Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria

366 créditos - Facultad de Educación

Para la admisión a los grados en Educación Infantil y Educación Primaria y al doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria tendrán preferencia los aptos en la prueba de aptitud personal (PAP_EDU).

Tipo de estudio
Oficial
Año de implantación de esta versión del plan
2022-23

Metodologies innovadores

El doble grau s’imparteix mitjançant l’aplicació de diverses metodologies innovadores:

  • Visites a centres, des del primer curs del grau, i pràctiques a centres educatius col·laboradors en la formació inicial dels estudis de mestre, mitjançant el programa d’acompanyament constructiu
  • Incorporació del treball cooperatiu mitjançant aules d’aprenentatge actiu
  • Durant tot el grau l’alumnat seguirà el programa Implica’t, dedicat a la identitat professional
  • Possibilitat de fer pràctiques a centres internacionals i estades a universitats de l’Estat espanyol i d’arreu d’Europa.

Molt important

Per accedir als graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària i al doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària, és un requisit indispensable superar les proves d’aptitud personal (PAP_Edu). Consulta’n la informació a <http://pap.uib.cat>.

Resumen de créditos

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas externas Trabajo de fin de grado Total
  102   180   9   63   12 366

Lista de asignaturas por curso y semestre

Asignaturas

Primer curs

Primer semestre

Bases Didàctiques i Disseny Curricular*
Pensament i Contextos Educatius Contemporanis*
Llengua Catalana*
Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació*
TIC Aplicades a l’Educació Primària*
Fonaments de l’Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica

Segon semestre

Organització i Gestió Educatives*
Sociologia, Convivència i Educació*
Psicologia del Desenvolupament en l’Edat Escolar*
Matemàtiques de l’Educació Primària*
Llengua Anglesa i la seva Didàctica I*
Models Educatius en la Primera Infància*

 

Segon curs

Primer semestre

Psicologia de l’Educació i Acció Tutorial
Educació Inclusiva
Lectura i Escriptura Inicials
Didàctica de les Matemàtiques I
Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
Estratègies d’Intervenció Educativa en la Primera Infància I*

Segon semestre

Educació Física i la seva Didàctica
Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l’Escola Primària
Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
Dificultats Específiques d’Aprenentatge
Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar
Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància*

 

Tercer curs

Primer semestre

Observació i Documentació*
Educació Artística i Estètica. Fonaments de l’Art Plàstic i Visual
Educació Artística: Música. Didàctica a l’Escola Primària
Educació Física i Hàbits Saludables
Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d’Ensenyament i Aprenentatge en l’Educació Primària
Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia i Química)

Segon semestre

Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància*
Habilitats Lingüístiques per a l’Educació Infantil
L’Educació Corporal i Musical del Mestre
La Representació Escènica en l’Escola Infantil
L’Ensenyament de la Llengua Espanyola en l’Educació Primària
Pràctiques I

Quart curs

Primer semestre

Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
Trastorns del Desenvolupament*
Estratègies d’Intervenció Educativa en la Primera Infància II*
El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)

Segon semestre

Reflexió i Innovació Educativa
Pràctiques II
Pràctiques III
Optativa menció

Cinquè curs

Primer semestre

Didàctica de les Matemàtiques II
Família i Escola
Projectes Artístics en la Primera Infància
Pràctiques IV
Pràctiques V

Segon semestre

Literatura Catalana i Universal per a l’Educació Primària
Habilitats Lingüístiques per a l’Educació Primària: Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Catalana
Optativa de menció
Pràctiques (de menció o no menció)
Treball de Fi de Grau d’Educació Infantil
Treball de Fi de Grau d’Educació Primària

* Formació básica

  Competencias