Grado en Educación Primaria

240 créditos - Facultad de Educación

  Este plan de estudios está a extinguir, no se admiten alumnos de nuevo ingreso. En las sedes, a partir del curso 2022-23, se ofrece la doble titulación: grado d'Educación Infantil y grado de Educación Primaria (plan 2022)

22132. Trabajo de Fin de Grado de Educación Primaria (2023-24)

Créditos 6 ECTS.
Tipo de asignatura Trabajo de fin de grado
Estado Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla
Guía docente
Català

Prerrequisitos

 • Necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica, obligatorias, optativas y prácticas externas
 • Necesario haber superado 60 créditos del conjunto de las asignaturas de formación básica

Bibliografía recomendada disponible en el fondo de la biblioteca de la UIB

No hay ningún libro recomendado del fondo de la biblioteca de la Universidad ( más información (catalán) ).
La bibliografía completa se encuentra en el apartado correspondiente de la guía docente de la asignatura.

Información sobre los grupos de la asignatura

Periodo: Segundo semestre

Guías docentes de años anteriores

Grupos de la asignatura el año académico 2022-23

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2021-22

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2020-21

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2019-20

Periodo: Segundo semestre

 • GRUPO 61, 2S, MENORCA

  • Idioma
   de impartición
  • Movilidad
   Grupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
  • Guía docente
   Pendiente
 • GRUPO 10, 2S, MENORCA

  • Idioma
   de impartición
  • Movilidad
   Grupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
  • Guía docente
   Pendiente
 • GRUPO 60, 2S, MENORCA

  • Profesorado
  • Idioma
   de impartición
  • Movilidad
   Grupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
  • Guía docente
   Pendiente

Grupos de la asignatura el año académico 2018-19

Periodo: Segundo semestre

Para ver la información sobre los grupos de asignatura de cursos anteriores al 2018-19 pueden consultar el buscador de guías docentes

Trabajos de Fin de Grado

 • Anàlisi sobre la situació de la dona al cançoner popular infantil de Menorca
 • BENEFICIS DE L?_?EQUITACIÓ SOBRE L?_?AUTOESTIMA DE NENS I NENES D?_?ENTRE SIS I DOTZE ANYS
 • Educación sobre la muerte para un mejor acompañamiento del proceso de duelo
 • El pati de jocs com a espai coeducatiu: una revisió de la literatura
 • Els Jocs Populars de Menorca: Arrels i Acció
 • EL TREBALL DE LA MORT I EL DOL A L?_?EDUCACIÓ PRIMÀRIA: UNA REVISIÓ DE LA LITERATURA
 • ESCOLES DE BENESTAR I QUALITAT AMB MÈTODES DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ PER L'ASSETJAMENT ESCOLAR
 • ESTUDI DELS HÀBITS SALUDABLES EN NENS I NENES. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ MITJANÇANT LA IMPLEMENTACIÓ DE BERENAR SALUDABLE A L'ESCOLA
 • Estudi empíric sobre l'ús recreatiu de les TIC i procrastinació en l'alumnat d'Educació Primària a Ciutadella de Menorca
 • L'aprenentatge cooperatiu com a mètode per a la inclusió dels alumnes amb TEA dins l'aula ordinària d'Educació Primària
 • L?_?ALUMNAT AMB TDAH I ELS EFECTES DE LA GAMIFICACIÓ EN EL SEU APRENENTATGE: UNA REVISIÓ SISTEMATITZADA
 • Anàlisi de les necessitats de diferents centres educatius vers el tractament de la mort en les aules de primària i proposta de recursos i actuacions
 • Aportaciones de neurociencia en educación: una escuela con cerebro
 • Com afrontar el dol des de la resiliència a l'educació primària
 • El teatro como herramienta didáctica en Educación Primaria
 • Guia pràctica per millorar la motivació, l'atenció i la memòria en el procés d'ensenyament aprenentatge des del punt de vista de la neuroeducació
 • Instauració d'hàbits de vida saludable: el transport actiu.
 • Jolly Phonics: introducció a noves metodologies per a l'aprenentatge de la fonètica, la pronúncia i la lectoescriptura anglesa a l'etapa d'educació primària
 • L'estudi comparatiu sobre el sistema educatiu de dos països de l'Amèrica Llatina: Argentina i Costa Rica
 • La codocència com a mesura d'atenció a la diversidat des de l'experiència docent en un centre concertat d'Educació Primària a Menorca
 • Memoria del Trabajo Final de Grado Propuesta didáctica para el desarrollo y evaluación de la comprensión lectora a partir de la motivación del alumno
 • PATIS ACTIUS PER A LA MILLORA DE L'ACTIVITAT FÍSICA
 • Percepció dels docents d'Educació Primària de l'Illa de Menorca respecte la resposta educativa realitzada durant la pandèmia
 • Proposta d'intervenció per una educació física més coeducadora
 • "El desenvolupament de la creativitat en situacions d'aprenentatge quotidianes a les escoles d'Educació Primària de Menorca".
 • "Head, shoulders, knees & toes", una aproximació a l'ús de la música per a l'aprenentatge de la llengua anglesa a les escoles de Menorca.
 • "Metodologies d'aprenentatge cooperatiu en temps de pandèmia"
 • Alumnado con Altas Capacidades en el aula de Primaria. Modelo de Intervención.
 • Anàlisi de les barreres i els facilitadors del col·lectiu NESE del CEIP Mare de Déu del Carme.
 • Com s'inicia l'aprenentatge d'una segona llengua a l'etapa de primària?
 • El Ioga en l'àmbit escolar
 • El treball de l'expressió corporal a la matèria d'educació física com a instrument facilitador de l'educació emocional en alumnes de 6è de primària: una proposta pràctica al centre CEIP Francesc d'Albranca
 • Existeixen realment les intel·ligències múltiples?
 • Intel·ligència Emocional a l'Aula
 • L'educació emocional a primària. Anàlisi sobre la seva pràctica al CEIP Mare de Déu del Carme i proposta de bloc educatiu.
 • L'educació inclusiva a les aules UECCO de Menorca
 • La coeducació a l'escola.
 • La importància de l'educació emocional dins l'aula.
 • Les sortides escolars a l'Educació Primària centrades en les Illes Balears
 • PEDAGOGIA SISTEMICA: Propuesta de Intervención en Educación Primaria
 • Assetjament escolar i ciberassetjament, la importància de la prevenció a l'escola.
 • Atenció educativa als alumnes TEA
 • L'amor de les tres taronges. Característiques i proposta didàctica
 • La importància del desenvolupament de les funcions executives a l'escola, mitjançant l'educació física.
 • Les aportacions de l'educació emocional en la resolució positiva dels conflictes
 • L’hort escolar. Un recurs educatiu per a escoles creatives.
 • Nous enfocaments didàctics per l'ensenyament de la música dins l'educació primària
 • Proposta d'activitat física escolar
 • Anàlisi de l’ús d’Edmodo al centre d’educació primària Castell de Santa Àgueda
 • Conscienciació de la necessitat de transmissió d'un estil de vida saludable a l'escola. Projecte: “Millorem la nostra salut, junts!”
 • El desenvolupament de la competència socioemocional en l'alumnat amb Trastorn d'espectre autista
 • Els escacs com a eina pedagògica per treballar la gestió de les emocions i assolir valors bàsics pel benestar personal
 • Estimulació multisensorial en alumnat TEA
 • Igualtat de gènere a l’educació física dels centres de primària de Menorca.
 • L'Aprenentatge-Servei: una aproximació teòrica i pràctica
 • L'autoestima a l'escola
 • L'educació física inclusiva: estratègies generals
 • La bona alimentació i els hàbits saludables
 • La capacitat educativa dels projectes musicals
 • La cultura dins l'aula. Interculturalitat o multiculturalitat?
 • La importància de la lectura per als infants i la seva normalització.
 • La importància de l’alimentació per a l’aprenentatge
 • La importància de l’educació en l’àmbit esportiu escolar
 • Millora en la motivació amb l'ús de les TIC amb un alumne amb autisme
 • PROCÉS CAP A LA INCLUSIÓ D’ALUMNES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A L’AULA
 • Treballar l'escriptura o de com no separar l'hàbit d'escriure de l'aprenentatge competencial
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • El joc com a eina d’ensenyament de llengües.
 • EL MÓN DE LA DISLÈXIA
 • El respecte a la diferència
 • ELS AMBIENTS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Ensenyar a Pensar. Ambients i Habilitats de Pensament.
 • Escoles Rurals
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • La importància de la motivació a l'escola
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • La intervenció primerenca en les dificultats d’aprenentatge.
 • L’ENSENYAMENT DE L’ESCRIPTURA: LLETRA LLIGADA Vs. LLETRA D’IMPREMTA
 • Música i emocions
 • PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES ¿CÓMO INTERVENIR DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO?
 • Relació del clima d’aula amb el rendiment acadèmic dels alumnes a l’Educació Primària
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Ciutadella
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits