Grado en Educación Infantil

240 créditos - Facultad de Educación

Novedad curso 2020-21. Prueba de aptitud personal para los estudios de Educación Infantil y Primaria

22031. Trabajo de Fin de Grado de Educación Infantil (2021-22)

Créditos 6 ECTS.
Tipo de asignatura Trabajo de fin de grado
Estado Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla
Guía docente Ver guía docente

Prerrequisitos

 • Es necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica, obligatorias, optativas y prácticas externas
 • Es necesario haber superado 60 créditos del conjunto de las asignaturas de formación bàsica

Bibliografía recomendada disponible en el fondo de la biblioteca de la UIB

Este listado se corresponde con la bibliografía básica que ofrecen las guías docentes. Puede clickar sobre cualquier documento para consultar su estado o tipo de consulta (disponible, en préstamo, accéso en linea). La bibliografía completa se encuentra en el apartado correspondiente de la guía docente de la asignatura. Puede consultar las guías docentes de la asignatura en la tabla de información de grupos, bajo la bibliografía. Para más información Pregunt@, la biblioteca responde.

Información sobre los grupos de la asignatura

Periodo: Segundo semestre

Guías docentes de años anteriores

Grupos de la asignatura el año académico 2020-21

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2019-20

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2018-19

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2017-18

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2016-17

Periodo: Segundo semestre

Para ver la información sobre los grupos de asignatura de cursos anteriores al 2016-17 pueden consultar el buscador de guías docentes

Trabajos de Fin de Grado

 • 9
 • Ambient d'aprenentatge de música: una proposta pel segon cicle d'Educació Infantil
 • Aprendizaje de vocabulario inglés a través de material didáctico
 • Aprenem les matemàtiques al poble de Sóller i voltants
 • Aproximació a les relacions famílies-escola a través d'una revisió bibliogràfica
 • Ayúdame a mirar: el rol del y de la docente sensible e inclusivo/a en la cotidianidad del aula de educación infantil
 • Beneficis de la psicomotricitat per a un infant amb trastorn de l’espectre autista (TEA).
 • Buscant noves maneres de conviure. L'educador art-sinergista.
 • Com aconseguir lectors competents
 • Com introduir el llenguatge bimodal a partir de la literatura a l'aula infantil
 • Cómo trabajar el cuerpo, la mente y el movimiento en Educación Infantil
 • Competencia emocional a través de la expresión corporal y la música
 • Coneixements i actituds sobre primers auxilis dels mestres del centre CEIP Rodamilans: proposta d'intervenció
 • Creació de nous materials didàctics al primer cicle d’educació infantil
 • Creation of a bilingual kindergarten: Roots and wings.
 • Decàleg per una bona comunicació amb les famílies
 • Deixa'm ser
 • Desarrollo, implementación y evaluación de un material multimedia
 • Desarrollo lógico matemático a través del juego junto con las T.I.C.
 • Desenvolupament i adquisició del llenguatge en l’etapa 0-6 anys. Necessitats educatives en el procés i recursos útils per cobrir-les.
 • Desenvolupament psicomotor a través del moviment lliure
 • Elaboració d'un model educatiu des d'una perspectiva Interaccionista i Espontaneïsta
 • El bilingüisme a l'etapa 0-3 anys
 • El cuento: escuchando y creando
 • EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA FOMENTAR EL PLACER POR LA LITERATURA DESDE EDUCACIÓN INFANTIL
 • El desenvolupament emocional mitjançant el joc. Proposta didàctica P5
 • El joc com a eina d'aprenentatge de la lògica matemàtica en l'Educació Infantil
 • El juego como estrategia en el desarrollo integral en el ámbito escolar
 • El juego y la actividad física como instrumento facilitador de la inclusión del alumnado con Síndrome de X Frágil en la etapa 3-6 de educación infantil.
 • El Método Montessori en la Escuela Infantil Els Molins
 • El model educatiu del poble de Calvià del 1960 al 1980
 • El pensament matemàtic en el primer cicle d'educació infantil
 • El projecte Filosofia 3/18: com contribueix al desenvolupament del rol docent
 • Els artistes entren dins l’espai d’art
 • Els espais d’aprenentatge: la importància dels paràmetres de qualitat
 • Els experiments dins l’espai científic, un recurs didàctic
 • Els jocs de construcció dins la Pràctica Psicomotriu d’Aucouturier
 • El treball de la consciència emocional mitjançant el joc a l'aula d'educació infantil de P5
 • Ensenyança de la mesura utilitzant metodologia manipulativa
 • Estudi pilot de la capacitat comunicativa d’un infant CODA
 • Experiències d’infants CODA en l’àmbit familiar, escolar i social
 • Família i escola formen una aliança: el treball compartit dins l'aula
 • Guia de recursos d’atenció primerenca pel professorat d’infants de 3 a 6 anys amb Síndrome de Down
 • Historia de la prensa pedagógica en España y el papel que ocupa el juego en el Magisterio Balear
 • Influencia de la estimulación temprana y el juego en el desarrollo lingüístico de niños con RGD
 • Inteligencia emocional y TIC en el aprendizaje infantil
 • Interculturalitat en l’expressió plàstica de l’escola d’Educació Infantil. Estudi de cas
 • Intervención de los distintos agentes educativos en un conflicto con un trastorno específico del lenguaje.
 • Intervencions assistides amb cans amb infants amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Investigar y educar en la Educación artística. Propuesta didáctica ENTRE TELAS
 • Jocs dramàtics per a infants de cinc anys
 • L'ambient d'experimentació. El despertar de la ciència.
 • L'ambient de música com espai d'aprenentatge en Educació Infantil
 • L'hort com a eina per a treballar els continguts matemàtics a l'educació infantil
 • L'imaginari infantil i les representacions mentals
 • LA CONSTRUCCIÓ DE L’APRENENTATGE EMOCIONAL MITJANÇANT EL JOC A LA PRIMERA INFÀNCIA.
 • La cultura artística tiene presencia en el ambiente de arte
 • La dramatización como recurso didáctico para el desarrollo de la expresión oral en educación infantil .
 • La educación emocional a través del juego en la primera infancia
 • La educación intercultural en las aulas de Educación Infantil
 • La expresión creadora en educación infantil
 • La formació docent vers el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’Educació Infantil a Mallorca
 • La formación inicial de maestros de infantil: el caso de España y Malta, un estudio comparado
 • La importancia de expresar verbalmente las emociones desde la primera infancia
 • La importancia de la educación emocional y los cuentos en Educación Infantil.
 • La importancia de la psicomotricidad en la educación infantil. Propuesta de actuación
 • La importància dels espais naturals en el desenvolupament infantil
 • La inclusió de la dansa creativa a l'educació infantil per al foment del desenvolupament integral dels infants
 • La inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials associades al TEA al segon cicle d’Educació Infantil
 • La inclusió mitjançant les metodologies actives: L’alumnat d’Educació Infantil amb el Trastorn de L’Espectre Autista (TEA)
 • La inclusión del alumnado diagnosticado de TEA en Educación Infantil: aspectos comunicativos
 • La integració de la natura en l’espai infantil per mitjà de l’art. Una visió transversal per a una vida plena.
 • La interculturalidad a la escuela infantil (3 3-6 años). Los planes de acogida a las escuelas de infantil de las Islas Baleares
 • La interculturalidad en los currículums de Educación Infantil de las CCAA de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias y País Vasco. Estudio comparativo
 • La música a l’etapa d'Educació Infantil com a eina per a educar en valors i fer front a les desigualtats socials
 • La música com a eina per potenciar el vincle entre els diferents membres de la comunitat educativa
 • La música com a eina per treballar les emocions a la primera infància
 • La presencia de la interculturalidad en los juegos escolares infantiles
 • La psicomotricitat vista des de diferents punts
 • La publicitat sexista en els catàlegs de joguines
 • La realitat del multilingüisme a les aules d’educació infantil a una escola pública del terme municipal d’Inca
 • La relació entre els reflexos primitius no inhibits i el correcte desenvolupament psicomotor
 • Las danzas tradicionales como elemento intercultural en el aula de Educación Infantil
 • Las matemáticas en la etapa 0-3 existen. Rincón matemático en un aula de 2-3 años.
 • La transformació i el canvi educatiu
 • Les Escoles Bosc, una alternativa a l’escola convencional. L’experiència de Ses Milanes de Bunyola
 • Les insuficiències de l'escola mixta: apostar per la coeducació a l'Educació Infantil
 • Les joguines de Joaquín Torres García
 • Los planes de acogida en cuatro escuelas de educación infantil de Palma. Estudio comparativo y propuestas de mejora
 • L’art com a una eina per conèixer-se a un mateix.
 • L’assignatura d’Organització i Gestió Educativa: anàlisi i comparativa de les universitats públiques.
 • L’educació artística i sensorial a través del sentit de l’olfacte. Paisatges òsmics.
 • L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DE L’ART EN EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Materiales naturales, experimentación y reciclaje en el aula de infantil. Una propuesta didáctica
 • Mejorar el ambiente de matemáticas de un centro de Educación Infantil
 • Metodología por Proyectos en Educación Infantil
 • Neuroarquitectura. Influència dels espais en els aprenentatges.
 • Obrint les portes a la inclusió a través del joc per ambients
 • Per què el sistema de comunicació bimodal pot ser útil per a persones no sordes: el cas de la síndrome de Down
 • Programa d'educació en valors a través del conte i de la poesia.
 • Proposta didàctica matemàtica per a infants d'educació infantil amb autisme o síndrome de Kanner
 • Proposta educativa per fomentar la igualtat de gènere a través de la literatura infantil i la Filosofia 3/18
 • Proposta per a afvorir la participació de les famílies dels alumnes d'Educació Infantil dins les aules en el CEIP Blai Bonet
 • Psicoeducació de la síndrome d’Asperger a l’Educació Infantil
 • Recull de contes per treballar les matemàtiques
 • Teaching English as Second Language through a velcro board in preschool
 • Un proces de canvi de mirada. La transformació dels espais de l'Escoleta Municipal Ses Cases Noves
 • Un viatge de transformació de l'espai d'art en un taller d'expressió: una conversa entre mans i ment
 • Ús de les TIC en Educació Infantil en infants amb TEA
 • “Aprender a descubrir, experimentar y transmitir las emociones en el aula de educación infantil.”
 • Acciones matemáticas en las instalaciones artísticas en el primero y segundo ciclo de educación infantil
 • Aligi Sassu
 • Ambients matemàtics a Educación Infantil de diferents centres de Mallorca
 • Anàlisi de les habilitats de pensament als ambients del CEIP Molí d'en Xema
 • Anàlisi i propostes de millora a l’aula Montessori d el CEIP Gabriel Vallseca
 • Análisis de diferentes estrategias para trabajar la dislexia
 • Aprenem matemàtiques a través dels escacs-
 • Are Disney and Pixar films adequate and appropriate for teaching English in infant Education?
 • Beneficios de la psicomotricidad para el alumnado de Educación Infantil con Trastorno del Espectro Autista
 • Comparativa d’estudis projectius per a la detecció de maltractament i negligència infantil a través de les seves projeccions.
 • Contar contes: procés i característiques
 • De pati a jardí. El sentit de meravellar - nos
 • Desarrollo del juego sensorial: Mesa de luz como herramienta didáctica.
 • Desenvolupament de llenguatge al segon cicle d'Educació infantil i activitats per dur a la pràctica
 • Disseny, creació i implementació d’un material multimèdia educatiu
 • Documentar: Una parte esencial en los procesos educativos
 • Dos casos de Trastorno del lenguaje oral
 • EDUCANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUACIÓN INFANTIL
 • Educando las emociones a través de los cuentos en la etapa de Educación Infantil 3-6
 • El camí que segueix tota documentació pedagògica; un trajecte circular entre l’observació, l’escolta i la interpretació
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional a través de la psicomotricitat amb infants de 4 anys
 • El desenvolupament del llenguatge al Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): cas pràctic d’un infant amb autisme a les aules d’Educació Infantil
 • El enfoque emocional en el aprendizaje del inglés en educación infantil
 • El espacio natural y las relaciones en la infancia
 • El ioga com a eina pedagògica dins l'aula infantil
 • El ioga i el mindfulnes com facilitador de la inclusió
 • El joc simbòlic. Observació d'estratègies, organització i recursos
 • El joc simbòlic com a eina per descobrir les emocions dels infants en E.Infatil
 • El juego infantil en la ciudad de Palma
 • El juego tradicional como elemento para trabajar interculturalidad en la educación infantil
 • El mindfulness com estratègia per aconseguir l'atenció plena a educació infantil
 • El plaer i el valor deljoc a l’obra de Celestin Freinet
 • Els jocs com a eina educativa per educar les emocions en l’etapa d’Educació Infantil
 • Els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació en l’entorn escolar
 • El tractament de la interculturalitat a l'Educació Infantil de segon cicle d'Espanya, Alemanya, França i Austràlia
 • El Trastorn de l'Espectre Autista i la intel·ligència emocional. Propostes educatives per a Educació Infantil
 • El treball de les competències bàsiques a través dels ambients d’aprenentatge
 • El treball re-educatiu o terapèutic en l`àmbit psicomotriu
 • Equidad en la Educación: hacia una Escuela Inclusiva
 • Estudio de un caso práctico: El desarrollo del lenguaje expresivo y la LMEV en los niños/as con síndrome de Down
 • Estudi sobre tècniques docents per a l'adquisició de la lectoescriptura en situacions de desenvolupament atípic.
 • Expresión corporal y danza. Una propuesta para fomentar el movimiento creativo en el aula en la etapa infantil.
 • Fonamentar la intel·ligència generadora a partir de la metodologia d’espais d’aprenentatge
 • Identificació de les emocions en alumnes amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) a Educació Infantil
 • Importància de les TIC a 0-6: revisió de la literatura dels estudis realitzats sobre l’impacte de les TIC.
 • Importancia del Inglés en las etapas de educación Infantil
 • Inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista mediante la actividad física en la etapa de educación infantil
 • Influència del desenvolupament motor en el desenvolupament emocional en infants de 0 a 3 anys
 • Introducció de les festes culturals a les aules de Mallorca i França a partir d'un anàlisi curricular
 • L'autonomia de l'infant als moments d'higiene personal
 • L'educació emocional com a eina de prevenció de l'assetjament escolar
 • L'ensenyament matemàtic amb el mètode Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil
 • L'experimentació i l'apropament a l'activitat aquàtica durant els primers anys de vida.
 • L'ús de les TIC en l'etapa de 0 a 6 anys en escoles i famílies de Palma (Mallorca)
 • La adquisición de la lectoescritura desde la perspectiva de la inteligencias múltiples.
 • La aplicación del Método de Proyectos en el CEIP Puig de Na Fàtima. Una mirada retrospectiva y actual
 • La comunicació de la innovació educativa a les famílies: el cas del CEIP Rodamilans
 • La comunicación en el Síndrome de Down: Estudio de un caso.
 • La diversidad del tratamiento de la interculturalidad de diversos centros. Semejanzas y diferencias en función de la localización y carácter de las escuelas.
 • La diversitat lingüística i cultural en un centre educatiu de les Illes Balears
 • La documentació socioemocional a psicomotricitat
 • La Educación Artística en Educación Infantil a través de un espacio natural
 • La identitat de gènere en Educació Infantil
 • La importància de la música pel desenvolupament cognitiu dels infants
 • La inteligencia emocional: mindfulness y autorregulación en el segundo ciclo de educación infantil
 • La lectura com a eina per a la millora de les relacions dins l'aula
 • La literatura com a eina d'aprenentatge a l'aula d'Educació Infantil
 • La metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques
 • La planificació del període d’adaptació al segon cicle d’Educació Infantil, tenint en compte la participació i la col·laboració de les famílies
 • La pràctica del mindfulness a l’educació infantil. Tècnica per desenvolupar l’autoconsciència, a fi de poder reconèixer el paper que té l’entorn i ser capaç de fer una gestió conscient de les emocions.
 • La psicomotricitat entesa de forma integral, vicenciada i interdisciplinar enfront a la psicomotricitat de Bernard Acouturier
 • La veu de la identitat. Reflexions d’una mestra sobre la recerca de la identitat dels infants a través de la fotografia
 • Les emocions de les mestres del CEIP Robines a l'hora de realitzar una entrevista individual
 • Les entrevistes amb famílies al CEIP Robines
 • Les instal·lacions artístiques: com espai de joc i aprenentatges significatius en l’etapa d’Educació Infantil
 • Llegendes i rondalles santamarieres a l'escola
 • L’educació emocional del docent: proposta de model i esbós de programa en educació emocional.
 • L’Educació Holística del segle XXI: vinculacions amb els antecedents pedagògics del Naturalisme i l’Escola Nova
 • Mindfulness y el Kung fu. Gestión de las emociones y consciencia corporal mediante el juego en el aula de educación infantil (5-6 años)
 • Mobilitat virtual oberta per la formació docent inicial a l’ Educació Infantil: intercanvi d’ experiències entre docents de les escoles d’ Eivissa i Reggio Emilia
 • Multiculturalitat lingüística
 • Música i rutines a l'Educació Infantil
 • Neurociència i educació: responsabilitat compartida entre família i escola
 • Passar d'una metodologia tradicional a una d'innovadora: què implica per als docents a escala personal?
 • Potencialitats no específicament musicals que es desenvolupen a través de l'Educació Musical en l'etapa d'Educació Infantil
 • Proposta d'implementació d'un espai d'acompanyament a famílies amb nadons a Montuïri
 • Proposta didàctica: la interculturalitat a partir de la gastronomia lligada a les festes populars. Semblances i diferències.
 • Proyecto de investigación sobre el aprendizaje. Montessori y sus materiales
 • Psicomotricitat i autisme. Disseny d'un pla de millora
 • Quins tipus d'activitats afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques als ambients no específics de matemàtiques.
 • Realitat Augmentada en el segon cicle d'Educació Infantil: disseny, elaboració, implementació i avaluació d'una proposta.
 • Robòtica educativa i pensament computacional. Anàlisi de diferents recursos disponibles a Educació Infantil.
 • Teaching English from a multicultural perspective in Early Childhood Education
 • Teaching the English language in Early Childhood Education through storytelling, dictogloss, vocabulary tabletop games and role playing - A didactic proposal
 • Trastorns del llenguatge i retard maduratiu del llenguatge dels infants
 • Treballar a l'aula d'infantil les rondalles menorquines i eivissenques a partir de les emocions.
 • Ús de la literatura infantil com a recurs per a treballar la por.
 • Valoración e intervención de las dificultades del lenguaje en niños de Educación Infantil
 • : Comparativa d’estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d’Educació Infantil
 • ¿El cuento es un agente globalizador en el mundo de la literatura infantil?
 • ¿ÉS LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA UNA ALIADA DE L’ADQUISICIÓ DE LA LECTOESCRIPTURA?
 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Anàlisi dels Grups Interactius des del paradigma inclusiu. Aula de 3 anys del CEIP Pintor Joan Miró
 • Anàlisi de l’estètica d’una escola urbana. Congrés Indians
 • Análisis del aprendizaje por proyectos en el MDS y las estrategias del docente
 • Aplicación práctica de la musicoterapia para estimular la atención y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
 • Aportacions de l’Educació Artística a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Aprenentatge cooperatiu: anàlisi de les competències socioemocionals sobre les dinàmiques cooperatives per a la cohesió de grup
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Art al carrer: una acció transformadora
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils I
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils II
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • Concepciones actuales sobre Arte en Educación Infantil
 • Dels Ambients d'Aprenentatge a l'Ambient Escola
 • Descobrint la geometria i la mesura a través del joc (3-6 anys)
 • Descripción y análisis del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en dos aulas diferentes
 • Desenvolupament del llenguatge oral a través dels contes: Una proposta d’intervenció al segon cicle.
 • Diferentes metodologías en la enseñanza de la escritura en Educación Infantil
 • Dues perspectives de moviment: Bernard Aucoutourier i Emmi Pikler
 • El Blog como herramienta de promoción de los juegos tradicionales en educación infantil. (Etapa 3-6 años)
 • El CEIP Verge de Lluc en su cincuenta aniversario: una aproximación a sus inicios a través de los testimonios personales.
 • El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3-6 anys)
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l’educació infantil mitjançant el joc.
 • El fil que ens pot unir: la comunicació entre les famílies i l'aula d'Educació Infantil a través d'un weblog
 • EL JOC COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
 • El joc com a instrument facilitador de la inclusió i atenció a la diversitat a l’etapa de 3-6 anys d’Educació Infantil
 • El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l'infant
 • El método montessori en la lectoescritura
 • El model educatiu del CEIP El Martinet
 • El paisatge sonor natural. Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil
 • El papel de la madurez en el aprendizaje de la lectoescritura
 • El rol dels mestres en el Grups Interactius a Educació Infantil
 • Els ambients d'aprenentatge. Proposta d'un ambient d'aprenentatge musical
 • Els beneficis de la dansa com a recurs pedagògic en l’etapa d’Educació Infantil
 • Els Beneficis del Ioga i la Meditació a l’Etapa d’Educació Infantil: una proposta pràctica al CEIP Galatzó (3-6 anys)
 • Els contes com a expressió de les emocions
 • Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • Els Contes Motors en l’àmbit de la Psicomotricitat a través de la Innovació
 • Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge
 • El significat de demanar perdó. Superació de la teoria de la ment als 3 anys.
 • El suport a l'Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió
 • Els valors de les Rondalles en l'etapa d'Educació Infantil
 • El tractament de la diversitat a les aules de s'Arenal
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • Enseñar inglés como LE en un contexto educativo diverso de Mallorca: un cambio de mirada hacia la multiculturalidad
 • Estrategias de intervención de las maestras para acompañar y guiar a los niños y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • Estudi sobre l’ús de les tIC que utilitza un centre d’Educació Infantil per la relació amb les famílies
 • Fútbol: ¿Valores en juego e igualdad en el campo? Análisis de conductas Fair Play del equipo A.D. Son Sardina Prebenjamín
 • Hàbits saludables a l’aula d’Educació Infantil
 • Importancia del momento adecuado para iniciar la lectoescritura en Infantil
 • Influencia de la práctica psicomotriz en el desarrollo sano de la personalidad de niños provenientes de entornos socioculturales y económicos bajos.
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • L´espai de les terracetes: un umbral entre el dintre i el fora
 • L'aprenentatge matemàtic a traves dels contes infantils
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • L'evolució històrica del concepte de família
 • L'organització de l'aprenentatge cooperatiu als centres d'educació infantil
 • La dansa com a mitjà de comunicació i expressió
 • La Danza: instrumento para el trabajo de la interculturalidad en la etapa de Educación Infantil (4-6 años)
 • La destrucció i la transformació en les instal·lacions artístiques.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
 • La importància de la música pel desenvolupament infantil
 • La importancia de las actividades acuáticas en edades tempranas
 • La importància de la transmissió dels hàbits, els rituals i les rutines a l’Educació Infantil
 • La influencia dels contes en el desenvolupament lingüístic dels infants d'Educació Infantil.
 • La integració d'infants a les aules envers la interculturalitat
 • La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys)
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • La màgia de la llum: les instal·lacions artístiques a l’Educació Infantil.
 • La música como herramienta interdisciplinar en la etapa de Educación infantil
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • La Pedagogia Waldorf: Una nova visió de l'educació
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • La psicomotricitat en infants amb Síndrome de Down, una passa a l’autonomia
 • La relaxació a través de la psicomotricitat en educació infantil
 • La relaxació i l’atenció com a rutines de transició al CEIP Es Pont
 • La resposta educativa davant la infància protegida. La relació del docent amb les famílies d'acolliment familiar
 • Las instalaciones artísticas mediante la pintura
 • Learning English through technology: Infant school education
 • Les TIC com a eina de comunicació alternativa a la primera infància amb TEA
 • Los cuentos interactivos como recurso didáctico en la enseñanza de la lengua inglesa en educación infantíl
 • L’alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • L’autisme i els contextos naturals: una manera de fer i aprendre a dins l’àmbit familiar
 • L’educació no formal dins l’àmbit d’una ONG
 • L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil
 • Mindfulness y Yoga. Autorregulación emocional a través del juego en el Aula de Educación Infantil
 • Necessitats i beneficis del moviment en l’etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • Nombratzart
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Paraula i moviment a l'Educació Infantil
 • Planificació i organització del treball de les emociones dins l’aula
 • Política municipal de Barcelona en matèria de creació d’espais no hostils a l’infant.
 • Procés de transformació de l’espai d’entrada
 • Protagonistes del seu aprenentatge: Projectes de Treball.
 • Recopilación de recursos online para trabajar las competencias matemáticas en el segundo ciclo de Educación Infantil a través de la Pizarra Digital Interactiva.
 • Recull i anàlisi de contes per a treballar la Literatura Infantil
 • Relació família escola. Una mirada respectuosa.
 • Sobrepès i sedentarisme: l'exercici físic en família com a prevenció.
 • Sumergidos en el arte contemporáneo.
 • The importance of English in the classrooms of early childhood education
 • Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil
 • Trastorno específico del lenguaje (TEL) y recursos educativos en educación infantil
 • Una mirada fotoetnogràfica als espais del CEIP Sant Jordi
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • Un procés de canvi metodològic a Educació Infantil
 • Un viatge per la infància al llarg de la història
 • Viure el món de les matemàtiques
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • Aprenem a treballar les emocions a quart d'infantil
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d’intervenció educativa a l’aula d’infantil
 • Bones pràctiques per a la inclusió
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d’una experiència
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • Com treballar les emocions a l'escola en l'etapa d'Educació Infantil.
 • Coneix a l’infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l’aula d’infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Danza en la escuela
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Documentar per créixer; un mirall d’experiències
 • EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA EXPRESÓN CORPORAL EN EDUCACION INFANTIL
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l’Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • El joc com a estratègia didàctica per la inclusivitat dins les aules d'Educació Infantil
 • El joc en les avantguardes
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d’un cas
 • El llenguatge oral a través dels contes il·lustrats a l'Educació Infantil
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.
 • El massatge infantil com a connector de vincles familiars a l’escola d’Educació Infantil: una proposta en l’etapa 0-3
 • El método TEACCH en el Trastorno de Espectro Autista.
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • El món dels contes a l'educació infantil. Etapa de 0-3 anys.
 • El plaer per la literatura a l'educaciç´ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • Els ambients d’aprenentatge com alternativa educativa d’ensenyament-aprenentatge.
 • Els patis com a espais educatius
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • El valor del juego dentro de las aulas de matemáticas. Recursos didácticos.
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • Hábitos saludables en los centros de educación infantil (0-3 años)
 • Imágenes de un mundo igual.
 • Intervencions Assistides amb Animals dirigides a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista en l’àmbit escolar
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • Juegos educativos con materiales reutilizados.
 • Juguem a pensar?
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • L'art d'intervenir.
 • L'educació artística a les aules d'educació infantil
 • L'ensenyança de la lectoescriptura a infants de 5 anys.
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • L'expressió artística com a eina per treballar les emocions en Educació Infantil
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • La Depuració del magisteri
 • La discapacitat visual en Educació Infantil. Conceptualització, escolarització, estratègies i recursos.
 • La diversidad cultural como factor a tener en cuenta en la Educación Artística Infantil
 • La Educación Corporal: Una propuesta de intervención global en la Etapa de Educación Infantil
 • La educación emocional: un reto educativo.
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • La implicación de las familias en el centro escolar. Estudio de caso
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d’un infant amb dificultats
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • La Interculturalidad en Educación Infantil. Propuestas para trabajar en el Aula.
 • La mare de dia com a figura referent
 • La mediació escolar en la estapa de educación infantil como estrategia de prevención y resolución de conflictos
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • La poesia aplicada amb Filosofia 3/18
 • La psicomotricidad como medio de aprendizaje de la lengua inglesa en la etapa de educación infantil
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l’educació ambiental i l’entorn natural d’Algaida
 • La relaxació a l’educació infantil aplicada a L’aula de 3-4 anys
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • Las dislalias en educación infantil. Guía práctica para docentes y familias.
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • Las TIC como elemento de comunicación y relación entre la familia y la escuela
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • LA VIVÈNCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L’ESCOLA EL MARTINET
 • Les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge
 • Les matemàtiques a l'educació infantil.
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • L’Art Contemporani a l’Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • L’autoimatge, imatge plàstica i els processos d’expressió artística
 • L’ESCOLARITZACIÓ D’UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • Menorca i Finlàndia: Anàlisis de dues perspectives sobre la lectoescriptura.
 • METODOLOGIA D’APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • Música com a fonament metodològic a Educació Infantil.
 • Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura
 • Proposta d’ambients a l’aula hospitalària de Can Misses
 • Proposta per a la creació d'una ludoteca idònia
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Síndrome d'Asperger a l'educació infantil. Mètodes d'intervenció educatius que afavoreixen la inclusió.
 • Temps al temps, des d’una perspectiva de l’educació lenta
 • Una mirada cap a la lentitud. La vivència del temps a les  escoles infantils  0-­‐3.
 • Una propuesta de práctica psicomotriz en la etapa infantil 3-6 años Elena Ramírez
 • Utilització del massatge infantil per treballar l’educació emocional i la relaxació a l’educació infantil (3 – 6).
 • Àlbums il·lustrats
 • Ambients que creen emocions.
 • Anàlisi de la figura de la cap d’estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona líder pedagògica.
 • Anàlisi de les intervencions docents, per afavorir el desenvolupament de les habilitats de pensament, en el marc del programa Filosofia 3/18
 • Anàlisi de les praxis docent en el tractament de l'Educació Artística i Plàstica al marc de l'illa de Mallorca
 • Anàlisi dels ambients de l’EI Sa Torre
 • Anàlisi i intervenció educativa en un cas infantil del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • Aplicació de l’expressió corporal a l’aula d’infantil
 • Aportació a la didàctica de les rondalles al cicle d'Educació Infantil
 • Aprendre: una tasca compartida. Experiències cooperatives a l’aula de 5 anys del CEIP Es Pont
 • Aprendre a pensar
 • Aprenen amb el joc simbòlic?
 • Aprenentatge autoregulat amb l’e-portafolis: una experiència personal.
 • Arrels, educar des de la natura
 • Beneficis de la pràctica psicomotriu per l'alumnat amb Síndrome d'Asperger. Propostes d'intervenció a l'àmbit escolar per a l'etapa d'infantil.
 • Breu anàlisi sobre l'evolució del moviment i la cognició comparant infants de 3 i 5 anys
 • Canvi de paradigma educatiu a Mallorca. Acompanyament de professionals de l'educació en aquest procés
 • Centre lúdic educatiu.
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • Compartir és créixer. Un nou espai per infants i famílies a Menorca
 • Comunicació i participació de les famílies a l'escola de s'Olivera
 • Comunicació i participació de les famílies a l’escola.
 • Connectats al món des de petits. Les tecnologies a les aules infantils.
 • Creació d'un espai de lectura a la ludoteca de Son Espases
 • Curs de formació: L'expressió innata des de l'àmbit de l'educació artística
 • Desarrollo del Lenguaje en los alumnos de Educación Infantil procedentes de entornos socioculturales deprivados
 • Desarrollo del Lenguaje y de la Comunicación en alumnos con TEA e intervención educativa en centros de Educación Infantil de Mallorca
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • Descubrir el Graffiti en el Segundo Ciclo de Educación Infantil
 • Desenvolupament de l'afecció en la primera infància i conseqüències en el rendiment escolar.
 • Desenvolupament del llenguatge mitjançant l'etnopoètica: el conte infantil.
 • Dislexia: història, estratègies i recursos per dur a terme dins l'àmbit educatiu.
 • Documentar, dialogar amb la comunitat. Estratègies i eines de documentació
 • Documentar l'aprenentatge cooperatiu per impulsar la cooperació familiar.
 • Educació Emocional a l´escola infantil; aprenent emocions a través de la psicomotricitat
 • Educació emocional a través de la música
 • Educació lenta i aprenentatge significatiu: per una escola del present.
 • Educación emocional en la etapa de Educación infantil: aprendiendo emociones a través de los cuentos.
 • Educant en comunitat: programa d'intervenció al Centre d'Educació Infantil Benirràs
 • El aprendizaje cooperativo. El juego en educación física en la etapa educativa 5-6
 • El aprendizaje cooperativo en el ámbito de la actividad física en la etapa 3-6 años
 • El benefici de ser bons companys
 • El contacto diario con las familias en Educación Infantil
 • El conte musical com a recurs a les aules d'educació infantil
 • El desenvolupament psicomotor en els infants de 0 a 3 anys i les influències que hi tenen els adults
 • El El sentit i la importància de l’espai de referència a la Comunitat de Petits d’El Martinet
 • El espacio exterior de la escuela, como espacio educativo
 • El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica
 • El joc com a eina de desenvolupament infantil
 • El joc en família. El valor i el plaer del joc a la primera infància
 • El joc infantil i la joguina en el model lúdic
 • El llenguatge escrit dins l'Educació Infantil i la seva didàctica
 • El medi aquàtic en l’Educació Infantil (3-6 anys)
 • El món de les emocions, a partir del contes, a l’etapa de l’Educació Infantil: Expressió i autocontrol.
 • El Moviment Surrealista a l'Educació Infantil. Disseny d'una proposta d'intervenció educativa.
 • El paper de l’Atenció Primerenca i la seva coordinació amb l’Educació Infantil.
 • El pensament lògic-matemàtic al segon cicle
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • El por qué de las tres dimensiones en Educación Infantil
 • Els ambients d'aprenentatge i la seva realitat a Mallorca (2008-2016): el cas de l'ambient "Petits artistes" de l'EI Sa Torre
 • Els ambients d’aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Els beneficis de l'educació musical en el dia a dia escolar i en el desenvolupament de l'infant
 • Els contes com a material didàctic per a lEnsenyança/Aprerentatge de l'anglès a una aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor
 • Els valors a través de la literatura infantil contemporània
 • El teatre a l'aula d'Educació Infantil
 • El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • El valor y el placer del juego en la Educación Infantil
 • El vincle afectiu en contextos educatius: importància del periode d'adaptació en l'etapa d'educació infantil.
 • Empatia i com treballar-la a l'educació infantil
 • Entrades relaxades: un intercanvi de qualitat a Congrés Indians (Barcelona)
 • Espai Art. Viure i créixer amb el procés de l’art. Projecte d’un centre d’activitats artístiques, per a nins i adults.
 • Estimulación multisensorial en personas con discapacidad múltiple
 • Estudi fonètic dels alumnes d'una aula de 5 anys. Aplicacions didàctiques.
 • Estudi i aplicació pràctica del desenvolupament del llenguatge oral infantil.
 • Evolución del TDAH. Intervención en el ámbito familiar, educativo y social.
 • Èxit escolar: una feina compartida
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • Intel·ligència emocional a través de la biodansa Grau d’Educació Infantil
 • Jocs cooperatius a l’Educació Infantil: Disseny d’una unitat didàctica per a prevenir i resoldre conflictes
 • L'adquisició de la intel.ligència emocional a l'educació infantil.
 • L'àlbum il·lustrat i les emocions a l'Educació Infantil
 • L'alfabetització digital a l'educació infantil. Disseny del Programa de Sensibilització Digital α
 • L'anglès a les aules d'educació infantil
 • L'aprenentatge cooperatiu a una aula internivell d'educació infantil
 • L'art de l'escriptura
 • L'educació del segle XXI: despertant la passió per aprendre
 • L'educació socioemocional en la primera infància.
 • L'esquema i el control corporal en l'educació infantil
 • L'ombra, més que un tros de fosca.
 • La actividad motriz en niños con Parálisis Cerebral.
 • La comunicació de les males notícies dins l'àmbit educatiu. Quan els docents detectem un possible trastorn en un infant
 • La comunitat de petits a fora: les passejades d'El Martinet
 • La construcció de la cultura de l’espai a l’escola El Martinet
 • La documentació com a part del procés educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
 • La geometria i el mosaic àrab en Educació Infantil
 • La importància de l'espai i el temps en l'educació infantil
 • La importància del joc, per al desenvolupament motor, en l’etapa d’educació infantil 3-6 anys: una proposta per dur a terme a les escoles
 • La importància del joc a la primera infància
 • La incorporación de un rincón matemático en el aula de Infantil (3 años)
 • La integració sensorial a través del joc de rimes i massatges. Propostes d'intervenció
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • La kinesiologia com a proposta per l'aprenentatge dels infants
 • La literatura i la poesia a l'Educació Infantil
 • La metodologia d’ambients: aprendre més enllà del currículum
 • La mirada cap a l’infant: eix per a la recerca de la coherència educativa a l’escola Verge de Lluc
 • La necessitat de la relaxació a l'Educació Infantil
 • La participació de les famílies en ells centres: una revisió sobre els seus beneficis
 • La proposta Som-Ric per a prevenir la baixa autoestima dels infants de 3 a 6 anys.
 • La psicomotricitat a l’etapa d’educació infantil en un centre específic
 • La psicomotricitat terapèutica: el desenvolupament psicomotor en la primera infància
 • La relació entre famìlia i l'escola
 • La representació de la família en infants de cinc anys en el municipi de Pollença
 • LA SENSIBILITZACIÓ ENVERS ELS INFANTS AMB DISCAPACITAT MITJANÇANT EL JOC
 • Las entrevistas a las familias: promoviendo la reflexion sobre este escenario de comunicación
 • La utilització de les TIC per iniciar els infants en la lectoescriptura
 • Les altes capacitats a l’escola infantil. La importància del diagnòstic i el tractament dels infants i les famílies.
 • Les Comunitats d’Aprenentatge com a model d’escola inclusiva
 • Les emocions: proposta d'acció educativa dins d'una aula d'educació infantil
 • Les emocions a l'aula: educació emocional, influència en l'aprenentatge i recursos pràctics. Segona etapa d'educació infantil (3-6 anys).
 • Les famílies entre a l'escola. Anàlisi de cas del CEIP Nicolau Calafat
 • Les matemàtiques a l'educació infantil
 • L’acompanyament emocional dels infants de P5 a l’escola Congrés- Indians.
 • L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil
 • L’ART DELS ESPAIS A EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’evolució del jocs populars i tradicionals a l’etapa d’Educació Infantil
 • L’expressió corporal: Cos artístic a l’etapa de l’educació infantil (3-6 anys)
 • L’expressió Corporal treballada amb infants de tres anys a partir de diferents àmbits
 • Maltractament infantil: proposta de prevenció
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Mejora del aprendizaje emocional a través del juego
 • Música i literatura per crèixer emocionalment.
 • Musicoterapia aplicada a niños con trastorno del espectro del autismo.
 • Observar per avaluar: L’experiència a Congrés Indians
 • Orientacions per al treball de l'autoestima i l'empatia en l'educació infantil.
 • Participació de la família a l'escola.
 • Per què és important fer música a l'escola?
 • Programa Emocional a l'educació infantil
 • Projecte d’alimentació saludable a l’etapa d’Educació Infantil
 • Projectes de treball: paper de l’infant i del docent. Anàlisi del projecte d’aula del CEIP Rodamilans
 • Proposta de nous materials en el pati d'Educació Infantil
 • Proposta didàctica trimestral: l'art en diferents etapes històriques
 • Reggio Emilia com a context de qualitat per la primera infància per assegurar l’art, l’estètica, l’experimentació i el desenvolupament de la creativitat. L’atelier i la figura de l’atelierista com factors essencials per promoure l’expressió artística. Aproximació realista i pràctica a les nostres escoles infantils.
 • Reivindiquem la dansa i l'expressió corporal: una proposta per a l'educació infantil
 • Relacions entre els processos d’aprenentatge, autoconcepte i gènere. Experiència en un context Marroquí.
 • Sanar el alma con sonrisas: Asociación Sonrisa Médica
 • Síndrome Asperger en educación infantil. Estrategias de intervención
 • TDA-H i la seva resposta metodològica a les escoles d'Eivissa.
 • Técnicas de relajación en la etapa de educación infantil
 • Transició educativa. Continuïtat entre el cicle d'educació infantil i primària.
 • Trastorn de l'espectre autista: fomentar i treballar la lecto-escriptura a l'educació infantil
 • Trastorn de l'espectre autista en l'educació infantil. Models d'intervenció.
 • Trastorns de l'espectre autista (TEA): aproximació a un cas d'autisme a les aules d'educació infantil.
 • Trastorns del llenguatge oral a educació infantil
 • Ús de les TIC en les relacions família, escola i entorn a les cinc escoles infantils de Maó.
 • "Arbol alto, hoguera, fuerte viento,agua profunda".(Escuelas infantiles en la naturaleza. Una alternativa para el siglo XXI)
 • ACTITUDS I APTITUDS D’UNA BONA MESTRA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • Actividad física en alumnado con discapacidad en la primera etapa educativa: importancia y beneficios en el día a día. Experiencia en CEE Mater Misericordiae y comparaciones con el CP Pràctiques
 • ALUMNAT AMB PÉRDUA AUDITIVA
 • Anàlisi de les diferents variables que influeixen en la motivació del professorat del segon cicle d'infantil en els centres educatius d'infantil i primària a l'illa d'Eivissa
 • Aportaciones y aspectos positivos de la educación musical y uso de la música como recurso en el proceso formativo en la etapa de Educación Infantil
 • Aprendre a dibuixar dins les aules d'educació infantil
 • APRENDRE JUNTS ÉS MILLOR
 • Aproximació al model pedagògic de les escoles de Reggio Emilia i al disseny d'un espai modèlic per a l'educació infantil
 • Art i Ciències Naturals: encontres a l'escola infantil
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • COMPARTIR MIRADES I REFLEXIONS PER MILLORAR LA PRÀCTICA I ENRIQUIR ELS PROCESSOS EDUCATIUS
 • Cooperación Familia-escuela: el pilar de la educación. CEIP: Sa Joveria
 • Creixem feliços ensenyant amb el cor: fonamentem l'autoestima dels més petits
 • D'on ve mon pare?
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • Descobrint la lògica a partir del material inespecífic reciclat
 • Descobrir i entendre el món matemàtic
 • Disseny d'un programa promocional de bons tractes infantils per famílies de Campos
 • Documentar a les escoles infantils
 • Educación emocional en la etapa de educación infantil: Conociendo las emociones
 • Educació per a la Salut Visual a l'Educació Infantil: l'impacte de les TIC
 • EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT. EL TREBALL DE L’EQUITAT DE GÈNERE A EDUCACIÓ INFANTIL
 • Educar per la mort
 • El autismo en el aula. Estrategias y recursos para favorecer la integración de personas con Trastorno del Espectro Autista
 • El Codi de l'Art: diàleg entre art i matemàtiques a l'educació infantil
 • El diálogo entre arquitectura y pedagogía:Análisis del trabajo por ambientes en el CEIP Sa Marina de LLucmajor
 • El inglés en las aulas de Educación Infantil en Ibiza
 • El juego como herramienta didáctica en Educación Infantil
 • El juego como instrumento en el desarrollo de habilidades Socio-emocionales en la etapa de infantil (0-3 años).
 • EL LLENGUATGE DEL COS
 • El M-learning en Educació Infantil
 • El procés d'aprenentatge del llenguatge escrit a l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • El Rincón de juego simbólico y su didáctica.
 • El rol de l'adult en el joc lliure de l'infant
 • Els beneficis de la música per als infants entre 0 i 6 anys amb deficiències
 • Els contes: un recurs per treballar el desenvolupament emocional a la primera infància.
 • Els espais del C.P. S'Olivera: oportunitats d'aprenentatge
 • Els jocs tradicionals amb la col·laboració de les famílies al pati d'educació infantil.
 • Els jocs tradicionals del món com a eina didàctica
 • Els llibres d'art per a infants: una eina per descobrir
 • Els Racons a l'Educació Infantil. Com avançar en aquesta metodologia.
 • Els racons d'intercicle al CEIP Rafal Vell
 • Els rellotges a l´escola des de la perspectiva de l´educació lenta
 • Els tallers en temps de pati. Tothom pot aprendre. Tothom pot ensenyar.
 • Els titelles i les emocions bàsiques a l'educació infantil
 • El Taller de construcció a L´EI Es Faralló de Portocolom
 • El teatre i l’expressió corporal a l’Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació
 • El tractament de la cultura tradicional mallorquina a l'educació infantil.
 • El transtorn de l'Espectre Autista: Experiències de mares amb fills o filles autistes a l'àmbit educatiu 0-6.
 • El trastorn de l'Espectre Autista i la seva intervenció
 • El trastorn de l’espectre autista dins l’aula
 • El treball en xarxa: la relació de l'escola amb els serveis socials.
 • ENDINSANT-NOS EN LES EMOCIONS
 • Envoltats de figures i cossos geomètrics
 • ePortafoli: el meu calaix de coneixements
 • Família i Escola, dues caras de la mateixa moneda
 • Fer visible la infància: La documentació a la comunitat de petits d´"El Martinet"
 • Hábitos saludables; para prevenir la obesidad el sobrepeso y el sedentarismo infantil
 • INICIACIÓ A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA MITJANÇANT USOS REALS, SIGNIFICATIUS I FUNCIONALS
 • Interculturalitat, consum responsable: comerç just i Educació Infantil
 • Intervenció educativa sobre les alteracions de comunicació i llenguatge dins l’espectre autista: Estudi d’un cas
 • Jocs d'ahir, d'avui i de sempre: una proposta del joc popular i/o tradicional a l’etapa d’educació infantil
 • L'educació en un espai de joc: el pati al segon cicle d'educació infantil
 • L'educació física a educació infantil, etapa 3-6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d'aprenentatge
 • L'educació infantil a Sant Joan des de l'any 1970 fins a l'actualitat
 • L'eportafoli: una maleta interactiva d'aprenentatges
 • LA COMUNICACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA
 • La conducta prosocial en la infància
 • La discapacitat auditiva: concepte, avaluació i intervenció en diferents centres educatius
 • La discapacitat auditiva en infants en l’etapa d’Educació Infantil
 • La Educación Infantil en los campamentos de refugiados saharauis
 • La enseñanza de conceptos matemáticos a niños de 5 años mediante las inteligencias múltiples
 • La estimulación del lenguaje en Educación Infantil: las praxias a través de los cuentos.
 • LA GESTIÓ DEL TEMPS A L’ESCOLETA
 • La gestió del temps en la metodologia de treball per projectes a l'Educació Infantil
 • La importància de les matemàtiques a educació infantil
 • LA IMPORTÀNCIA DELS RACONS EN EDUCACIÓ INFANTIL
 • La importancia de trabajar la educación artística a través de la naturaleza
 • La intel·ligència emocional a l'aula d'infantil
 • La interculturalitat
 • LA INTERCULTURALITAT EN LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La millora de la relació Famìlia-Escola amb la introducció de les noves tecnologíes. Una proposta en pràctica al CEI Teringa
 • LA MÚSICA A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • La narració de contes a Educació Infantil: reflexions i propostes
 • La narració oral a Educació Infantil: pautes i propostes
 • Land Art a Educació infantil: un projecte possible
 • La participació de l'escola en el treball en xarxa. La complementarietat i la col·laboració en contextos de vulnerabilitat
 • La participació de les famílies a l'escoleta. Com podem afavorir aquesta participació?
 • La Pedagogia Hospitalària i l'Aula Hospitalària i la seva relació amb el món educatiu
 • La pissarra digital en Educació Infantil
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva
 • La pràctica i la vivència del docent en els racons
 • La Realidad Aumentada en Educación Infantil
 • La relació entre família i escola a l'etapa d'Educació Infantil
 • La relació i les eines que utilitzen per comunicarse famìlia i escola
 • La resiliència: Com treballar-la des del context educatiu
 • Les calandretes occitanes i el treball del plurilngüisme.
 • Les Etapes Evolutives del Dibuix a Infantil
 • Les Intel·ligències múltiples a l'Educació Infantil
 • LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • LES MATEMÀTIQUES A LA PRIMERA INFÀNCIA. CONTEXTOS PER APRENDRE’N.
 • Les matemàtiques en la vida cotidiana
 • Les matemàtiques nés enllà de l'aula
 • Les possibilitats educatives de la tecnologia mòbil als països empobrits
 • Les primeres passes cap a l'aprenentage de l'anglès
 • LES RELACIONS AL CAMP ANYS ENRERE: REFLEXIONS SOBRE UN MODEL SOCIAL, FAMILIAR I EDUCATIU
 • Les TIC, el temps lliure i la febre de la pantalla
 • L’anglès a les aules d’Educació Infantil: Els alumnes de 5 anys entenen ordres bàsiques en anglès?
 • L’ART COM A EINA D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 • L’Educació Musical a Infantil: Una programació a l’aula de 4 anys
 • L’Educació Musical al CEIP Son Verí
 • L’equinoteràpia, un mètode terapèutic i educatiu mitjançant el cavall a l’etapa educativa d’infantil
 • Matexperimentant
 • Música i Creativitat van de la mà a l’Educació Infantil
 • No som diferents. Un instant en la vida dels altres. Proposta didàctica per a infants de 3 a 6 anys mitjançant l'aprenentatge cooperatiu.
 • Per qué documentar a l´escola?Sentit i significat de la documentació pedagògica
 • Programa sobre les intel·ligències múltiples en un aula de quatre anys
 • Promoció de salut infantil mitjançant el contacte amb la natura
 • Proposta d'un set d'activitats d'aprenentage d'Educació Emocional basat en els Tipus d'activitats d'aprenentatge de Judi Harris i Mark Hofer.
 • Propuesta de integración TIC en la metodología de trabajo por proyectos
 • Psicomotricitat 0-3: coneixements previs, fonaments teòrics i guia pràctica
 • Què són i en què consisteixen les pràctiques restauratives. Aplicació i aproximació al CEIP Rafal Vell.
 • Rimes i versos per educació infantil
 • Software lliure: anàlisi de fortaleses i debilitats del software lliure per crear un recurs educatiu obert en Educació Infantil
 • Som el que mengem: Relació entre l’obesitat infantil i l’alimentació
 • Tècniques creatives a l'escola infantil: el frottage
 • Trabajar las emociones en Educación Infantil a través de los cuentos
 • Tracta d'un nouvingut estranger en els centres d'Educació Infantil a Eivissa
 • TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA A LES AULES ORDINÀRIES: TÈCNIQUES D’ENSENYANÇA- APRENENTATGE
 • Treballar les matemàtiques als 3 anys, a partir de material reciclat
 • Treballem la por a l'educació Infantil
 • Una nova manera de viure la música en l’Educació Infantil (3-6)
 • VISIBILITAT DE LES EXPERIÈNCIES I ELS APRENENTATGES DELS INFANTS A L’ESCOLA. LA DOCUMENTACIÓ DELS PROCESSOS EDUCATIUS.
 • 10 Propostes didàctiques interculturals per l´Educació Infantil (3-6 anys)
 • Alimentació i nutrició a l’etapa infantil, 0 – 6 anys: una proposta didàctica al segon cicle d’infantil
 • Anàlisi: Els llibres de coneixements
 • Anàlisi de la participació de les famílies a l'escola en relació al sistema educatiu finlandés
 • Análisis de la práctica psicomotriz educativa en el CEIP Mª Antònia Salvà (Son Sardina)
 • Anglès, llengua i escola: la introducció de lànglès a les aules d'educació inffantil del CEIP Melchor Rosselló i Simonet.
 • Aprendre en la natura i amb la natura. Una proposta i posada en pràctica d’itineraris amb infants de 0 – 6 a Mallorca
 • Art i Matemàtiques? Experiències significatives per a desenvolupar el pensament lògic-matemàtic a través de l'art.
 • Autoconcepte i autoestima en els contes infantils
 • Beneficis de l'activitat aquàtica com a element curricular a l'escola d'Infantil (3 – 6 anys): una proposta d'implantació
 • Biblioteca i Escola, el binomi fantàstic
 • Cap a la utopia en educació. 12 principis que guiaran el meu camí
 • Com contar contes: estratègies per a l'Educació Infantil.
 • Comparativa de diferentes tipos de soporte para determinar su eficacia en la transmisión de cuentos en educación infantil
 • Compartint aprenentatges amb les noves tecnologies
 • Comunicació Escola Família a partir de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Comunicació i participació de les famílies a l'escola de Puig d'en Valls.
 • Comunicació i Participació de les Famílies a l’Escola.
 • Consideraciones sobre la importancia de la educación emocional en las aulas de infantil
 • Contes per ser tots iguals
 • Creencias y actitudes del profesorado de Educación Infantil entorno a las TIC
 • Desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través del uso de material concreto natural.
 • Desarrollo socioemocional en la etapa de Educación Infantil.
 • Descobrim la relaxació: proposta per a l´Educació Infantil
 • Disseny d'un projecte de psicomotricitat
 • Distribució de l'espai. Aules d'Educació Infantil
 • El Col·legi Pius XII: un centre amb història (1948-2014)
 • El descobriment fortuït a l'Escola Infantil: propostes d'educació artística a partir del surrealisme
 • El desenvolupament dels infants de Jean Piaget i les crítiques a la seva teoria
 • El dibuix de la figura humana en infants de cinc anys
 • El dibuix en educació infantil: pràctica i significat a partir d’escenaris d’art contemporani
 • El joc: una font d´aprenentatges diversos
 • El joc psicomotriu dels infants
 • El joc simbòlic com a recurs educatiu. Proposta aplicada a l'escola
 • El moviment a edats primerenques
 • El paper del docent en la pràctica psicomotriu educativa dins l’etapa 3-6
 • El perfil dels professionals dels Espais Familiars
 • El plaer de somiar desperts.
 • El Projecte Filosofia 3/18: Aprendre a pensar
 • El projecte psicomotriu als col.legis d'educació infantil
 • El racó lògic matemàtic a l'aula d'infantil
 • El Raonament Lògic i la Filosofia en la infància: Posada en pràctica
 • El rendiment acadèmic dels alumnes en funció de les característiques socials de les famílies
 • Els beneficis del joc lliure en un entorn natural
 • Els contes, eina educativa per introduir als infants a l'univers emocional. Proposta pràctica
 • Els gestos cobren vida. La importància de la comunicació verbal i no verbal
 • Els jocs populars - tradicionals i la seva utilització en l’etapa de l’Educació Infantil: una proposta d’activitat extraescolar
 • Els jocs tradicionals a la nostra escola
 • El valor educatiu del conte en l'educació infantil
 • El valor y el placer del juego en la primera infancia
 • Escola-Família: Les estratègies de comunicació més eficaces per aconseguir la participació
 • Estratègies i eines per tractar la mort i el dol a l'educació infantil
 • Filosofia 3/18 en una aula d'Educació Infantil de 3-4 anys
 • Geometricart
 • Influència de la música en el desenvolupament intelectual dels infants
 • L'ambient de jocs de pensar del CEIP Son Basca
 • L'anglès al segon cicle de l'educació infantil
 • L'e-aprenentatge, l'eportafoli
 • L'educació emocional i la resolució de conflictes a l'etapa d'infantil. Proposta d'intervenció educativa a una aula de 3 anys.
 • L'educació musical i la creativitat musical a la primera infància
 • L'expressivitat motriu: revisió i proposta per l'observació
 • La adquisición y el fomento de hábitos de vida saludables en los centros de educación infantil: Una propuesta práctica en el CEIP Coll D’en Rabassa
 • La alimentación en la etapa de Educación Infantil: ¿Cómo comen los niños? (estudio de casos 2-3 años)
 • La comunicació escola i família a tres municipis del pla de Mallorca
 • La comunicació i la participació de les famílies a l'escola.
 • La consciència emocional a l'aula: proposta didàctica a infantil
 • La dislexia evolutiva
 • La grafomotricitat: l'aprenentatge del traçat de la leltra cursiva i script.
 • La importancia del juego en la educación infantil y la estrategia del Trabajo por rincones de juego en las aulas
 • la intel.ligència emocional a l'aula de 5 anys: Proposta d'intervenció
 • La interculturalitat: un repte en la pràctica a les aules d'Educació Infantil
 • La interculturalitat a l'escola infantil 3-6 anys
 • La interculturalitat a través del jo
 • La llengua a l'aula d'infantil
 • La malnutrició Infantil: causes, conseqüències i propostes de millora
 • La mort i el dol a Educació Infantil
 • La pedagogia de la vida quotidiana a l'escola infantil 0-3
 • La Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina per a treballar l'assemblea a l'Educació Infantil
 • La psicomotricitat al primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
 • La psicomotricitat infantil (3-6 anys)
 • La psicomotricitat preventiva
 • LA QUALITAT EDUCATIVA A TRAVÉS DEL MODEL ESPONTANEÏSTA
 • La relaxació psicomotriu aplicada a l'aula de 3 anys
 • La resolució de conflictes a les aules d'Educació Infantil
 • Les emocions a l'Educació Infantil: Concepte de Dol
 • Les imatges també es llegeixen
 • Les intel·ligències Múltiples com a procés d’ensenyament - aprenentatge de la llengua anglesa a les aules d’Educació Infantil
 • Les matemàtiques a l'educació infantil. Un recull d'experiències.
 • Les preguntes compromeses dels infants
 • L’activitat aquàtica dins l’escola a l’Etapa d’Educació Infantil
 • L’activitat física com a eina facilitadora de la inclusió a l’etapa d’educació infantil
 • L’aprenentatge dels nombres i operacions amb material manipulable
 • L’Art d’acció a l’educació infantil: una aplicació pràctica
 • L’aula hospitalària, un servei educatiu per als nins/es i joves hospitalitzats
 • Manifestar emocions a partir de les modalitats artístiques: viatge al cor artístic dels nins de 4 anys.
 • Més enllà de l´observació.L´essència de la mirada
 • Mirades sense filtre
 • Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'ensenyament i aprenentatge en la primera infància.
 • Mobile Learning. Ús de les aplicacions dels mòbils i tablets en Educació Infantil
 • Noves tecnologies per aprendre
 • Participació de les famílies a l'aula a través d'activitats
 • Projecte coeducatiu a partir del conte "La Ventafocs"
 • Propostes per treballar la Interculturalitat a les aules d'Educació Infantil
 • Recursos Digitals per aprendre anglès cantant a l'Educació Infantil. Proposta
 • Teatre per a infants de 5 anys
 • Transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat: intervenció a l'escola
 • Trastorn del vincle. Observació d'un cas.
 • Treballem l'emoció de la por
 • Una escuela activa y saludable.
 • Una pinzellada de psicomotricitat. Guia bàsica de la psicomotricitat.
 • un món d'emocions en els contes il·lustrats
 • Un món de gegants: la fotografia com a eina didàctica a l'Escola Infantil
 • Un viatge emocional a l´aula. Viure i assajar la por
 • Anàlisis comparatiu dels sistemes educatius d'Espanya i Filàndia
 • Arquitectura escolar exterior a Mallorca S.XX
 • Blog: Transtorn del espectre autista
 • Canal de comunicació oral entre famía i Escola.
 • Com treballar la multiculturalitat a l'escola
 • Coumnicació no verbal dels infants de 5-6 anys
 • Cultura d'infant. Cultura de joc
 • Dels borinots a l'escriptura natural: recull de teories, plantejaments i perspectives sobre el procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura en la primera infància
 • De mica en mica, junts per l'educació
 • Educación Inclusiva. Todos Iguales, Todos Diferentes
 • El blog: una eina de comunicació per la família i l'escola
 • El desemvolupament de la memoria desde el naixement fins els 6 anys
 • El juego: herramienta educativa.
 • El llenguatge oral i escrit a l'Educació Infantil. Els primers contactes amb la llengua escrita.
 • El llenguatge oral i escrit a les escoles infantils de Pistoia
 • El museu com espai educatiu
 • Els contes també se poden tocar
 • Els gestos i el moviment em fan ser únic: l'expressió corporal a l'etapa d'infantil
 • Els principis educatius en els que tota l'escola hauria de basar el seu dia a dia
 • Els racons a segon cicle d'infantil
 • El teatre a l'Educació Infantil
 • El Tema de la Llectoescritura en els Programes de Formació dels Mestres d'Educació Infantil i l'opinió de l'Alumnat
 • El vincle afectiu en la primera infancia
 • Evolución del taller de lecto-escritura en el aula de 4-5 años-
 • Families no convencionals a l'escola.
 • Filosofia 3/18 aplicada a l’art.
 • Història de la il.lustració infantil a Espanya
 • Inicis d'un procés de canvi
 • Introducció de les emocions a les llars de P4. Guia per a pares i mares sobre Educació Emocional
 • Investigació i anàlisi del mètode de desenvolupament mental "Aloha Mental Arithmetic"
 • Joguines d'època
 • Judo a l'Educació Infantil
 • Juguem a pensar
 • L'autonomia a l'infant
 • L'expressió plàstica com a llenguatge a Pistoia
 • L'importancia de l'alimentació saludable a l'educació infantil
 • La clau que obre el món de l'educació: l'infant
 • La clínica, u racó a Educaió Infantil.
 • La construcció de la noció temporal en la infancia a través de la narració i la representació.
 • La diversidad en un aula de educación infantil
 • La identitat a l'escola
 • La influència dels Mèdia en les conductes plàstiques infantils
 • La lectoescritura en Educación Infantil: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
 • La màgia dels ambients. Apredre a través del joc.
 • La participació de les famílies a l'escola.
 • La Psicomotricitat en l'etapa 3-6 anys
 • La realitat del Homeschooling
 • Legat arquitectònic espanyol a la ciutat de Tetuán
 • Les capacitats innates envers les matemàtiques
 • Les dinàmiques de l'educació reflexiva
 • Les Matemàtiques a través del joc: juguem amb les matemàtiques.
 • Les relacions socials a l'aula
 • Manual de trastorns de llenguatge oral i escrit
 • Participació família - escola
 • Programació d'una aula de 5 anys per a escola de música
 • Relació famía-escola: anàlisi de la comunicacio individuál en C:E.I:P Miquel Durán i Saurina
 • Relacions entre família i escola desde la 2ª republica (1931) fians a l'actualitat
 • Relacions Familia-Escola (Estudi D'un Cas)
 • Retorn de la cultura mallorquina a les aules
 • S'alça el teló...
 • Sentir i expressar, una manera de viure i conviure
 • TDAH i problemes associats: El desenvolupament de les habilitats comunicativo-lingüistiques
 • Treballar les emocions a través del teatre
 • Treballem les sortides als museus