHOS a través de la metodología ApS
 • Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d’Educació Primària
 • Disseny Universal d'Aprenentatge per donar resposta a la diversitat d'alumnat
 • Educació artística i dansa. Desenvolupament d'una proposta didàctica interdisciplinar sobre dansa per a l'Educació primària
 • Educación emocional en educación primaria: Una página web de recursos didácticos
 • Educación emocional y arte a través del calzado
 • Educación Física inclusiva posada a la práctica
 • Educar el cor. Proposta didàctica a les aules d’Educació Primària mitjançant el conte com a recurs didàctic: “Blue, the robot”
 • El cant coral com a eina educativa per combatre el risc d'exclusió social en infants des del projecte musical i social "Sons de Barri"
 • El joc com a eina d’ensenyament de llengües.
 • El joc en el desenvolupament de la creativitat dels alumnes d'Educació Primària
 • El juego como recurso para el aprendizaje de la expresión escrita en lengua española
 • El llenguatge com a eina de pensament i cognició als centres educatius
 • El llenguatge de la programació informàtica en l’àrea de matemàtiques a una aula de primària
 • El medio acuàtico como herramienta de Integración Social en Educación Física
 • EL MÓN DE LA DISLÈXIA
 • El Movimiento OAOA. Un enfoque para la enseñanza de la Aritmética en la Educación Primaria.
 • El paisatge i el patrimoni com a matèria escolar
 • El periódico como recurso didáctico para el aprendizaje de la Lengua Española en 6º de Educación Primaria
 • El Puig de Randa com a element didàctic
 • El respecte a la diferència
 • ELS AMBIENTS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Els beneficis sensorials, motors i cognitius que aporta l’Educació Musical a l’alumnat d’Educació Primària
 • Els conceptes de massa, volum i densitat mitjançant experiments i la seva evolució durant l'Educació Primària
 • Els efectes dels mètodes Artigal i comunicatiu en la pronúncia de la llengua anglesa
 • El sexismo en los cuentos infantiles
 • Els grups interactius com a estratègia per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat
 • Els itineraris didàctics: una metodologia participativa i motivadora: La Colònia de Sant Jordi i les salines de S’Avall
 • Els mapes mentals en l'Educació Primària
 • El transport actiu al'escola CEIP Nova Cabana
 • El treball i el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge en l’Educació Primària
 • El treball per projectes: del marc teòric a l’anàlisi d’un projecte musical d’aula
 • El uso del cuento en la enseñanza de la Educación Primaria en inglés
 • Ensenyament/aprenentatge de les sumes i les restes a primer i segon de primària a partir d’una metodologia realista
 • Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents
 • Ensenyar a Pensar. Ambients i Habilitats de Pensament.
 • Escola i família: una educació de qualitat a través de la participació familiar a l'escola.
 • Escoles lliures i democràtiques. La utopia de Summerhill i els principis de l’antiautoritarisme pedagògic a l’actualitat a Mallorca
 • Escoles Rurals
 • Estimulació del llenguatge a partir del joc. El cas concret dels Story Cubes
 • Estimulació de narracions a partir de produccions artístiques
 • Estudi del canvi lèxic intergeneracional per mitjà dels jocs lingüístics.
 • Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física.
 • Estudi del nivell de desenvolupament lingüístic en un nin de 10 anys amb autisme”
 • Estudi del temps de compromís motor a les sessions d'educació física
 • Estudi de necessitats de caracter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases I
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases II
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases III
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases IV
 • Estudi sobre el coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears.
 • Factors motivacionals que influeixen en la pràctica esportiva durant l’etapa escolar.
 • Factors que intervenen a la transició de primària a secundària
 • Fomentar el treball cooperatiu a l'àrea d'Educació Física
 • Gamificació dins l'Aula d'Anglès
 • Grups Interactius com a pràctica facilitadora i innovadora de l’Educació Inclusiva
 • Guia turística/geològica de l’arxipèlag de Cabrera
 • HABILITATS MOTRIUS I DESENVOLUPAMENT LINGÜÍSTIC EN LA INFÀNCIA
 • Identidad sonora: proceso creativo en el aula de música en educación primaria
 • Inclusió, Temps de Compromís Motor i Socialització: és una qüestió genètica?
 • Inclusión de niños con Discapacidad Sensorial en el Área de Educación Física
 • Incorporació de les TIC en l'aprenentatge de la llengua anglesa. Estudi de la situació a les Illes Balears
 • Influencia de la literatura en la etapa primaria
 • Intervenció de Musicoteràpia a Nins amb Trastorn de l'Espectre Autista a l'Escola.
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • Kinestemes: un nou aprenentatge per la lectura
 • L'alumne hospitalitzat i el paper de l'escola
 • L'aplicació del joc a l'aula de llengua anglesa
 • L'aprenentatge de la lectoescriptura en contextos escolars i amb nins amb necessitats específiques de suport educatiu
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • L'educació literària: propostes i intervencions per dur a terme a les aules de primària.
 • L'ensenyança de la llengua anglesa a l'alumnat de primària amb dislèxia
 • L'expressió de les emocions. El teatre com a recurs
 • L'objecte en l'art. Una proposta didàctica per al segon cicle d'Educació primària
 • La Competència Musical i la seva Avaluació. Proposta Didàctica d’Inclusió de la Música a les Aules Ordinàries
 • La construcció d'un record. La fotografia escolar a l'Escola primària
 • La diversitat: metodologies que afavoreixen la inclusió de tot l'alumnat
 • La diversitat a l'escola: anàlisis de les pràctiques eduatives d'un centre concertat de Palma des d'una perspectiva inclusiva
 • La diversitat familiar a través dels contes
 • La dramatización como recurso de enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa
 • La educación emocional y de valores en el aula a través de los cuentos: tres unidades didácticas
 • La Escuela Democrática: el PEC como instrumento de los docentes. La escuela de las ciudadanas y los ciudadanos del mañana.
 • La estimulación del lenguaje en alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
 • La gamificació en l'educació física.
 • La importància de la motivació a l'escola
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • La importància de treballar la fonètica anglesa a les aules de Primària i un possible mètode per a fer-ho.
 • La influència de la motivació dins l’àrea de les matemàtiques.
 • La influència de les noves tecnologies dins l'entorn educatiu i social dels infants.
 • La intervenció primerenca en les dificultats d’aprenentatge.
 • La intervenció socioeducativa en els camps de refugiats. El cas dels refugiats sirians.
 • La lectura y escritura en el método Montessori
 • La Llengua Anglesa nascuda de l’Art: proposta transversal de l’aprenentatge d’anglès a partir de l’art.
 • La metodologia del treball per projectes en educació primària al CEIP Pintor Joan Miró
 • La música com a eina de cohesió, cooperació i inclusió
 • La música com a eina per fomentar l’atenció en l’alumnat d’Educació Primària
 • La música com a eina per millorar el llenguatge en casos de retard del llenguatge
 • La Música com a instrument per a l'aprenentatge de l'Anglès i altres Llengües
 • La música com a recurs motivacional en les sessions d'Educació Física
 • La nutrición y el ciclo biológico de las plantas. El huerto escolar como propuesta didàctica en Educación Primaria.
 • La pràctica escolar dels mestres a través de la premsa professional. El cas de la revista El Magisterio Balear (1916).
 • La presència del català a les activitats extraescolars.
 • La provenció: una eina per reduir els conflictes escolars i millorar el clima d'aula
 • La realitat augmentada a l’educació física: aplicacions i propostes didàctiques.
 • La recepción de la pedagogía de John Dewey en España: una aproximación a través de la revista El Magisterio Español.
 • La relació entre la implicació de les famílies i el rendiment escolar a l'etapa d'educació primària
 • La secuencia didáctica argumentativa: propuesta y aplicación
 • La sensibilización com a las previa a la inclusión dins l'àrea d'Educació Física
 • La situació actual de les biblioteques als centres escolars
 • Las teorías desescolarizadoras vistas desde la revisión bibliográfica
 • Las TIC que forman parte del PLE del alumnado con déficit visual
 • LA TEATRALITZACIÓ COM A EINA PER A AFOVORIR L'EXPRESSIÓ ORAL EN CATALÀ
 • La teoría del flujo y su influencia en las matemáticas
 • La utilización de los materiales manipulativos en el aprendizaje de la suma y la resta durante el primer curso de primaria
 • Les activitats físiques i esportives extraescolars en l’educació primària augmenten el rendiment acadèmic.
 • Les aportacions de la teràpia assistida amb animals en un infant amb dificultats d’interacció i comunicació.
 • Les emocions a partir de la música popular
 • Les intel·ligències múltiples i el desenvolupament d’aquestes dins l’aula
 • Les pràctiques restauratives com a eina per a la prevenció de conflictes
 • Les rondalles mallorquines a les aules d'Educació Primària
 • Les TIC com a eina didàctica a l’Educació Física
 • Literatura i emocions per a l’educació primària: el tractament de la por a diferents contes tradicionals i contemporanis
 • Los beneficios de la música como recurso didáctico en Educación Física
 • Los grupos interactivos y sus posibilidades en la educación primaria: el caso del CEIP Es Pil·larí
 • L’alumnat amb altes capacitats Intel·lectuals: Organització per a la intervenció
 • L’amistat en la literatura clàssica infantil i juvenil
 • L’antiautoritarisme en educació: dels referents teòrics i pràctics a la concreció actual a Nono Espai d’Aprenentatge
 • L’avaluació i el feedback a l’aula per afavorir la inclusió de tot l’alumnat.
 • L’educació a casa a les Illes Balears com a alternativa pedagògica
 • L’educació emocional a través de l’escriptura. Una proposta didàctica per a Educació Primària.
 • L’ENSENYAMENT DE L’ESCRIPTURA: LLETRA LLIGADA Vs. LLETRA D’IMPREMTA
 • L’illa de Cabrera com a lloc didàctic. Itinerari per a 6è d’Educació Primària.
 • L’organització dels suports al CEIP Rafal Vell
 • L’ús de la Geolocalització per a potenciar les Ciències Socials: Activitat per treballar la història d’Eivissa amb alumnes d’Educació Primària
 • Memòria seqüencial auditiva: avaluació i intervenció en infants amb hipoacúsia al Marroc
 • Metodologías activas y construcción del conocimiento para todo el alumnado. Recurso para el profesorado
 • Millora dels hàbits saludables de l’alimentació i la importància de la gestió del temps dels pares.
 • Model Teaching Games For Understanding
 • Música i emocions
 • Obesitat infantil: un greu problema en auge dins la societat actual.
 • PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES ¿CÓMO INTERVENIR DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO?
 • Percepción y satisfacción de las familias en cuanto a las metodologías activas utilizadas en el ámbito educativo.
 • Pràctica productiva: la resolució de problemes per arribar a altres continguts matemàtics.
 • Prevenció de l'aparició de les dificultats en lectoescriptura
 • Principales variables que influyen en los sistemas educativos de España y Finlandia
 • Programa de conscienciació i sensibilització de la discapacitat visual per alumnat de l'Educació Primària
 • Programa de Educación Emocional para Educación Primaria
 • Programa para el fomento de hábitos saludables
 • Projecte de currículum integrat/CLIL: Implementació i perspectiva del professorat des d'un exemple
 • Proposal of didactic activities to improve English outcomes in Primary Education Schools through different ICT tools
 • Proposta d'elaboració de material didàctic per a treballar la llengua anglesa a primer d'Educació Primària
 • Proposta didàctica: La transversalitat de la música a l’aula
 • Proposta d’activitats per treballar el càlcul mental amb material i calculadora en Educació Primària
 • Proposta educativa: la intel·ligència emocional a través del Ioga
 • Proposta per treballar l'educació emocional a l'Educació Primària
 • Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales Isaac Lemuel Cerdá Donoso Grado de Educación Primaria Año académico 2017-18 DNI del alumno: 49864149B Trabajo tutelado por Antonio José Bennàsar Roig Departamento de Biología Se autoriza la Universidad a incluir este trabajo en el Repositorio Institucional para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, con fines exclusivamente académicas y de investigación. Autor Tutor
 • Propuesta didáctica para el aumento del tiempo de compromiso motor en las sesiones de Educación Física
 • Propuestas para la introducción de canciones como metodología para el aprendizaje del inglés en Educación Primaria
 • Proyectos educativos para fomentar el hábito lector en Educación Primaria
 • Quins elements inclusius té un centre poc inclusiu?
 • Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza y apredizaje del inglés en educación primaria
 • Realitat Augmentada a l'Educació Física. Anàlisi d'aplicacions i propostes didàctiques
 • Reintroducción del dibujo del natural en la Escuela primaria
 • Relació de la música amb les emocios i la neurociència. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Vora Mar
 • Relació del clima d’aula amb el rendiment acadèmic dels alumnes a l’Educació Primària
 • Relació entre les habilitats socials i el desenvolupament del llenguatge de nens de primària
 • Resolució de conflictes dins l'aula
 • Resolució de conflictes i convivència escolar. Les Pràctiques Restauratives.
 • Sa Comuna de Bunyola. Itinerari didàctic per a Educació Primària
 • Talleres de estimulación del lenguaje y de prevención de las dificultades lingüísticas en alumnos de 3 años del “C. C. La Milagrosa (Palma)”
 • The use of music as a means to learn English.
 • Trabajo por proyectos incluyendo la Lengua Inglesa
 • Treballar les emocions a través dels contes
 • Treball d'investigació sobre com les cançons didàctiques ajuden a l'aprenetatge de vocabulari i la seva pronunciació en la llengua anglesa
 • Una altre mirada a les activistas aquàtiques: Natació Educativa
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Ciutadella
 • Una aportació a l'ús didàctic de les rondalles mallorquines.
 • Una experiència multisensorial per a un infant amb ceguesa. El piano com a instrument terapèutic.
 • Una proposta didàctica a partir dels continguts de la història de la música
 • Una proposta d’intervenció coeducativa Educació Primària
 • Una salida escolar didáctica por la Serra de Tramuntana con alumnos de sexto de Educación Primaria
 • Un projecte de ràdio escolar: eina TIC per educar en competències
 • Urban Scketching: una visió des de l'Escola primària
 • Ús de la calculadora amb activitats contextualitzades a primària
 • Ús del microscopi a l’escola
 • Uso de aplicaciones de consulta rápida para la enseñanza de las matemáticas
 • Uso de materiales educativos en la enseñanza de las operaciones básicas de cálculo
 • Utilització dels jocs populars en educacio fisica pel desenvolupament dels valors socials positius
 • Valorar l'efectivitat dels codis QR per promoure els hàbits de vida saludable.
 • “Crossfit Kids”: propuesta práctica para escolares de 10-12 años.
 • “MÚSICA I EMOCIONS; PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’AULA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA”
 • ¿Cómo afecta la actividad física en el rendimiento académico de los alumnos de Educación Primaria?
 • ¿cómo se narra el primer encuentro de la población americana y europea (1492-1504)? Análisis de libros de texto escolares
 • ¿Enseñan, en los colegios, español a los alumnos extranjeros?
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • ¿Varia el grado de bilingüismo en distintos contextos?
 • Accés i consulta a la informació de l´alumnat de l´etapa de Primària
 • accessibilitat a les instal.lacions esportives escolars. anàlisi de diferents centres i proposta de intervenció
 • Acoso escolar: revisión de los protocolos de actuación en España
 • Adaptació de l'alumnat immigrant mitjançant l'aprenentatge de la llengua catalana. Recursos didàctics
 • Adaptació de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • Adios al ma, me, mi, mo, mu
 • Altas Capacidades en Matemáticas
 • Altes capacitats intel·lectuals en l'Estat Espanyol
 • Anàlisi de l'ús de l'Scratch al CEIP Na Caragol
 • Anàlisi de la coordinació entre primària i secundària
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • Anàlisi dels continguts de música clàssica que aparei xen a diferents llibres de text de música d’educació primària
 • Anàlisi dels mapes mentals a primària.
 • Anàlisi de l’evolució del rol de la dona com a docent a Sóller
 • Anàlisi i estudi de la condició física en alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària.
 • Anàlisi i millora d'un projecte de treball des d'una perspectiva inclusiva
 • Anàlisi i resposta a la violència en el medi escolar.
 • Análisis de libros de texto de Lengua Castellana. Propuesta didáctica.
 • Análisis de los mapas mentales en Primaria
 • Animación a la lectura: alumnos, padres y maestros.
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic. Estimulació del llenguatge oral a través dels jocs lingüístics.
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic i intervenció a infants de 5-6 anys. Casos pràctics.
 • Aprendizaje cooperativo dentro del aula de Educación Primaria. Análisis bibliográfico y estudio de caso: C.C. CIDE
 • Aprendizaje del español mediante grupos cooperativos
 • Aprenentatge cooperatiu com a metodologia inclusiva
 • APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ FÍSICA
 • Artes marciales: Una herramienta para la Educación Primaria
 • Breu guia d’ajuda per a pares i mares amb un fill/a dislèxic a partir d’un estudi de necessitats
 • Com millorar la resolució de problemes matemàtics a partir de la potenciació de la comprensió lectora
 • Comparación de métodos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza de la lengua extranjera: Reino Unido y España
 • Conductes disruptives a l'aula: causes i intervencions
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Creació d'un material multimèdia dirigit a alumnes nouvinguts, que s'utilitzi com a eina de suport educatiu
 • De les Rondalles Mallorquines al llibre il·lustrat: proposta didàctica per a l'escola primària
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa: Juegos dramático y técnicas teatrales
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Dissenyar i implementar una estratègia gamificada per l'aprenentatge de continguts específics en alglès dirigida a alumnes de quant de primària.
 • Educació Física Inclusiva.
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • Educación en valores.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Efecte dels contes amb moralina en els infants de 3 i 4 anys: una experiència real.
 • Efectes de la inactivitat física i l’obesitat en el rendiment acadèmic als infants de 6è d’Educació Primària
 • El càlcul mental com a mètode per aconseguir la mecanització de l’aritmètica durant el cicle de primària
 • El Ciberbulling, una problemàtica del mal ús de les TIC: Un estudi de cas
 • El conte com a recurs didàctic a l'àrea de matemàtiques
 • El fracàs escolar en Educació Primària. Una problemàtica cada cop més accentuada en la realitat escolar
 • El juego como instrumento motivador en la intervención en niños con dificultades de lectoescritura.
 • El paper del docent per a la prevenció de l'assetjament escolar: estat de la qüestió a l'ílla de Mallorca.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d’Educació Primària
 • El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso de la música y del teatro
 • El raonament matemàtic a l'educació primària
 • El rol dels personatges protagonistes femenins en obres d'autors rellevants de la literatura infantil i juvenil
 • Els conflictes i la prevenció de la violència escolar a l'Educació Primària
 • Els contes dins l'aula d'anglès en l'educació primària
 • Els grups interactius al CEIP Pintor Joan Miró
 • Els projectes i la seva aplicació als centres d’Educació Primària de les Illes Balears
 • El Teatro como recurso educativo para la adquisición de la lengua inglesa en Primaria
 • El teatro musical y su influencia sobre el lenguaje en niños: una aproximación experimental
 • El treball del ritme i els estils musicals a l’Educació Primària
 • El treball per projectes a l’aula
 • English Teaching Methodologies: Project Based Learning
 • Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • Escola de pares: la seva vigència en el context educatiu de la ciutat de Palma
 • Estado de la cuestión del Trabajo por Proyectos en la comarca de Levante: un estudio basado en cuestionarios.
 • Estimulació del llenguatge oral a partir dels jos lingüístics.
 • Estimulació del llenguatge oral i escrit mitjançanta els contes. (Els contes com a instrumenbt educatiu
 • Estrategias inclusivas para trabajar el autismo dentro del aula. Aulas UEECO.
 • Estratègies de comunicació i participació entre l'escola, les famílies i l'entorn
 • Estudi de cas: Educació Física adaptada per a infant amb Paraparèsia Espàstica Hereditària
 • ESTUDI DE CAS ÚNIC: TEA
 • Estudi del cicle de les plantes a través d’un hort escolar
 • Estudi descriptiu i transversal sobre la utilització del Youtube dins un centre de primària de Mallorca
 • Estudi i recomanacions sobre la higiene postural en el context escolar
 • Estudio de un caso de TEA en el contexto de un centro público de Palma
 • Estudi sobre l'ús de la llengua catalana en l'entorn familiar, escolar i social dels nostres alumnes
 • Excel·lent
 • exergames
 • Experimentació a l'aula/laboratori de ciències naturals a l'etapa d'educació primària. Propostes d'activitats científiques sobre matèria i energia
 • Factors que influeixen en l'aplicació de l'Aprenentatge Basat en Problemes o Projectes: un estudi des de la percepció del docent.
 • Formació docent i apoderament: una proposta de reforçament de les capacitats dels mestres en Educació Primària
 • Gamificación
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • Guia didàctica interactiva d'estudi de Sa Comuna de Lloret
 • Historia y situación del idioma del inglés en la educación
 • Incentivació a la lectura i coneixement de la cultura a través de les rondalles mallorquines
 • Influència de les motxilles escolars en el mal d’esquena de nins entre 8 i 12 anys
 • Intervenció de la Pragmàtica per a alumnes autistes
 • Intervenció d’un infant amb discapacitat auditiva per tal de millorar la comunicació
 • Intervención educativa escolar en alumnado con discapacidad auditiva en educación primaria.
 • Investigació sobre la pedagogia Waldorf i la seva aplicació a s'Escoleta Waldorf Mallorca.
 • Jocs i dinàmiques per treballar la inclusió a l’escola.
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU EN L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA A L'ESCOLA PRIMÀRIA
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • L'escola com a eina per conservar i difondre la música popular mallorquina
 • La comprensión lectora en niños con TDAH: una intervención en el contexto educativo.
 • La comprensió oral per a un infant amb hipoacúsia
 • La flipped classroom en las matemáticas
 • La formació del professorat i la metodologia de l'ensenyament de l'anglès a Finlàndia i Espanya
 • La immigració a l'escola de Felanitx (CEIP inspector Joan Capó). Les llegendes felanitxeres com a eina per a la inclusió a la cultura catalana
 • La importància, les estratègies i els mètodes de relaxació a les aules d’educació primària
 • La importància de l'educació emocional dins els centres escolars.
 • La importància de l'Educació Musical dins l'etapa d'Educació Primària per el desenvolupament intel·lectual
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • La importància del material didàctic en l'aprenentatge significatiu dels alumnes d'educació primària.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La importància de l’Educació Emocional en els infants amb DEA
 • La Iniciació Esportiva a l’entorn escolar.
 • La interdisciplinariedad como propuesta para revalorizar las Artes en la Educación Primaria
 • La intregació de nins amb TEA en centres educatius: UVAI
 • La lectoescriptura en l'Educació Primària. Un cas de dislèxia.
 • La lectoescriptura en l'etapa d'educació primària.
 • La literatura a Primària. Proposta de teatralització a partir de tres gèneres literaris
 • La literatura popular com a eina per desenvolupàr l'expressió oral i escrita. Les rondalles.
 • La medida en Educación Primaria: una propuesta de intervención
 • La mejora de la educación postural en la educación primaria.
 • La música com a eina educativa per afavorir la inclusió del síndrome d'Asperger en l'educació primària
 • La musica com una eina per a la intregació i la participació dels alumnes a l'aula
 • La música ens porta a les emocions
 • La música i les danses rituals de Manacor a les escoles d’aquest municipi: Una proposta didàctica interdisciplinària
 • La musicoteràpia i el Brain Gym amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials
 • La papiroflèxia com a metodologia per treballar la geometria
 • La peça que ens falta
 • La pedagogia Montessori: fonaments, vigència i aplicabilitat a l'actualitat
 • La percussió corporal com eina de cohesió social en l’aprenentatge musical en Educació Primària
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • La Prehistòria de Mallorca i els talaiots d’Alaró
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • La resolución de conflictos a través de las Pràcticas Restaurativas
 • Las actitudes lingüísticas del alumnado autóctono e inmigrante hacia el catalán y el castellano
 • La Sal com a producte d'aprenentatge
 • Las emociones en el aula
 • Las medidas de la Tierra: talleres de integración de las artes plásticas en la enseñanza de las otras materias para cuarto de educación primaria
 • las microhabilidades en relación con el ámbito de la educación física
 • Las prácticas restaurativas y las emociones
 • Les Activitats Físiques en el Medi Natural: una aproximació als esports aquàtics
 • Les cançons tradicionals com a millora dels trastorns del llenguatge oral. Intervenció a 6 alumnes del CEE Mater MIsericordiae.
 • Les habilitats socioemocionals en l'aprenentatge dels infants
 • Les llegendes de Santa Maria: proposta didàctica
 • Les Matemàtiques estan relacionades amb la Música?
 • Les metodologies Flipped Classroom, Problem Based Learning i Challenge Based Learning a l'Educació Primària: el cas de l'Escola Internacional Àgora Portals a Mallorca
 • Les proves de selecció de l’alumnat, una proposta per accedir al Grau d’Educació Primària de la UIB
 • Let's talk. Propuesta didáctica para el trabajo de la destreza oral en inglés
 • Los robots sociales como herramienta de intervención en niños con Trastorno del Espectro autista (TEA): Un proyecto piloto en escuelas de Mallorca
 • L’activitat física té efectes positius sobre la salut mental?
 • L’aprenentatge cooperatiu als centres d’Educació Primària
 • L’ensenyament de l’educació sexual a primària
 • L’ensenyança i l’aprenentatge de l’anglès a través dels contes clàssics de la literatura infantil anglesa. Una proposta didàctica per alumnes d’Educació Primària.
 • L’Eurítmia: expressar, sentir, aprendre i gaudir.
 • Metodología activa en l'ensenyament de l'anglès
 • Música i emocions a l’aula de primària: una recepta molt especial dins l’àmbit educatiu
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • Noves metodologies aplicades a les classes d'anglès
 • Pautas de intervención a partir de un caso de Trastorno Negativista Desafiante
 • Pràctiques Restauratives a les aules d’Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • PREJUDICIS I FALSES CREENCES SOBRE L’ALIMENTACIÓ.
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d’implementació
 • Proposta d'intervenció: disfèmia i musicoteràpia
 • Proposta educativa per fer del CEIP Mestre Colom un col·legi més actiu
 • Proposta metodològica per a la millora de la competència oral a les aules de primària
 • Proposta per incrementar l’activitat física dels alumnes del CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Propostes didàctiques amb edublogs a Centres d'Educació Primària
 • Propostes per treballar la poesia a l'escola
 • Propuesta de intervención a partir de un caso práctico de hipoacusia
 • Propuesta de un proyecto de enseñanza-aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia
 • Proyecto de aula: la dramatización como herramienta didáctica para trabajar la comunicación.
 • Què sentim quan escoltam? Treballem les emocions a les aules de música d'Educació Primària
 • Relación entre la autoestima y el rendimiento académico.
 • Resolució de conflictes en els centres escolars per mitjà de l’Educació Física
 • Revisió de les adaptacions curriculars a l'educació primària a les Illes Balears de 2010 a 2015
 • Satisfacción Laboral Docente del Ceip Joan Miró
 • Simulació de llenguatges infantils
 • Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de la Comunicació a nivell de centre
 • Taller d'entrenament cognitiu a l'àrea de llengua catalana
 • Tipus de suport educatiu: dins i/o fora de les aules de primària.
 • Tractament de la semàntica. Anàlisi i intervenció en un cas de retard maduratiu
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits
 • Treballar els valors a les classes d’Educació Física
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària
 • Un gran cambio en la educación Aprender a través de la práctica y la experimentación
 • Ús de la llengua anglesa dintre de l'aula
 • Ús educatiu de les TIC als CEIPs del Pla de Mallorca
 • Uso de recursos didácticos para la enseñanza del léxico en lengua inglesa como L2
 • “SI TU APRENS, JO TAMBÉ” Proposta didàctica de sensibilització inclusiva
 • ¿Atienden correctamente las escuelas al alumnado con dificultades de aprendizaje de la lectoescritura?
 • ¿Se consigue motivar al alumnado a que lea en la primera etapa de la Educación Primaria?
 • ¿Se trabaja bien la actividad lectora en 2 ciclo de Primaria?
 • Activitats per a l'expressió oral i la millora en la comunicació en Educació Primària
 • Alimentació a l'educació primària en anglès
 • Altas capacidades intelectuales. Respuesta educativa en diferentes centros de Palma
 • Anàlisis comparatiu de la legislació en educació de la Segona República i el primer Franquisme
 • Análisis del apoyo a las necesidades psicológicas básicas y la motivación de los alumnos en Educación Física: un estudio basado en la teoría de la autodeterminación
 • Anàlisis dels avantatges de la utilització de material manipulable a les aules d'educació primària
 • ANSIETAT I VALORS A L’AULA D’EFÍSICA I A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 • A partir d'un jardí: proposta didàctica per fomentar la creativitat a l'escola primària
 • Aplicacions didàctiques de les rondalles, mites i llegendes del terme d'Artà i els seus itineraris literaris
 • Aprenem matemàtiques amb material estructurat.
 • Aproximació a l'escola privada de la Postguerra a través de les memòries de pràctiques del magisteri de les Illes Balears
 • Atenció educativa per infants oncològics a les Illes Balears
 • Atención al alumnado en fase de duelo
 • Aula-museo: propuesta artística de un nuevo espacio en la escuela primaria
 • Autoconcepto e inteligencia emocional: análisis comparativo.
 • Avaluació de la comprensió lectora a sisè curs d'educació Primària
 • Banc de recursos per al foment de la creativitat musical a l’escola primària
 • Breu guia d'intervenció i ajuda per a pares i mares amb un fill/a amb la síndrome de Down, a partir de necessitats i experiències viscudes per altres famílies.
 • Cançoner Popular de Mallorca com a eina de treball en un aula de primària.
 • CIL Methodology in Physical Education
 • Com explicar contes
 • Còmic Didàctic del Ferreret.
 • Cómo se inicia la lectoescritura en las escuelas alternativas
 • Cómo tratar el tema de la muerte en Educación Primaria a partir de dinámicas y recursos
 • Comparació de dos Projectes Lingüístics de Centre i projecte de millora (Projecte Lingüístic Propi)
 • Comparació de la consciència fonològica en nens i nenes de 5 anys del CEIP Binissalem
 • Comparació dels sistemes de formació docent. Els casos d’Alemanya, Finlàndia, França, Països Baixos i Espanya.
 • Competència emocional: l'autoestima. Proposta didàctica a partir de l'aprenentatge cooperatiu
 • Com podem treballar la consciència fonològica amb els infants?
 • Comprensión lectora en centros de distinta tipología
 • Condició física i hàbits saludables a alumnes de tercer cicle de Pimària
 • Coordinació i emoció en l'aprenentatge
 • Dibujos animados y transmisión de valores. El caso de un centro escolar de Palma.
 • Didáctica, Metodología y Recursos del Inglés en Educación Primaria
 • Diferencias en el tratamiento y en la
 • Dificultats lectores en el trastorn per dèficit d’atenció
 • Dificultats relacionades amb les matemàtiques. Com treballar la discalcúlia
 • Dins la ment del mestre: una revisió bibliogràfica sobre l'Efecte Pigmalió a les aules, des dels anys seixanta fins a l'actualitat.
 • Disàtria: Orientació en el context familiar
 • Diseño cuasi-experimental con el recurso didáctico "¿Qué contamos hoy?"
 • Disponibilidad léxica para el campo semántico de las emociones en Educación Primaria
 • Disseny i espais escolar: les escoles de Guilles Forteza a l'actualitat
 • Diversitat a l’escola i escoles diverses: tres exemples diferents del tractament de la inclusió
 • Diversitat i llengua catalana a les aules de Primària de les Illes Balears
 • Educació emocional per a 3er cicle d'Educació Primària. Programa d’intervenció basat en les competències emocionals.
 • Efectes de la música en els nins i les nines amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • Elaboració de materials manipulatius matemàtics dins l'aula
 • El cine como recurso didáctico en la educación musical: Guías para el visionado de películas
 • El circ a l'escola a través del dibuix: proposta didàctica per treballas l'art circense a l'aula
 • El hábito lector en alumnos de Educación Primaria.
 • El joc aplicat a les matemàtiques.
 • El juego motriz como medio de aprendizaje en la escuela
 • El Libro de Artista: propuesta de aprendizaje para la Educación Primaria
 • El mapa mental, tècnica bàsica de la Geografia de la Percepció.
 • El material estructural com a eina didàctica.
 • El mestre d'audició i llenguatge: una proposta didàctica de prevenció primària en l'àmbit escolar
 • El musicograma: un recurs per a l’ensenyament de la música en l´Educació Primària
 • El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso del cuento y el teatro
 • Els contes: un recurs per l'aprenentatge de les matemàtiques
 • Els deures a l'educació primària. Una anàlisi al CEIP Melcior Rosselló i Simonet
 • El sexisme a la societat i a l’esport i la seva influència a l’àrea d’educació física
 • El sexisme en els llibres de text
 • Els jocs populars i tradicionals de les Illes Balears: una eina matemàtica
 • Els materials manipulatius: propostes didàctiques per a treballar a l'aula
 • Els pares opinen sobre l’educació dels alumnes NEE i DEA a les escoles
 • Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. Recursos didàctics per a la seva intervenció. Estudi d'un cas.
 • El teatro en las aulas
 • El trabajo de la inteligencia kinestésica de manera transversal para la formación de personas motrizmente inteligente en una educación globalizada
 • El uso de la música y las canciones en el aula de inglés en Educación Primaria
 • Enfocament CLIL al context d'escola pública de les Illes Balears: des de les bases teòriques a l'aplicació pràctica.
 • Ensenyaça i aprenentatge de les Ciències Naturals de lo general a lo específic mitjançant Mapes Conceptuals
 • Entorn familiar d'infants amb necessitats educatives especials.
 • Estrategias de fomento de la lectura en dos centros de Educación Primaria
 • Estrategias educativas en centros ordinarios en niños sordos con implante coclear
 • Estratègies d'intervenció per a millorar la composició escrita
 • Estratègies didàctiques pel treball de les quatre destreses lingüístiques en anglès utilitzant les TIC
 • Estratègies per a millorar l'expressió oral
 • Estudi comparatiu de la intervenció en l'àmbit del llenguatge a partir dels contes en infants amb discapacitat intel·lectual.
 • Estudi de l'ensenyança de l'escriptura a les escolas i la seva influencia en la disgrafia
 • Estudi de l'estat actual i de la qüestió a Mallorca envers el tema d'educació emocional i la feina que fan els mestres de primària.
 • Estudi de la Geografia de la Percepció a l'aula del centre Bartomeu Ordines de Consell
 • Estudi sobre l’evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016)
 • Facilitadors i barreres per un suport inclusiu en un centre d'Educació Primària
 • Factors socioculturals que afecten el desenvolupament del llenguatge infantil
 • Fusió d'art i emocions
 • Grups d’Ajuda Psicomotriu com a eina per afavorir la inclusió
 • Hàbits de lectura en els infants d'avui
 • Importància de la formació universitària dels mestres d'audició i llenguatge
 • Inclusió dins les aules de música d'Educació Primària
 • Inventari i anàlisi dels articles publicats al BILE sobre educació física del 1920 al 1936
 • Jornades Culturals
 • Juegos de dramatización y expresión oral como método lúdico de enseñanza de lengua inglesa en primaria
 • L'abac com a material de suport per aprendre matemàtiques
 • L'Anglès com a Llengua Estrangera a l'Educació Primària.
 • L'atenció lingüística a l'alumnat no catalanoparlant a l'escola
 • L'educació a Manacor i les Franciscanes Filles de la Misericòrdia
 • L'educació dins l'aula hospitalària de Son Espasses
 • L'educació emocional a partir de la literatura infantil
 • L'educació emocional a Primària: una proposta transversal
 • L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL MEDI AMBIENT A TRAVÉS DE LA SALUT
 • L'ensenyament de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • L'estratègia dels mapes mentals a l'assignatura de Ciències Socials
 • L'evolució de l'educació especial dins el marc legislatiu espanyol.
 • L'evolució de la inclusió d'alumnes amb necessitat educatives dins les aules ordinàries.
 • La biblioteca de aula en la Educación Primaria. Estudio y propuesta metodológica para su uso.
 • La consciència fonològica: concepte, avaluació i proposta didàctica d'intervenció.
 • La direcció dels centres escolars
 • La disponibilidad léxica de estudiantes de 5º de EP en dos centros de Palma de Mallorca. Estudio comparativo.
 • La educación de la mujer bajo el franquismo: La sección femenina
 • La educación emocional en Educación Primaria: de la teoría a la práctica
 • La Educación Intercultural en las escuelas de Mallorca
 • La família i la seva implicació en el desenvolupament del llenguatge
 • La feina dels mestres d’audició i llenguatge a
 • La glosa a l'Educació Primària: un recurs per a millorar les habilitats comunicatives
 • La importància dels contes en l'Educació Primària. Estudi de produccions procedents del Marroc.
 • La inclusió social dins l’aula i les estratègies del professorat per evitar l’exclusió dels seus alumnes
 • La inteligencia emocional en el aula de primaria. Aportaciones...
 • La literatura inglesa aplicada en educación primaria
 • La música com a element d'intervenció en les dislàlies i en el retard lleu del llenguatge a l'escola primària
 • La musicoteràpia a l'àrea emocional en l'educació primària: Una aproximació a la visió del mestre de música
 • La musicoteràpia aplicada als infants amb Síndrome de Down
 • La presència del Projecte Filosofia 3/18 a Balears entre 1987 i 2016
 • La professió de moda: nens YouTubers
 • La realitat educativa de les escoles públiques de Calvià des d’una perspectiva inclusiva
 • La relació entre el joc i el procés d'Ensenyança -Aprenentatge
 • La rondalla com a recurs didàctic per a treballar la competència lingüística dins l'aula de Primària
 • Las asignaturas de lengua inglesa en el currículum de Educación Primaria de las Islas Baleares y de Inglaterra
 • La societat montuïrera, població multicultural: relacions culturals
 • La tecnificació esportiva a l’edat escolar
 • La utilització de les titelles com a recurs pel desenvolupament de l'anglès oral
 • La vulnerabilitat dels infants davant les TIC: El Ciberbullying
 • Learning by going
 • Les biblioteques escolars
 • Les emocions en la comunicació oral de la llengua anglesa
 • Les pràctiques d'èxit de la Comunitat d'Aprenentatge d'un centre de Mallorca
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària
 • Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’Educació Física: el repte del segle XXI
 • Les TIC a les aules de Primària
 • Les visites escolars. Descobrint la nostra Serra.
 • Los cambios cognitivos y comportamentales de los estudiantes de Primaria relacionados con el uso de las nuevas tecnologías
 • Los docentes y el uso de las TIC en los centros de Mallorca
 • L’aprenentatge de les matemàtiques: la influència de l’autoconcepte, de la motivació i de la percepció que es té de l’assignatura
 • L’educació emocional com a eina per pal·liar el bullying a l’escola.
 • L’Educació Física com eina d’Inclusió Social.
 • L’educació inclusiva i l’aprenentatge cooperatiu: dos elements clau i interconnectats per a l’educació del segle XXI.
 • Mantenir els alumnes motivats: un conte dinàmic amb finals alternatius
 • Matemàtiques amb material reciclat a Tanzània
 • Matemàtiques per a tots. Noves metodologies i recursos.
 • Material didáctico de lectura y escritura basado en las ideas de María Montessori
 • Metodologia de l'ensenyament de segones llengües
 • Metodologies docents actuals
 • Millora del rendiment acadèmic a través de l’Educació Física.
 • Motivació a la lectura. Com gaudir de la lectura a la infància
 • Motivació i educació per a combatre el sedentarisme infantil: diferents propostes d’intervenció.
 • Multiculturalidad: Enseñanza de una segunda lengua.
 • Musica't: desconnexió i connexió musical
 • Paraules amb música: Proposta d’intervenció amb alumnat disfèmic dins l’aula de música
 • Pollença de llegenda
 • Programa d'intervenció per a millorar el nivell de Competència Lingüística a quatre infants amb dificultats de llenguatge. Estudi de casos.
 • Proposta d'intervenció de com treballar de manera interdisciplinària els Valors Socials i Cívics a l'Educació Primària
 • Proposta de millora de la comunicació entre escola i família al CEIP Pintor Joan Miró a través del bloc
 • Proposta didàctica dels components del llenguatge a través dels jocs lingüístics. Estudi de cas.
 • Proposta didàctica per una educació física per a tothom.
 • Proposta d’innovació d’espais-ambients d’una escola de primària per a la millora del benestar
 • Proposta metodològica del CEIP Miquel Costa i LLobera
 • Propuesta de ApS como método de continuidad al carácter del CEIP Pintor Joan Miró
 • Propuesta de proyecto anual para trabajar la literatura en lengua extranjera
 • Propuestas de mejora para el alumno con Síndrome de Asperger en el área de Educación Física.
 • Proyecto de enseñanza y aprendizaje sobre la materia y sus propiedades en Educación Primaria
 • Reconeixement i tractament de les emocions a través de la música del cinema en l'Educació Primària
 • Recursos tecnológicos para la gestión y organización de centros escolares: el Gestib, una herramienta por descubrir.
 • Relacions entre l'àmbit familiar i el desenvolupament i aprenentatge dels infants.
 • Rellevància de l'Educació Artística dins els sistemes educatius Europeus
 • Repercusión de la actividad física en el proceso cognitivo del niño
 • Revaloritzem les emocions i eduquem-les. La realitat del CEIP Sant Miquel
 • Revisión de las pautas de actuación del Síndrome X frágil en el ámbito escolar mediante testimonios de individuos y familiares
 • Robots sociales y autismo. Propuesta de intervención en el contexto educativo.
 • Rondalles: una eima per a treballar les emocions
 • Sortides didàctiques al litoral de Mallorca: Conèixer el sistema platja-duna.
 • Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària
 • Tècniques de relaxació a la darrera etapa de primària.
 • Trabajar los valores: propuestas y actividades didácticas de aprovechamiento de la literatura infantil
 • Tractament de la postura d'assegut mitjaçant la utilització del fitball en alumnes d'educació primària.
 • Trastorn per Dèficit D’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H): com treballar-lo
 • Treball comparatiu dels sitemes educatius espanyol i polonès en l'etpa primària
 • Treball de les rondaies mallorquines dins l'àrea de ciències naturals
 • Treball per projectes a l'educació primària. La ràdio escolar
 • Una metodologia pel segle XXI
 • Una nova visió de les figures geomètriques per mitjà de la intel·ligència corporal-cinestèsica al 2n curs d'Educació Primària
 • Una ullada a les altes capacitats
 • Un enfocament comunicatiu per a l'adquisició de la llengua anglesa en i'educació primària
 • Ús i necessitat de formació dels docents en TIC
 • Ús i qualitat de la llengua catalana a un àmbit microsocial: l'alumnat de centres d'Educació Primària
 • Uso personal del móvil por niños de 9 a 13 años.
 • Vivim la Música: un recull de propostes per al coneixement, creació i pràctica d'instruments musicals a l'aula
 • Wave After Wave. Propuesta Educativa Relacionando el Surf con el Ser Humano y las Ciencias de la Tierra
 • “TRIAJOC”. L’aplicació per a programar l’àrea d’Educació Física.
 • ¿Por qué enseñar la lectoescritura desde un método constructivista?
 • ¿Por qué nuestros alumnos no hablan bien inglés? Formación y creencias del profesorado.
 • Accesibilidad a las TIC: dificultades motóricas
 • Actividades interactivas para la consolidación del uso del pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto del modo indicativo simple en alumnos extranjeros de 6º de Educación Primaria
 • Activitat física vs. Rendiment acadèmic
 • Anàlisi dels nivells d'activitat física dels alumnes mallorquins
 • Anàlisi i proposta educativa per una Paràlisi Cerebral lleu
 • Análisis y valoración de los Proyectos Lectores en dos centros de EP
 • Anàlisi temàtica de les cançons i rondalles mallorquines
 • Animació a la lectura i àlbums il·lustrats
 • Aprendizaje por investigación y las Ciencias Sociales
 • Aprendre a través de la parla
 • Aprenentatge de la lectoescriptura. Experiències de l'escola Es Porxo (Deià) amb tècniques del mètode natural de C. Freinet
 • Aproximació a la inclusió educativa des d'un cas pràctic
 • Barreras arquitectónicas en los centros educativos
 • Barreres a l'educació inclusiva dels alumnes amb discapacitat intel·lectual
 • Beneficis del Visual Thinking a l’Ed. Primària
 • Biblioteques escolars a Mallorca
 • Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari
 • Càlcul mental a Educació Primària. Per què treballar-ho? Possibles propostes
 • Cálculo mental en Primaria. Propuestas didácticas
 • Com adquirir la competència matemàtica mitjançant l’Educació Física?
 • Còm afecta la Síndrome X fràgil al llenguatge
 • Comprensions lectores i tipologies textuals
 • Com treballar la cartografia a l'escola primària a partir d'excursions
 • Contes. Una vitamina pel desenvolupament dels infants
 • Creació de recursos didàctics per atendre el retard del llenguatge d'un infant amb la Síndrome de Down
 • Creació d’un material didàctic a partir d’un cas real dintre del context d’Educació Primària
 • Creación de estímulos: la performance audiovisual. Propuesta de material didáctico para la expresión artística
 • CrossFit com a mitjà per treballar la força a Educació Primària
 • Desarrollo de la comunicación oral en lengua inglesa: El juego dramático y la música como recurso
 • Discapacidad con mejor calidad de vida
 • Disseny i desenvolupament d’un Bloc educatiu en matèria de Llengua Anglesa al CEIP Miquel Duran i Saurina.
 • Educació emocional a primària: programa d'educació emocional en contexts desfavorits.
 • El Buyllyng a les escoles
 • El cine com a recurs didàctic dels diferents aspectes socials
 • El cine como autorretrato pictórico en la educación primaria
 • El clima del centre escolar com a motor de l'eficàcia escolar
 • El ioga, tot una aventura per infants!
 • El mutisme selectiu a les aules de Primària Pautes per agents educatius
 • El paper del mestre d'audició i llenguatge a l'escola inclusiva
 • El patinatge com a eina per educar l’equilibri
 • El plaer d’aprendre en moviment
 • El retard de la parla vinculat a la manca d'estimulació
 • Els àlbums il·lustrats i els valors: de la mà per ajudar a créixer als nens
 • Els anuncis publicitaris com a eina d'aprenentatge de la música a l'Educació Primària
 • Els aspectes motivacionals en l'àmbit docent a l'educació primària.
 • Els contes com a eina per a l'estimulació del llenguatge.
 • El Sistema Pictogràfic de Comunicació (SPC) i altres sistemes de comunicació
 • Els llibres per a infants i els temes tabú
 • Els mapes mentals, un bon recurs per al nostre cervell
 • Els menjadors escolars. Una proposta per al seu abaratiment econòmic
 • Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica
 • Els valors en l'esport competitiu en els nins i nines de 6 a 12 anys.
 • El text lliure de Freinet a Mallorca
 • El trabajo cooperativo como metodología para el aprendizaje de la Lengua Española
 • El tractament del català durant l'època del franquisme en l'educació
 • El trato a la comprensión de textos escritos en lengua castellana en Educación Primaria teniendo en cuenta que dicha lengua a veces es L1 y otras LE del alumnado
 • Enfocament alternatiu de l'EF a través del joc cooperatiu: coneixement de l'autopercepcció de l'alumnat i promoció de valors en igualtat, solidaritat i no exclusió
 • Enseñanza de la lengua española como segunda lengua en niños chinos. Dos casos
 • Enseñanza de lengua española a alumnado inmigrante: ¿Cuál es la metododología adecuada?
 • Escolaritzacio i inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a allorca
 • Estratègies per a la millora de l’expressió oral anglesa en el 3r cicle d’educació primària i proposta d’activitats
 • Estudi de la situació de l’Educació Estadística a l’Etapa de Primària
 • Estudi del desenvolupament d'un projecte d'educació emocional i proposta de treball
 • Estudi del procés d’escolarització de n’Aroa a l’etapa d’Educació Primària
 • Estudi sobre els coneixements previs que té l'alumnat dels estudis de grau de Primària sobre el concepte de paisatge
 • Estudi sobre la inclusió als centres de Mallorca en la tasca d’Audició i Llenguatge
 • Evolució de l’Educació Física dels anys 60 fins l’actualitat.
 • Fem la Geometria més dinàmica. Cálcul d'àrees i perímetres a l'Educació primària.
 • Fomentar el reciclatge des de l’educació primària. Maria Torres
 • Foment de la creativitat dins les aules: mitjançant tècniques pictòriques, suports i eines provinents de l'entorn natural
 • Foreign languages teaching methods and cooperative learning in a primary school
 • Guia d'Educació Emocional per a primer de primària.
 • IMPORTÀNCIA DE L’ESTIMULACIÓ MUSICAL EN EL DESENVOLUPAMENT DELS INFANTS EN EDATS PRIMERENQUES
 • Importància i transversalitat de la música en l’adquisició de les competències bàsiques a l’Ed. Primària.
 • Inclusión digital: TIC y personas con discapacidad motriz.
 • Intel·ligència emocional, habilitat essencial per la vida
 • Intervenció escolar per a l'augment del nivell d'activitat física per a nins de 10-11 anys
 • Intervenció lingüística a partir de l'expressió socioemocional.
 • Investigació sobre el paisatge i la seva importància a l'educació primària
 • Investigació sobre l’Educació Física Inclusiva: proposta per a la millora de la participació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista.
 • Itineraris didàctics pel municipi de Pollença: Puig de Maria i Cala Bóquer. Activitats pròpies per tercer d'educació primària
 • Joc i llengua. Immersió lingüística en el pati.
 • Joc i matemàtiques a l’Educació Primària: anàlisi d’una experiència pràctica
 • Juegos didácticos en las matemáticas
 • Juguem amb la música i els seus colors
 • L'activitat física dels infants durant l'horari extraescolar
 • L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA
 • L'aprenentatge de l'anglès a partir d'històries
 • L'art per a crear històries: el llibre il·lustrat dels infants
 • L'educació compensatoria com una solució al frcàs escolar
 • L'Educació emocional i els seus components des d'una perspectiva psicològica.
 • L'educació escolar a les aules hospitalàries i a la llar
 • L'educació musical i la interdisciplinarietat que aquesta ens ofereix
 • L'elecció del tipus de jornada escolar a Primària i la seva possible relació amb el rendiment
 • L'ensenyament de la llengua anglesa a través d'un mètode multisensorial
 • L'ensenyament del català a alumnes nouvinguts de parla anglesa
 • L'escolarització i la concepció de l'étnia gitana sobre l'educació
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics orals.
 • L'hàbit lector en llengua catalana
 • L'hort escolar
 • L'ús del joc a l'assignatura d'anglès d'educació primària
 • La animación lectora y las TIC
 • La bicicleta com a mitjà de transport al CEIP Son Oliva
 • La calculadora a l'Educació Primària
 • La composició dins l'aula de música
 • La comprensión lectora en el aula
 • La comunicación oral en lengua inglesa en las aulas de Baleares: propuesta metodológica para Tercer Ciclo de Educación Primaria
 • La consciència fonològica a 1r cicle d'educació primària. Un estudi de cas.
 • LA CONTRADANSA A MALLORCA, ENTRE LA TRADICIÓ I LA MODERNITAT. PROJECTE DE RECERCA I RECUPERACIÓ.
 • La dansa a l’àrea d’Educació Física com element integrador
 • La diabetes en el ámbito educativo y escolar
 • La discapacitat motriu i l’Educació Física: anàlisi d’una realitat a l’Educació Primària i propostes de millora
 • La educación intercultural en las ciencias sociales
 • La enseñanza de la programación informática en Educación Primaria: situación actual, análisis y presentación de experiencias de aula en España.
 • La escuela democrática como un modelo de escuela para todos: un estudio de caso
 • La evolución de la enseñanza de la Historia en Educación Primaria. Nuevas tendencias y posibles propuestas para aplicar en el aula.
 • La inclusió dels alumnes amb síndrome d'Asperger als centre ordinaris de Mallorca.
 • La inclusió educativa dels alumnes amb discapacitat auditiva i la funció d'ASPAS en aquest àmbit
 • La influencia del entorno familiar y sociocultural en la motivación hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras
 • La mediació en l'Educació Primària: recurs alternatiu a la solució de conflictes
 • La metodologia didactica a l'àrea de llengua catalana
 • La motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
 • La música com a eina per millorar la Competència Lingüística dels alumnes amb Trastorn Específic de Llenguatge
 • LA MÚSICA COM A EINA SOCIALITZADORA I D’EVOLUCIÓ PERSONAL EN L’ALUMNAT AMB DISCAPACITATS
 • La música com a joc
 • La naturalesa de la poesia o la poesia de la naturalesa en les aules de Primària
 • La perspectiva de la discapacidad auditiva en dos contextos educativos marcados por la diferencia
 • La pizarra digital interactiva en la educación primaria. Análisis de las formas de aplicación didácticas.
 • La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària
 • La setmana de les Ciències
 • Las Prácticas Restaurativas
 • Las TIC en la comunicación familia y escuela
 • Lectura extensiva i biblioteca d'aula en anglès
 • Les dificultats d'Aprenentatge en el context d'un Centre d'Educació Especial de Matemàtiques
 • Les funcions del llenguatge
 • Les intel·ligències múltiples. Recull d'estratègies per a treballar les intel·ligències múltiples
 • Les rondalles del gegant beneit a l'escola
 • Les xarxes socials. Comunitats virtuals dins l’escola
 • Los Entornos Personales de Aprendizaje en la Educación Primaria
 • L’activitat física extraescolar en relació amb l’entorn ambiental i familiar
 • L’educació durant el franquisme al poble de Llucmajor
 • L’ensenyament dels ritmes i les notes d’una forma lúdica abraçant els diferents estils d’aprenentatge
 • MARIPOSARIUM. Una aventura en la Selva.
 • Matemàtiques a la piscina
 • Material per treballar amb infants amb dislexia.
 • Metodologia d'ensenyança de la música a alumnat amb deficiència visual a l'aula
 • Metodologia de l'ensenyament de l'anglès a Alemanya
 • Mi visión de la educación
 • Musicoteràpia i Educació Especial. Tractament dels sentiments a través de la música.
 • Mutisme selectiu: proposta de prevenció primerenca
 • New method for teaching a foregin Language adapted to visually impaired children
 • Nutrició, alimentació equilibrada i hàbits saludables en l’Educació Primària
 • On Stage. Refuerzo de la autoestima en niños de primaria a través de la expresión corporal
 • Participació de les famílies a l'escola
 • Pedagogía Waldorf y Método Montessori: Comparación y análisis de sus metodologías
 • Pensar amb el cor. Educació emocional mitjançant el conte
 • Percepció i comprensió del paisatge
 • PERÍODES ACTIUS ENTRE CLASSES
 • Prevenció dels trastorns vocals des de l’escola. Un treball multidisciplinari i interdisciplinari.
 • Programació de consciència fonològica per alumnes de 3r curs d’educació infantil.
 • Programa inclusiu d'estimulació lingüística per a infants de 5 anys.
 • Proposta d'un projecte per l'ensenyament de ciències experimentals a l'educació primària
 • Proposta didàctica per a treballar a partir de les Rondalles Mallorquines
 • Propuesta de Adaptaciones Curriculares Individualizadas no significativas en un alumno con necesidades específicas de refuerzo educativo
 • Propuesta de desarrollo de la competencia comunicativa oral en el tercer ciclo de Educación Primaria.
 • Recursos didácticos y educativos para trabajar los cuentos tradicionales en Educación Primaria
 • Recursos digitals didàctics per Música a l'Educació Primària
 • Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física
 • Resolució de conflictes a través del joc cooperatiu a l'area d'educació física
 • Resolució de problemes matemàtics
 • Rompent barreres: infants amb paràlisi cerebral a les escoles ordinàries.
 • Ruta literària de les rondalles mallorquines en el terme municipal de Manacor
 • Superficie y volumen
 • The Thinking outloud project
 • Transició de sisè de primària a primer d’ESO
 • Treballar l'anglès a Eucació Primària a través de recursos motivadors, rutines i mecanismes lúdics
 • Treball d'investigació sobre els mapes mentals a Geografia a l'Educació Primària
 • Tutoria entre iguals: De tots podem aprendre i a tots podem ensenyar
 • Una alternativa inclusiva al llibre de text. El treball per projectes cooperatius
 • Una arquitectura escolar para la Pedagogía Contemporánea
 • Unidad Didáctica: el sustantivo y el adjetivo.
 • Uso y riesgo de las TIC en la etapa educativa obligatoria
 • ¿Ayuda la lectura a mejorar el vocabulario?: Trabajo de investigación acerca de los beneficios del hábito lector en el desarrollo del léxico personal.
 • "Projectes de Treball i L'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera"
 • Adaptació a l'Educació Primària de la teoria de Betty Edwards
 • Alimentación y Actividad Física en el 5º curso de Primaria.
 • Alumnos repetidores en la Educación Primaria
 • Anàlisi, creació i implementació de materials dins l’aula d’educació primària.
 • Anàlisi comparatiu dels sistemes educatius de Espanya, Finlàndia, Corea del Sud i Xile
 • Anàlisi de les Webquests com a recurs didàctic per a l’àrea d’Educació Física a l’Educació Primària.
 • Anàlisi i proposta de millora d'un centre basat en l'eina IAQV
 • Análisis de recursos TIC de matemáticas para Educación Primaria
 • Aplicació del programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a cooperar a diferents centres escolars
 • Applets i materials manipulatius com a objecte d’aprenentatge de matemàtiques. Bloc de nombres i operacions
 • Aprender jugando
 • Aprenem català amb les Rondalles Mallorquines en còmic
 • Aprenentatge a través de la modelització de la nutrició humana com un cas de biologia en context: l’exercici físic.
 • Aprenentatge de la Llengua Catalana a partir de les rondalles
 • Aproximació actual a la didactica de la historia
 • APROXIMACIÓ A L’ÚS TERAPÈUTIC DE LA MÚSICA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Banc de recursos didàctics per a l’Educació Musical a Primària
 • Beneficis de l’exercici físic en els alumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
 • Centres Ecoambientals de les Balears
 • Com ensenyar als alumnes amb dificultats d'aprenentatge en matemàtiques: una metodologia inclusiva i beneficiosa per a tots els alumnes de l'aula
 • Com es treballa la competència digital en un centre educatiu
 • Comparativa de les lleis educatives d'Espanya i Irlanda
 • Conflictivitat a les sessions d’Educació Física
 • DEA: Una font d'enrouement a les aules; estils d'aprenentatge per a tots.
 • Diferències del nivell de lectoescriptura a partir dels mètodes inicials utilitzats
 • Disfonia, una malaltia dels docents en l'Educació Primària
 • Disfonia al col·lectiu docent
 • Disponibilidad léxica
 • Disseny de demostracions químiques apropiades per alumnes d'educació secundària
 • Disseny i organització d’un esdeveniment esportiu destinat a la millora d’activitat física del CEIP Ses Quarterades de Calvià
 • Educación inclusiva: pasado, presente y futuro
 • EL APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICADO A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA
 • El Aprendizaje Cooperativo como metodología Inclusiva
 • El Comte Mal: estudi i proposta didàctica
 • El glosat, de la plaça a la classe
 • El libro de texto: lugar y cabida actuales en clase de Matemáticas
 • El model de suport educatiu dins l'escola inclusiva
 • El paper del mestre d’Audició i Llenguatge
 • Els beneficis i sa transversalitat de la música en l'aprenentatge
 • Els deures escolars
 • Els efectes de la música en alumnes amb TDAH
 • Els equips directius i els factors que intervenen en la seva tasca
 • El Sistema Solar, la vida i protecció del planeta Terra.
 • Els projectes de treball: una opció metodològica "efectiva"?
 • El suport d'Audició i Llenguatge a l'Educació Inclusiva
 • El TDA-H i el seu dia a dia
 • El text i la imatge a l'Escola Primària: sobre la interdisciplinarietat de l'Educació Artística
 • El treball cooperatiu: eina per l’increment i millora de la pràctica d’activitat física saludable a l’Alqueria Blanca
 • El Trivial Musical: una proposta innovadora per a l’ensenyament integral de la música a l’educació primària
 • El uso del diccionario en la educación primaria
 • Es Carnatge: Itinerari geogràfic per a Primària
 • Escola específica per a nins amb deficiència auditiva? Avantatges i inconvenients al Marroc.
 • Escola rural de Ca’n Estela, una escola per tots.
 • Escoltant les emocions. Anàlisi de tres programes d'Educació Emocional per a l'Etapa de Primaria.
 • Esport a les escoles, activitats extraescolars
 • Estimulación de la expresión oral en alumnos de tercer ciclo en Educación Primària.
 • Estrategias de lectura en el sistema educativo de los Estados Unidos
 • ESTUDI DE L'ÚS I CRITERIS DE SELECCIÓ DE LITERATURA INFANTIL EN L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS
 • Estudi sobre el sedentarisme a l’etapa d’Educació Primària i la seva possible relació amb l’ús abusiu de les noves tecnologies.
 • Estudi sobre els usos del blog d’aula a les escoles d’educació primària de la comarca des Raiguer
 • Evolució del consum de la música als darrers segles
 • Gamificació a l'aula amb Practicamat
 • Higiene postural dins l’aula.
 • Implantación de un Blog de Aula en el CC Escolapias
 • Implementació d'un Sistema Augmentatiu de Comunicació a un infant amb Síndrome de Down
 • Importància de la música i situació actual a les Illes Balears
 • Importància i valoració de l'Educació Física en el procés educactiu
 • Influència d'estímuls positius a activitats físic esportives en quant a les emocions.
 • Intervenció familiar en el llenguatge i la comunicació de l’alumnat
 • Intervención para el aumento del nivel de actividad física en el contexto escolar
 • Introducció al treball amb emocions i col·laboració a l'Educació Primaria.
 • John Dewey i la seva vigència en la legislació educativa actual
 • L'afàsia i l'escola inclusiva
 • L'alumnat sord i les seves dificultats en Mate
 • L'aprenentatge cooperatiu i les necessitats específiques de suport educatiu
 • L'evolució del dibuix a l'educació primària
 • L'obesitat a l'escola. Beneficis de l'activitat física per a la salut.
 • L'orquestra extra-escolar
 • LA COMPRENSIÓN LECTORA EN MATEMÁTCIAS
 • La comunicació no verbal a l'aula.
 • La consciència fonològica: primordial i determinant en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels infants
 • La correlació entre l'autoestima i el rendiment acadèmic.
 • La Educación Física en la Institución Libre de Enseñanza (1876-1920)
 • La fonoteca com a eina d’intercanvi d’emocions i experiències: una proposta didàctica per a l’audició musical a l’escola Primària
 • La influència de l'alimentació en el rendiment acadèmic escolar.
 • La influencia de los métodos de enseñaza en la producción de textos argumentativos
 • La influència de l’ esmorzar en el rendiment escolar
 • La integración interdisciplinaria del área de matemáticas: un nuevo enfoque metodológico
 • La llibertat expressiva a les aules: una aproximació a Arno Stern des de l'Escola Primària
 • La multiplicación: Metodología actual de enseñanza en el municipio de Calviá.
 • La participación delas familias en los centros escolares y su repercusiónen el rendimiento de los alumnos
 • La promoción de los valores en Educación Primaria a través de cuentos infantiles
 • La realidad en el CEIP Pintor Joan Miró, una comunidad de aprendizaje
 • La teoría de la mente en los niños autistas: propuesta de intervención
 • Les arts decoratives a l'Educació Primària: ceràmica i tèxtils
 • Les característiques de la comunicació en alumnes amb TEA, Síndrome de Down i TEL, i la seva inclusió dins l’aula ordinària.
 • Les costes de Son Serra de Marina i de la Platja de Palma com a itineraris didàctics
 • Les emocions a l'etapa d'educació primària: una proposta educativa a partir d'un recurs telemàtic
 • Literatura amb valors dins l'aula
 • Literatura infantil: La lectura significativa en las aulas
 • Los cuentos infantiles: un recurso para el aprendizaje de la lengua inglesa en educación primaria
 • L’alimentació infatil i el poder de les famílies i les escoles
 • L’educació musical a alumnes amb dificultats auditives
 • L’ensenyament musical a l’Educació Primària a través de les TIC: recull de recursos per al professorat del primer cicle
 • L’escola a casa i les TIC
 • L’ús normalitzat de materials didàctics a l’àrea de matemàtiques a l’Educació Primària
 • Matemàtiques i Filosofia 3/18
 • Mètodes per a la captació i emmagatzemament d’aigua a Mallorca i la seva aplicació a l’aula d’Educació Primària
 • Metodologia para el tratamiento de la historia
 • Mundos digitales. La incorporación de los videojuegos como herramientas educativas.
 • Música i cohesió social
 • onociendo nuestro entorno
 • Ortografia visual
 • Pati Actiu
 • PERCEPCIONS D'ESCOLARS I DOCENTS DE L'APLICACIÓ TIL
 • Per què i com passar de llegir per obligació a llegir per motivació
 • Plan de mejora destinado al alumnado de incorporación tardía
 • PROCESO DE E-A DE LECTOESCRITURA CON ALUMNOS DE NEE
 • Programa d'intervenció en l'entrenament de les habilitats socials.
 • Projecte: La cultura popular és màgia. Aprenem català amb les rondalles.
 • Projecte de detecció i intervenció: bullying i cyberbullying
 • Projecte de reforç educatiu per a menors escolaritzats en risc social a primària
 • Projecte FUSIOARTÍS-TIC: Innovació alCEIP Miquel Duran i Saurina.
 • Promoció de les activitats fisicoesportives com a mitjà de salut
 • Promoció de millora dels hàbits alimentaris dels alumnes de tercer cicle de l’Escola Nova de Porreres
 • Promoure una vida saludable. Sobrepès i sedentarisme infantil.
 • Proposta d’intervenció sobre els hàbits alimentaris per a alumnes entre 8 i 11 anys en el context escolar.
 • PROPOSTA PER A INCENTIVAR LA MOTIVACIÓ A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Proposta per a l'estimulació a la lectura a Educació Primària
 • Protocol de cessió de material esportiu del Consell de Mallorca per a la utilització a les escoles: prova pilot.
 • Protocol de detecció i avaluació de dificultats d'aprenentatge i de necessitats educatives especials
 • Redes sociales en la escuela: Una experiencia con Edmodo
 • Relació entre la percepció espacial i els seus efectes sobre l'escriptura
 • Relació entre la qualitat de vida i l’activitat física en els escolars de sisè de Primària del Col·legi Sant Alfons.
 • Resolución de Conflictos dentro del aula
 • Sensibilització envers la discapacitat des de l'escola. Programa d'interveció a Educació Primària
 • Síndrome de Asperger i la Teoria de la Ment
 • Sistemes educatius del mòn: spanya, Suecia i Marroc.
 • Sortida escolar de Cúber a Biniaraix
 • Todos con Efetah
 • Tractament de la cultura i la història de les Illes balears a primaria
 • Tractament del retard del llenguatge i estudi de dos nins amb TEL
 • TrastornoS del Espectro Autista. Importancia de la educación y análisis de vídeos documentales de diferentes modalidades educativas con alumnos con TEA.
 • Treball de camp sobre l'educació inclusiva i el model de suport inclusiu
 • Una proposta de transversalitat musical dins l’aula d’Educació Primària
 • Un recull d'activitats per treballar la importància que té la consciència fonològica en relació a la lectura i a l'escriptura
 • Vaciado de los Boletines de la Asociación Crecer Sin Escuela (1997-2005)
 • “Las aplicaciones didácticas de los mapas mentales en el ámbito educativo”.
 • AFECTES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT SOBRE ELS RESULTATS ACADÈMICS D’ALUMNES EN EDAT ESCOLAR.
 • Anàlisi sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)
 • Billying: El Acoso Escolar
 • Cançons populars i les seves aplicacions didàctiques
 • Comparació del hàbits de pràctica d'activitat física en alumnes de tercer cicle de primària de Tanger i Palma
 • Comparació d’hàbits saludables en diferents centres escolars en el tercer cicle d’educació primària.
 • Comparativa entre el model educatiu finlandès i l'espanyol
 • Com treballar amb l’alumnat sord dins l’aula
 • Concienciació de la comunitat educativa del CEIP Cas Capiscol sobre la problemàtica de l'obesitat infantil dins la societat.
 • Deprivació sociocultural
 • Diferències dels hàbits d'activitat física i salut entre els alumnes de tercer cicle de primària d'una escola pública i una escola concertada dins un mateix entorn socioeconòmic.
 • Diversitat i educació inclusiva a l'educació primària
 • Educació Musical: Programació didàctica de primer cicle
 • Els deures actius: una fórmula per incrementar els aprenentatges de l'àrea d'Educació Física a primària
 • El Tractament de la Mont en el Contex Escolar
 • ESCOLES PROMOTORES DE SALUT
 • Importància de la música a l'educació primària
 • Inclusió i formació inicial: El perfil del docent inclusiu
 • Influència dels estudis musicals en els rendiments acadèmics a l'Educació de Primària
 • Investigació sobre el mal d'esquena no específic en alumnes de tercer cicle de primària del centre rei Jaume III (Llucmajor)
 • L'ensenyament de l'habilitat de Speakimg dins les aules de Primària
 • L'ensenyament de la Història en el trecer cicle de primària. Estudi comparatiu de tres models educatius
 • L'evolució de la història de la música a través del teatre: una proposta interdisciplinar a l'escola infantil i primària
 • La cartografia a l'escola. Sis propostes didàctiques
 • La dansa popular a l'Educació Primària
 • La dislèxia: a l'aula i a casa
 • La Educación primaria en Escocia
 • La importància de la motivació i la condició física per la salut a l'àrea d'educació física.
 • LA INCLUSIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA, UNA ÀREA PER A TOTS.
 • La interdisciplinarietat de la música en l'Educació Primària
 • La Lectura en l’Educació Primària: recull de propostes per a treballar-la
 • La nostra història
 • LENGUA ORAL: PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 6º CURSO ED.PRIMARIA
 • Les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació primària per a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • Los códigos sociolingüísticos
 • Millorem els nostres hàbits saludables.
 • Programació Anual, àrea d'educació artística música
 • Programació General Anual d’Educació Física
 • PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Programa d’educació en valors a partir de la lectura, a alumnes de segon curs d’Educació Primària.
 • Projecte Col·laboratiu Innovador: CIUTATS AMIGUES
 • PROJECTE EDUCATIU PER A LA PROMOCIO DE LA SALUT
 • Proposta d'un programa per a la reducció del sobrepès dels alumnes de tercer cicle d'Educació Primària del CEIP Joan Veny i Clar de Campos