Grado en Educación Infantil

240 créditos - Facultad de Educación

Para la admisión a los grados en Educación Infantil y Educación Primaria y al doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria tendrán preferencia los aptos en la prueba de aptitud personal (PAP_EDU).

22031. Trabajo de Fin de Grado de Educación Infantil (2022-23)

Créditos 6 ECTS.
Tipo de asignatura Trabajo de fin de grado
Estado Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla
Guía docente Ver guía docente

Prerrequisitos

 • Es necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica, obligatorias, optativas y prácticas externas
 • Es necesario haber superado 60 créditos del conjunto de las asignaturas de formación bàsica

Bibliografía recomendada disponible en el fondo de la biblioteca de la UIB

Este listado se corresponde con la bibliografía básica que ofrecen las guías docentes. Puede clickar sobre cualquier documento para consultar su estado o tipo de consulta (disponible, en préstamo, accéso en linea). La bibliografía completa se encuentra en el apartado correspondiente de la guía docente de la asignatura. Puede consultar las guías docentes de la asignatura en la tabla de información de grupos, bajo la bibliografía. Para más información Pregunt@, la biblioteca responde.

Información sobre los grupos de la asignatura

Periodo: Segundo semestre

Guías docentes de años anteriores

Grupos de la asignatura el año académico 2021-22

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2020-21

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2019-20

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2018-19

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2017-18

Periodo: Segundo semestre

Para ver la información sobre los grupos de asignatura de cursos anteriores al 2017-18 pueden consultar el buscador de guías docentes

Trabajos de Fin de Grado

 • El juego en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza durante la II República.
 • L'aprenentatge de l'anglès mitjançant el joc a l'etapa d'educació infantil.
 • La documentació com a provocació a l'espai constructiu.
 • "APROPAMENT AL PATRIMONI IMMATERIAL EN LA PRIMERA INFÀNCIA.ELS COSSIERS D'ALGAIDA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL"
 • "Música i emocions: dos conceptes clau per treballar a l'educació infantil a partir d'una proposta didàctica"
 • "PROPOSTA DE MILLORA: LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES COM A EINA PER LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES"
 • Adquisición y aprendizaje de la lengua inglesa a partir del juego y su metodología en la etapa de educación infantil.
 • Ambients d'aprenentatge: aprenentatges curriculars mitjançant una proposta a la natura amb material no estructurat
 • Anàlisi de la realitat dels mestres amb alumnes en educació combinada: organització, coordinació i experiències.
 • Anàlisi de les pràctiques inclusives d'un centre d'educació infaantil i primària.
 • APROXIMACIÓ AL TRASTORN DE REGULACIÓ DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I ANÀLISI DE LA SEVA EXISTÈNCIA EN L'ENTORN ESCOLAR
 • COM I PER QUÈ TREBALLAR L'ART MODERN I CONTEMPORANI EN EDUCACIÓ INFANTIL.
 • COM TREBALLAR ELS SIGNES PRIMERENCS DE LA DISCALCÚLIA A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Creació d'una agenda visual per infants amb Trastorn de l'Espectre Autista.
 • DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA EN LAS TIPOLOGÍAS DISCURSIVAS.
 • DESENVOLUPAMENT DE LA NARRATIVAA TRAVÉS DE LA FROG STORY
 • Educació socioemocional basada en la psicologia humanística al CEIP Miquel Duran i Saurina
 • El desenvolupament del rol docent i els beneficis que comporta introduir el projecte de Filosofia 3/18 a les aules.
 • EL DRET AL JOC I LA SEVA PROJECCIÓ PÚBLICA ACTUAL A ESPANYA
 • EL JOC, LES JOGUINES I ELS RACONS: UN REFLEX DE LA CONSTRUCCIÓ DE GÈNERE I ELS ESTEREOTIPS.
 • El medio natural como herramienta de enseñanza para el alumnado con parálisis cerebral.
 • El multilingüisme a les aules d'educació infantil a una escola pública de Manacor
 • El pensament espacial a l'educació infantil.
 • El rol de la fotografia a la literatura infantil
 • ELS COLLARETS. MATERIAL MANIPULATIU CENTRAT EN EL COMPTEIG MATEMÀTIC.
 • Els horts escolars com a eina didàctica.
 • Els jocs lingüístics a Educació Infantil
 • Els materials lògics estructurats a Educació Infantil
 • Els predictors de la lectura a educació infantil per la prevenció de la dislèxia
 • Els projectes d'observació a l'aula d'infantil. Projecte d'observació entorn dels conflictes d'una aula de P5
 • ELS TITELLES COM A RECURS LITERARI I D'ENSENYAMENT.
 • El teatre inclusiu a l'educació infantil.
 • El Tercer Mestre. La importància de l'entorn en el desenvolupament infantil.
 • Estils educatius familiars. Influència en la formació de l'autoconcepte i l'autoestima al període infantil
 • Estudi i proposta didàctica per incentivar l'ús del català en una aula de 5-6 anys d'educació infantil
 • Estudi sobre els ambients d'aprenentatge i lliure circulació al segon cicle d'educació infantil.
 • Foment de la consciència fonològica per atenuar els signes d'alarma de la dislèxia en infantil.
 • L'acollida a les famílies nouvingudes: el cas del CEIP Voramar
 • L'ACTIVITAT FÍSICA EN ELS INFANTS DE 3-6 ANYS
 • L'aprenentatge de l'anglès a l'aula d'infantil mitjançant els contes
 • L'art com a experiència d'aprenentatge transformadora.
 • L'hort escolar i la seva aplicació a Educació Infantil.
 • L'impacte del context sociocultural i econòmic en la formació coeducativa de l'alumnat d'educació infantil.
 • La adquisición de vocabulario en inglés mediante el aprendizaje por repetición a través de canciones y refuerzos visuales en el momento de asamblea en el segundo ciclo de infantil.
 • LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
 • La diversitat de gènere a l'aula infantil de 3 a 6 anys. Perspectiva del claustre en el CEIP es Puig.
 • La educación al aire libre. El amor por la naturaleza.
 • LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL DESDE EL CONSTRUCTIVISMO
 • LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS.
 • La importància d'introduir la llengua de signes i la comunicació bimodal als espais d'educació infantil
 • La importància del contacte amb la natura a la primera infància: elaboració d'un recurs didàctic i plantejament d'activitats per recuperar el vincle perdut.
 • LA INCLUSIÓ I EL ROL DELS MESTRES AL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • La literatura infantil com a mitjà per aprendre a gestionar les emocions.
 • La música com a eina pel desenvolupament emocional en l'educació infantil
 • La música com a eina per afavorir el desenvolupament del llenguatge a Educació Infantil
 • La pedagogía de Celéstin Freinet en Mallorca: un recurso en educación infantil.
 • La psicomotricitat. El plaer de la representació infantil.
 • LA RELACIÓ ENTRE LA PREMATURITAT I EL TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA.
 • Las matemáticas en las aulas de infantil: los sentidos, el movimiento y el juego.
 • LES INSTAL·LACIONS COM A PROPOSTA D'ART CONTEMPORANI A EDUCACIÓ INFANTIL
 • Les tic com a recurs per a la dislèxia a l'aula d'educació infantil.
 • LOS DIFERENTES NIVELES DE ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL (EN UN AULA DE 3 AÑOS)
 • Los grupos interactivos y la participación de las familias. Diseño de propuestas para alumnos de 5-6 años.
 • Manifestacions artístiques aplicades a Educació Infantil: Pintures i experiències amb el cos i el rostre com a recurs educatiu.
 • Matemàtiques verdes
 • Montessori: educación sensorial en infantil
 • OBSERVACIÓ A LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL EN EL MOMENT DE JOC LLIURE AL CEIP PONENT
 • PAPER DE LES FAMÍLIES EN EL CENTRE EDUCATIU DAVANT UNA IDENTIFICACIÓ DE TRASTORN DE DESENVOLUPAMENT.
 • PROJECTE DE MILLORA DE L'ENTREVISTA INICIAL A L'ESCOLETA S'ESTEL PER AFAVORIR EL PROCÉS D'ACOLLIDA.
 • Proposta d'intervenció a una aula d'Infantil per a treballar el pensament logicomatemàtic a partir de l'educació sensorial.
 • Proposta de millora per a l'espai de matemàtiques de la comunitat dels petits del CEIP Robines.
 • Proposta psicomotriu relacional i vivencial inclusiva per infants amb un trastorn de l'espectre autista dins un entorn psicomotriu educatiu.
 • Recull de propostes didàctiques pel treball de la dansa i l'expressió corporal a Educació Infantil
 • Relació del desenvolupament cognitiu amb la psicomotricitat durant l'etapa d'educació infantil 3-6
 • TIC I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Treballam les emocions amb la literatura infantil.
 • TREBALLAR ELS CONTES A LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL A PARTIR DE L'ART.
 • TREBALLAR LA REGULACIÓ EMOCIONAL EN LES AULES D'EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Treballem l'educació emocional a través de la literatura infantil (3-6 anys).
 • UNA REFLEXIÓ SOBRE LA COEDUCACIÓ: EL PAPER DEL DOCENT DINS L'AULA.
 • Uso de los vídeos como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera en Educación Infantil.
 • "Com influeixen les arts en el desenvolupament cognitiu i lingüistic durant l'etapa d'Educació Infantil?"
 • "El joc i l'educació emocional com a mitjà d'aprenentatge: la metodologia observacional en l'aula d'infantil"
 • "Els jocs lingüístics en el desenvolupament lingüístic en els infants de 5 anys"
 • "La educación inclusiva y la interculturalidad:la realidad del colegio C.I.D.E."
 • "La influència de la música en el desenvolupament cognitiu i emocional dels infants durant l'etapa d'Educació Infantil "
 • "La lectura de cuentos como herramienta para el desarrollo de la inteligencia emocional en la etapa de Educación Infantil"
 • "La música a les aules d'Educació Infantil a la comarca del Raiguer (Mallorca)"
 • "La necessitat i la importància que té la utilitat del material no estructurat en l'etapa d'Educació Infantil."
 • "Protocol d'acollida de l'alumnat immigrant nouvingut al centre escolar: pla d'actuació al CEIP Rafal Vell"
 • "Recull de propostes didàctiques pel treball de l'expressió corporal i musical a l'etapa d'Educació Infantil"
 • "The use of bilingual stories (English/Spanish) in early childhood education in Spanish Schools"
 • Adaptar-se al canvi. Anàlisi dels espais en temps de pandèmia
 • Adquisición del inglés como lengua extranjera en alumnos de educación infantil con T.E.A. Algunos recursos didácticos.
 • Anàlisi de la capacitat narrativa d'infants de quatre i cinc anys diagnosticats amb retard maduratiu per mitjà del conte “Frog story”
 • Análisis de herramientas digitales para la comunicación entre familia y escuela en Educación Infantil
 • ARTTERÀPIA APLICADA A INFANTS AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA (TEA)
 • Coeducación. Un cambio de mirada
 • Com fomentar la inclusió de l'alumnat amb Trastorn de l'Espectre autista mitjançant la utilització dels Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació?
 • Competències Emocionals Parentals per afavorir el Vincle Segur
 • Com promoure la interculturalitat a través de les festes populars i/o trets populars.
 • Construïm aprenentatges en un ambient musical dins l'aula d'Educació Infantil
 • Construir una documentació sostenible en contextos socioculturals complexos: el cas del CEIP Verge de LLuc
 • Dibujo infantil e interculturalidad. Aplicación a una escuela en Mallorca
 • Dificultats en la relació i la participació família-escola. La perspectiva dels docents
 • Disseny, implementació i avaluació d'un material didàctic multimèdia per treballar les emocions a l'aula de tres anys
 • Dissenyar un racó de matemàtiques a una aula d'infantil de tres anys
 • Disseny del pla d'adaptació de l'Escola d'Educació Infantil Sa Miloca
 • Educació Socioemocional en l'Etapa d'Infantil
 • Efectes del vincle afectiu en el desenvolupament del llenguatge infantil
 • El Aprendizaje de la Lectoescritura desde una Perspectiva Constructivista
 • El cuento: un recurso para la inclusión.
 • El desenvolupament lingüístic en infants amb deficiència auditiva en l'etapa d'educació infantil
 • EL DIBUIX COM A EINA D'EXPRESSIÓ EN EDUCACIÓ INFATIL
 • Elementos de la naturaleza para una educación infantil intercultural. Aplicación en una escuela de Mallorca
 • El joc lliure i espontani a través de la pràctica psicomotriu en Educació Infantil
 • El joc simbòlic com a eina d'aprenentatge en la primera infància
 • El mètode Montessori: una proposta pràctica al segon cicle d'educació infantil.
 • El rincón de lectoescritura en el CEIP Es Pont
 • EL ROL DEL MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB ELS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMERENCA
 • Els ambients d'aprenentatge com a mètode d'ensenyament.
 • ELS BENEFICIS DELS ESPAIS EXTERIORS PER INFANTS AMB TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT
 • Els espais exteriors com a recurs educatiu: implementació del projecte d'horticultura a l'educació infantil.
 • Els jocs populars i les matemàtiques
 • El trastorn específic del llenguatge a l'aula d'Educació Infantil. Una proposta didàctica
 • El valor del joc simbòlic en les instal·lacions artístiques a l'aula d'Educació Infantil
 • Estratègies d'autoregulació de l'aprenentatge al segon cicle d'educació infantil
 • Estudi d'un infant amb un implant coclear i el seu desenvolupament de la competència verbal i no verbal
 • Evidències matemàtiques d'un joc matriu desconegut, panera dels tresors.
 • Guia de bones pràctiques per treballar amb infants amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge a l'aula d'Educació Infantil
 • Influència de les famílies en l'adquisió de la llengua catalana
 • Intervención musical basada en aspectos de la musicoterapia para un alumno de 4 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista
 • Jocs interactius: implicació de les famílies. Anàlisi dels Grups Interactius del CEIP Son Ferrer.
 • L'activitat física com a mitjà per treballar la salut mental: el ioga a les aules d'Educació Infantil.
 • L'aprenentatge cooperatiu a les aules de sisè de l'Educació Infantil
 • L'aprenentatge emocional a l'Educació Infantil mitjançant la psicomotricitat
 • L'art com a eina per afavorir la inclusió a les aules d'infantil. Una proposta musical
 • L'atenció Primerenca a les escoles 0-3
 • L'Educació 0-3 i l'Atenció Primerenca. Una aproximació teòrica.
 • L'evolució del masclisme al conte de La Caputxeta Vermella
 • L'ús d'àlbums il·lustrats sobre diversitat familiar per introduir l'educació sexual com a eix transversal al segon cicle d'Educació Infantil
 • L'ús del llenguatge i comunicació en infants amb paràlisis cerebral a l'aula d'educació infantil.
 • La coeducació a les aules d'Educació Infantil de les Illes Balears
 • La educación artística como promotora de la interculturalidad y la coeducación.
 • La formació en educació inclusiva dels estudiants d'Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears
 • La gestió de la qualitat educativa en els serveis de la Primera Infància
 • LA IMPORTÀNCIA DE LA COEDUCACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT PERSONAL A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL
 • La importància de la Intel.ligència Emocional per l'aprenentatge i l'èxit acadèmic
 • LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON DÉFICIT AUDITIVO EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
 • La influència dels contes en el desenvolupament del llenguatge en Educació Infantil
 • La interculturalitat a Educació Infantil. Un recurs didàctic.
 • La pissarra digital com eina educativa a les aules d'Educació Infantil
 • La relació família-escola: Una mirada posterior a la Covid-19
 • La vivència de l'observació al CEIP Urbanitzacions de Llucmajor: les actituds i la mirada de les mestres
 • Les escoles bosc a Mallorca: una educació a l'aire lliure
 • Les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) en infants amb trastorns del neurodesenvolupament
 • Les TIC com a eina de comunicación família - escola
 • Literatura infantil com a eina per a educar en valor
 • LOS CUENTOS INFANTILES COMO MEDIO DE INTRODUCCIÓN A LA LECTOESCRITURA
 • Más allá de las palabras. Estudio sobre la influencia de la cultura en el lenguaje no verbal en niños del segundo ciclo de educación infantil
 • Material multimedia basado en las regletas de Cuisenaire.
 • Modelo Montessori
 • Naturalesa i horts escolars: Instruments pedagògics d'interculturalitat a l'espai escolar d'Infantil
 • Projecte de Mare de Dia a Mallorca
 • Propuesta de intervención: El valor del juego simbólico en los rincones del aula de infantil
 • Propuestas para trabajar las emociones a través de las lecturas.
 • Recursos de la pedagogia de la mort i el dol per al CEIP Robines
 • Recursos lingüístics i afectius per infants nouvinguts per la integració
 • Recursos para el aprendizaje del inglés como LE en un contexto marcado por la situación educativa provocada por el Covid-19.
 • Recursos per a fomentar la lectura a l'etapa d'Educació Infantil
 • Retard maduratiu del llenguatge: necessitats educatives i proposta d'intervenció del llenguatge en l'etapa 0-6 anys.
 • Revisió de les relacions entre famílies d'Educació Infantil i el CEIP Robines per a la implicació familiar en temps de COVID
 • Teràpies assistides amb cavalls en infants amb Trastorn de l'espectre Autista a Educació Infantil
 • Una revisió de la literatura infantil: anàlisi des d'una perspectiva de gènere.
 • ¿Aprender a descubrir, experimentar y transmitir las emociones en el aula de educación infantil.¿
 • 9
 • Ambient d'aprenentatge de música: una proposta pel segon cicle d'Educació Infantil
 • Aprendizaje de vocabulario inglés a través de material didáctico
 • Aprenem les matemàtiques al poble de Sóller i voltants
 • Aproximació a les relacions famílies-escola a través d'una revisió bibliogràfica
 • Ayúdame a mirar: el rol del y de la docente sensible e inclusivo/a en la cotidianidad del aula de educación infantil
 • Beneficis de la psicomotricitat per a un infant amb trastorn de l¿espectre autista (TEA).
 • Buscant noves maneres de conviure. L'educador art-sinergista.
 • Com aconseguir lectors competents
 • Com introduir el llenguatge bimodal a partir de la literatura a l'aula infantil
 • Cómo trabajar el cuerpo, la mente y el movimiento en Educación Infantil
 • Competencia emocional a través de la expresión corporal y la música
 • Coneixements i actituds sobre primers auxilis dels mestres del centre CEIP Rodamilans: proposta d'intervenció
 • Creació de nous materials didàctics al primer cicle d¿educació infantil
 • Creation of a bilingual kindergarten: Roots and wings.
 • Decàleg per una bona comunicació amb les famílies
 • Deixa'm ser
 • Desarrollo, implementación y evaluación de un material multimedia
 • Desarrollo lógico matemático a través del juego junto con las T.I.C.
 • Desenvolupament i adquisició del llenguatge en l¿etapa 0-6 anys. Necessitats educatives en el procés i recursos útils per cobrir-les.
 • Desenvolupament psicomotor a través del moviment lliure
 • Elaboració d'un model educatiu des d'una perspectiva Interaccionista i Espontaneïsta
 • El bilingüisme a l'etapa 0-3 anys
 • El cuento: escuchando y creando
 • EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA FOMENTAR EL PLACER POR LA LITERATURA DESDE EDUCACIÓN INFANTIL
 • El desenvolupament emocional mitjançant el joc. Proposta didàctica P5
 • El joc com a eina d'aprenentatge de la lògica matemàtica en l'Educació Infantil
 • El juego como estrategia en el desarrollo integral en el ámbito escolar
 • El juego y la actividad física como instrumento facilitador de la inclusión del alumnado con Síndrome de X Frágil en la etapa 3-6 de educación infantil.
 • El Método Montessori en la Escuela Infantil Els Molins
 • El model educatiu del poble de Calvià del 1960 al 1980
 • El pensament matemàtic en el primer cicle d'educació infantil
 • El projecte Filosofia 3/18: com contribueix al desenvolupament del rol docent
 • Els artistes entren dins l¿espai d¿art
 • Els espais d¿aprenentatge: la importància dels paràmetres de qualitat
 • Els experiments dins l¿espai científic, un recurs didàctic
 • Els jocs de construcció dins la Pràctica Psicomotriu d¿Aucouturier
 • El treball de la consciència emocional mitjançant el joc a l'aula d'educació infantil de P5
 • Ensenyança de la mesura utilitzant metodologia manipulativa
 • Estudi pilot de la capacitat comunicativa d¿un infant CODA
 • Experiències d¿infants CODA en l¿àmbit familiar, escolar i social
 • Família i escola formen una aliança: el treball compartit dins l'aula
 • Guia de recursos d¿atenció primerenca pel professorat d¿infants de 3 a 6 anys amb Síndrome de Down
 • Historia de la prensa pedagógica en España y el papel que ocupa el juego en el Magisterio Balear
 • Influencia de la estimulación temprana y el juego en el desarrollo lingüístico de niños con RGD
 • Inteligencia emocional y TIC en el aprendizaje infantil
 • Interculturalitat en l¿expressió plàstica de l¿escola d¿Educació Infantil. Estudi de cas
 • Intervención de los distintos agentes educativos en un conflicto con un trastorno específico del lenguaje.
 • Intervencions assistides amb cans amb infants amb trastorn per dèficit d¿atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Investigar y educar en la Educación artística. Propuesta didáctica ENTRE TELAS
 • Jocs dramàtics per a infants de cinc anys
 • L¿art com a una eina per conèixer-se a un mateix.
 • L¿assignatura d¿Organització i Gestió Educativa: anàlisi i comparativa de les universitats públiques.
 • L¿educació artística i sensorial a través del sentit de l¿olfacte. Paisatges òsmics.
 • L¿EDUCACIÓ EMOCIONAL A TRAVÉS DE L¿ART EN EDUCACIÓ INFANTIL.
 • L'ambient d'experimentació. El despertar de la ciència.
 • L'ambient de música com espai d'aprenentatge en Educació Infantil
 • L'hort com a eina per a treballar els continguts matemàtics a l'educació infantil
 • L'imaginari infantil i les representacions mentals
 • LA CONSTRUCCIÓ DE L¿APRENENTATGE EMOCIONAL MITJANÇANT EL JOC A LA PRIMERA INFÀNCIA.
 • La cultura artística tiene presencia en el ambiente de arte
 • La dramatización como recurso didáctico para el desarrollo de la expresión oral en educación infantil .
 • La educación emocional a través del juego en la primera infancia
 • La educación intercultural en las aulas de Educación Infantil
 • La expresión creadora en educación infantil
 • La formació docent vers el trastorn de l¿espectre autista en l¿àmbit de l¿Educació Infantil a Mallorca
 • La formación inicial de maestros de infantil: el caso de España y Malta, un estudio comparado
 • La importancia de expresar verbalmente las emociones desde la primera infancia
 • La importancia de la educación emocional y los cuentos en Educación Infantil.
 • La importancia de la psicomotricidad en la educación infantil. Propuesta de actuación
 • La importància dels espais naturals en el desenvolupament infantil
 • La inclusió de l¿alumnat amb necessitats educatives especials associades al TEA al segon cicle d¿Educació Infantil
 • La inclusió de la dansa creativa a l'educació infantil per al foment del desenvolupament integral dels infants
 • La inclusió mitjançant les metodologies actives: L¿alumnat d¿Educació Infantil amb el Trastorn de L¿Espectre Autista (TEA)
 • La inclusión del alumnado diagnosticado de TEA en Educación Infantil: aspectos comunicativos
 • La integració de la natura en l¿espai infantil per mitjà de l¿art. Una visió transversal per a una vida plena.
 • La interculturalidad a la escuela infantil (3 3-6 años). Los planes de acogida a las escuelas de infantil de las Islas Baleares
 • La interculturalidad en los currículums de Educación Infantil de las CCAA de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias y País Vasco. Estudio comparativo
 • La música a l¿etapa d'Educació Infantil com a eina per a educar en valors i fer front a les desigualtats socials
 • La música com a eina per potenciar el vincle entre els diferents membres de la comunitat educativa
 • La música com a eina per treballar les emocions a la primera infància
 • La presencia de la interculturalidad en los juegos escolares infantiles
 • La psicomotricitat vista des de diferents punts
 • La publicitat sexista en els catàlegs de joguines
 • La realitat del multilingüisme a les aules d¿educació infantil a una escola pública del terme municipal d¿Inca
 • La relació entre els reflexos primitius no inhibits i el correcte desenvolupament psicomotor
 • Las danzas tradicionales como elemento intercultural en el aula de Educación Infantil
 • Las matemáticas en la etapa 0-3 existen. Rincón matemático en un aula de 2-3 años.
 • La transformació i el canvi educatiu
 • Les Escoles Bosc, una alternativa a l¿escola convencional. L¿experiència de Ses Milanes de Bunyola
 • Les insuficiències de l'escola mixta: apostar per la coeducació a l'Educació Infantil
 • Les joguines de Joaquín Torres García
 • Los planes de acogida en cuatro escuelas de educación infantil de Palma. Estudio comparativo y propuestas de mejora
 • Materiales naturales, experimentación y reciclaje en el aula de infantil. Una propuesta didáctica
 • Mejorar el ambiente de matemáticas de un centro de Educación Infantil
 • Metodología por Proyectos en Educación Infantil
 • Neuroarquitectura. Influència dels espais en els aprenentatges.
 • Obrint les portes a la inclusió a través del joc per ambients
 • Per què el sistema de comunicació bimodal pot ser útil per a persones no sordes: el cas de la síndrome de Down
 • Programa d'educació en valors a través del conte i de la poesia.
 • Proposta didàctica matemàtica per a infants d'educació infantil amb autisme o síndrome de Kanner
 • Proposta educativa per fomentar la igualtat de gènere a través de la literatura infantil i la Filosofia 3/18
 • Proposta per a afvorir la participació de les famílies dels alumnes d'Educació Infantil dins les aules en el CEIP Blai Bonet
 • Psicoeducació de la síndrome d¿Asperger a l¿Educació Infantil
 • Recull de contes per treballar les matemàtiques
 • Teaching English as Second Language through a velcro board in preschool
 • Un proces de canvi de mirada. La transformació dels espais de l'Escoleta Municipal Ses Cases Noves
 • Un viatge de transformació de l'espai d'art en un taller d'expressió: una conversa entre mans i ment
 • Ús de les TIC en Educació Infantil en infants amb TEA
 • Acciones matemáticas en las instalaciones artísticas en el primero y segundo ciclo de educación infantil
 • Aligi Sassu
 • Ambients matemàtics a Educación Infantil de diferents centres de Mallorca
 • Anàlisi de les habilitats de pensament als ambients del CEIP Molí d'en Xema
 • Anàlisi i propostes de millora a l¿aula Montessori d el CEIP Gabriel Vallseca
 • Análisis de diferentes estrategias para trabajar la dislexia
 • Aprenem matemàtiques a través dels escacs-
 • Are Disney and Pixar films adequate and appropriate for teaching English in infant Education?
 • Beneficios de la psicomotricidad para el alumnado de Educación Infantil con Trastorno del Espectro Autista
 • Comparativa d¿estudis projectius per a la detecció de maltractament i negligència infantil a través de les seves projeccions.
 • Contar contes: procés i característiques
 • De pati a jardí. El sentit de meravellar - nos
 • Desarrollo del juego sensorial: Mesa de luz como herramienta didáctica.
 • Desenvolupament de llenguatge al segon cicle d'Educació infantil i activitats per dur a la pràctica
 • Disseny, creació i implementació d¿un material multimèdia educatiu
 • Documentar: Una parte esencial en los procesos educativos
 • Dos casos de Trastorno del lenguaje oral
 • EDUCANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUACIÓN INFANTIL
 • Educando las emociones a través de los cuentos en la etapa de Educación Infantil 3-6
 • El camí que segueix tota documentació pedagògica; un trajecte circular entre l¿observació, l¿escolta i la interpretació
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional a través de la psicomotricitat amb infants de 4 anys
 • El desenvolupament del llenguatge al Trastorn de l¿Espectre Autista (TEA): cas pràctic d¿un infant amb autisme a les aules d¿Educació Infantil
 • El enfoque emocional en el aprendizaje del inglés en educación infantil
 • El espacio natural y las relaciones en la infancia
 • El ioga i el mindfulnes com facilitador de la inclusió
 • El joc simbòlic. Observació d'estratègies, organització i recursos
 • El joc simbòlic com a eina per descobrir les emocions dels infants en E.Infatil
 • El juego infantil en la ciudad de Palma
 • El juego tradicional como elemento para trabajar interculturalidad en la educación infantil
 • El mindfulness com estratègia per aconseguir l'atenció plena a educació infantil
 • El plaer i el valor deljoc a l¿obra de Celestin Freinet
 • Els jocs com a eina educativa per educar les emocions en l¿etapa d¿Educació Infantil
 • Els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació en l¿entorn escolar
 • El tractament de la interculturalitat a l'Educació Infantil de segon cicle d'Espanya, Alemanya, França i Austràlia
 • El Trastorn de l'Espectre Autista i la intel·ligència emocional. Propostes educatives per a Educació Infantil
 • El treball de les competències bàsiques a través dels ambients d¿aprenentatge
 • El treball re-educatiu o terapèutic en l`àmbit psicomotriu
 • Equidad en la Educación: hacia una Escuela Inclusiva
 • Estudio de un caso práctico: El desarrollo del lenguaje expresivo y la LMEV en los niños/as con síndrome de Down
 • Estudi sobre tècniques docents per a l'adquisició de la lectoescriptura en situacions de desenvolupament atípic.
 • Expresión corporal y danza. Una propuesta para fomentar el movimiento creativo en el aula en la etapa infantil.
 • Fonamentar la intel·ligència generadora a partir de la metodologia d¿espais d¿aprenentatge
 • Identificació de les emocions en alumnes amb Trastorns de l¿Espectre Autista (TEA) a Educació Infantil
 • Importància de les TIC a 0-6: revisió de la literatura dels estudis realitzats sobre l¿impacte de les TIC.
 • Importancia del Inglés en las etapas de educación Infantil
 • Inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista mediante la actividad física en la etapa de educación infantil
 • Influència del desenvolupament motor en el desenvolupament emocional en infants de 0 a 3 anys
 • Introducció de les festes culturals a les aules de Mallorca i França a partir d'un anàlisi curricular
 • L¿educació emocional del docent: proposta de model i esbós de programa en educació emocional.
 • L¿Educació Holística del segle XXI: vinculacions amb els antecedents pedagògics del Naturalisme i l¿Escola Nova
 • L'autonomia de l'infant als moments d'higiene personal
 • L'educació emocional com a eina de prevenció de l'assetjament escolar
 • L'ensenyament matemàtic amb el mètode Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil
 • L'experimentació i l'apropament a l'activitat aquàtica durant els primers anys de vida.
 • L'ús de les TIC en l'etapa de 0 a 6 anys en escoles i famílies de Palma (Mallorca)
 • La adquisición de la lectoescritura desde la perspectiva de la inteligencias múltiples.
 • La aplicación del Método de Proyectos en el CEIP Puig de Na Fàtima. Una mirada retrospectiva y actual
 • La comunicació de la innovació educativa a les famílies: el cas del CEIP Rodamilans
 • La comunicación en el Síndrome de Down: Estudio de un caso.
 • La diversidad del tratamiento de la interculturalidad de diversos centros. Semejanzas y diferencias en función de la localización y carácter de las escuelas.
 • La diversitat lingüística i cultural en un centre educatiu de les Illes Balears
 • La documentació socioemocional a psicomotricitat
 • La Educación Artística en Educación Infantil a través de un espacio natural
 • La identitat de gènere en Educació Infantil
 • La importància de la música pel desenvolupament cognitiu dels infants
 • La inteligencia emocional: mindfulness y autorregulación en el segundo ciclo de educación infantil
 • La lectura com a eina per a la millora de les relacions dins l'aula
 • La literatura com a eina d'aprenentatge a l'aula d'Educació Infantil
 • La metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques
 • La planificació del període d¿adaptació al segon cicle d¿Educació Infantil, tenint en compte la participació i la col·laboració de les famílies
 • La pràctica del mindfulness a l¿educació infantil. Tècnica per desenvolupar l¿autoconsciència, a fi de poder reconèixer el paper que té l¿entorn i ser capaç de fer una gestió conscient de les emocions.
 • La psicomotricitat entesa de forma integral, vicenciada i interdisciplinar enfront a la psicomotricitat de Bernard Acouturier
 • La veu de la identitat. Reflexions d¿una mestra sobre la recerca de la identitat dels infants a través de la fotografia
 • Les emocions de les mestres del CEIP Robines a l'hora de realitzar una entrevista individual
 • Les entrevistes amb famílies al CEIP Robines
 • Llegendes i rondalles santamarieres a l'escola
 • Mindfulness y el Kung fu. Gestión de las emociones y consciencia corporal mediante el juego en el aula de educación infantil (5-6 años)
 • Multiculturalitat lingüística
 • Música i rutines a l'Educació Infantil
 • Neurociència i educació: responsabilitat compartida entre família i escola
 • Passar d'una metodologia tradicional a una d'innovadora: què implica per als docents a escala personal?
 • Potencialitats no específicament musicals que es desenvolupen a través de l'Educació Musical en l'etapa d'Educació Infantil
 • Proposta d'implementació d'un espai d'acompanyament a famílies amb nadons a Montuïri
 • Proposta didàctica: la interculturalitat a partir de la gastronomia lligada a les festes populars. Semblances i diferències.
 • Proyecto de investigación sobre el aprendizaje. Montessori y sus materiales
 • Psicomotricitat i autisme. Disseny d'un pla de millora
 • Quins tipus d'activitats afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques als ambients no específics de matemàtiques.
 • Realitat Augmentada en el segon cicle d'Educació Infantil: disseny, elaboració, implementació i avaluació d'una proposta.
 • Robòtica educativa i pensament computacional. Anàlisi de diferents recursos disponibles a Educació Infantil.
 • Teaching English from a multicultural perspective in Early Childhood Education
 • Teaching the English language in Early Childhood Education through storytelling, dictogloss, vocabulary tabletop games and role playing - A didactic proposal
 • Trastorns del llenguatge i retard maduratiu del llenguatge dels infants
 • Treballar a l'aula d'infantil les rondalles menorquines i eivissenques a partir de les emocions.
 • Ús de la literatura infantil com a recurs per a treballar la por.
 • Valoración e intervención de las dificultades del lenguaje en niños de Educación Infantil
 • : Comparativa d¿estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d¿Educació Infantil
 • ¿El cuento es un agente globalizador en el mundo de la literatura infantil?
 • ¿ÉS LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA UNA ALIADA DE L¿ADQUISICIÓ DE LA LECTOESCRIPTURA?
 • Ana¿lisis del aprendizaje por proyectos en el MDS y las estrategias del docente
 • Anàlisi de l¿estètica d¿una escola urbana. Congrés Indians
 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Aplicación práctica de la musicoterapia para estimular la atención y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
 • Aportacions de l¿Educació Artística a infants amb Trastorn de l¿Espectre Autista
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Aprenentatge cooperatiu: anàlisi de les competències socioemocionals sobre les dinàmiques cooperatives per a la cohesió de grup
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Art al carrer: una accio¿ transformadora
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils I
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils II
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • Concepciones actuales sobre Arte en Educación Infantil
 • Descobrint la geometria i la mesura a través del joc (3-6 anys)
 • Descripción y análisis del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en dos aulas diferentes
 • Desenvolupament del llenguatge oral a través dels contes: Una proposta d¿intervenció al segon cicle.
 • Dues perspectives de moviment: Bernard Aucoutourier i Emmi Pikler
 • El CEIP Verge de Lluc en su cincuenta aniversario: una aproximación a sus inicios a través de los testimonios personales.
 • El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3-6 anys)
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l¿educació infantil mitjançant el joc.
 • El fil que ens pot unir: la comunicació entre les famílies i l'aula d'Educació Infantil a través d'un weblog
 • EL JOC COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
 • El joc com a instrument facilitador de la inclusió i atenció a la diversitat a l¿etapa de 3-6 anys d¿Educació Infantil
 • El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l'infant
 • El método montessori en la lectoescritura
 • El model educatiu del CEIP El Martinet
 • El paisatge sonor natural. Proposta dida¿ctica al segon cicle d¿Educacio¿ Infantil
 • El papel de la madurez en el aprendizaje de la lectoescritura
 • El rol dels mestres en el Grups Interactius a Educacio¿ Infantil
 • Els ambients d'aprenentatge. Proposta d'un ambient d'aprenentatge musical
 • Els beneficis de la dansa com a recurs pedagògic en l¿etapa d¿Educació Infantil
 • Els Beneficis del Ioga i la Meditació a l¿Etapa d¿Educació Infantil: una proposta pràctica al CEIP Galatzó (3-6 anys)
 • Els contes com a expressió de les emocions
 • Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • Els Contes Motors en l¿a¿mbit de la Psicomotricitat a trave¿s de la Innovacio¿
 • Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d¿Aprenentatge
 • El significat de demanar perdó. Superació de la teoria de la ment als 3 anys.
 • El suport a l'Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió
 • Els valors de les Rondalles en l'etapa d'Educació Infantil
 • El tractament de la diversitat a les aules de s'Arenal
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • Enseñar inglés como LE en un contexto educativo diverso de Mallorca: un cambio de mirada hacia la multiculturalidad
 • Estrategias de intervencio¿n de las maestras para acompan¿ar y guiar a los nin¿os y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • Estudi sobre l¿ús de les tIC que utilitza un centre d¿Educació Infantil per la relació amb les famílies
 • Fútbol: ¿Valores en juego e igualdad en el campo? Análisis de conductas Fair Play del equipo A.D. Son Sardina Prebenjamín
 • Hàbits saludables a l¿aula d¿Educació Infantil
 • Importancia del momento adecuado para iniciar la lectoescritura en Infantil
 • Influencia de la práctica psicomotriz en el desarrollo sano de la personalidad de niños provenientes de entornos socioculturales y económicos bajos.
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • L¿alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • L¿autisme i els contextos naturals: una manera de fer i aprendre a dins l¿àmbit familiar
 • L¿ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil
 • L¿espai de les terracetes: un umbral entre el dintre i el fora
 • L'aprenentatge matemàtic a traves dels contes infantils
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • L'evolució històrica del concepte de família
 • L'organització de l'aprenentatge cooperatiu als centres d'educació infantil
 • La destruccio¿ i la transformacio¿ en les instal·lacions arti¿stiques.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
 • La importància de la música pel desenvolupament infantil
 • La importancia de las actividades acuáticas en edades tempranas
 • La importància de la transmissió dels hàbits, els rituals i les rutines a l¿Educació Infantil
 • La influencia dels contes en el desenvolupament lingüístic dels infants d'Educació Infantil.
 • La integració d'infants a les aules envers la interculturalitat
 • La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys)
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • La ma¿gia de la llum: les instal·lacions arti¿stiques a l¿Educacio¿ Infantil.
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • La Pedagogia Waldorf: Una nova visió de l'educació
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • La psicomotricitat en infants amb Si¿ndrome de Down, una passa a l¿autonomia
 • La relaxacio¿ i l¿atencio¿ com a rutines de transicio¿ al CEIP Es Pont
 • La relaxació a través de la psicomotricitat en educació infantil
 • La resposta educativa davant la infància protegida. La relació del docent amb les famílies d'acolliment familiar
 • Las instalaciones arti¿sticas mediante la pintura
 • Learning English through technology: Infant school education
 • Les TIC com a eina de comunicació alternativa a la primera infància amb TEA
 • Los cuentos interactivos como recurso didáctico en la enseñanza de la lengua inglesa en educación infantíl
 • Mindfulness y Yoga. Autorregulación emocional a través del juego en el Aula de Educación Infantil
 • Necessitats i beneficis del moviment en l¿etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • Nombratzart
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Paraula i moviment a l'Educació Infantil
 • Planificació i organització del treball de les emociones dins l¿aula
 • Política municipal de Barcelona en matèria de creació d¿espais no hostils a l¿infant.
 • Procés de transformació de l¿espai d¿entrada
 • Recopilación de recursos online para trabajar las competencias matemáticas en el segundo ciclo de Educación Infantil a través de la Pizarra Digital Interactiva.
 • Recull i anàlisi de contes per a treballar la Literatura Infantil
 • Relacio¿ fami¿lia escola. Una mirada respectuosa.
 • The importance of English in the classrooms of early childhood education
 • Trastorn d¿Espectre Autista: sentits i ambientació de l¿aula Infantil
 • Trastorno específico del lenguaje (TEL) y recursos educativos en educación infantil
 • Una mirada fotoetnogràfica als espais del CEIP Sant Jordi
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • Un procés de canvi metodològic a Educació Infantil
 • Un viatge per la infància al llarg de la història
 • Viure el món de les matemàtiques
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d¿intervenció educativa a l¿aula d¿infantil
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d¿una experiència
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • Coneix a l¿infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l¿aula d¿infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Documentar per cre¿ixer; un mirall d¿experie¿ncies
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l¿Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • El joc en les avantguardes
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d¿un cas
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D¿EDUCACIÓ INFANTIL.
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • El plaer per la literatura a l'educaciç¿ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • L¿Art Contemporani a l¿Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • L¿ESCOLARITZACIÓ D¿UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L¿ETAPA D¿EDUCACIÓ INFANTIL
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • L'art d'intervenir.
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • L'expressio¿ arti¿stica com a eina per treballar les emocions en Educacio¿ Infantil
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • La Depuració del magisteri
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d¿un infant amb dificultats
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • La mare de dia com a figura referent
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l¿educació ambiental i l¿entorn natural d¿Algaida
 • La relaxació a l¿educació infantil aplicada a L¿aula de 3-4 anys
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • LA VIVE¿NCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L¿ESCOLA EL MARTINET
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • Les Intel·lige¿ncies Mu¿ltiples dins els ambients d¿aprenentatge
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • METODOLOGIA D¿APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • Promoure la sensibilitat este¿tica cap a la natura
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Temps al temps, des d¿una perspectiva de l¿educacio¿ lenta
 • Ana¿lisi de la figura de la cap d¿estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona li¿der pedago¿gica.
 • Ana¿lisi dels ambients de l¿EI Sa Torre
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • Els ambients d¿aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • La documentacio¿ com a part del proce¿s educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrio¿)
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • La metodologia d¿ambients: aprendre me¿s enlla¿ del curri¿culum
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • D'on ve mon pare?
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • El teatre i l¿expressió corporal a l¿Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva