Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

240 créditos - Escuela Politécnica Superior

22476. Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2023-24)

Créditos 12 ECTS.
Tipo de asignatura Trabajo de fin de grado
Estado Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla
Guía docente
Català

Prerrequisitos

 • Es necesario haber superado el 100% de créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica
 • Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del 100% de los créditos del conjunto de asignaturas de formación básica y de tipo obligatoria
 • Cal haver superat o estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica

Bibliografía recomendada disponible en el fondo de la biblioteca de la UIB

No hay ningún libro recomendado del fondo de la biblioteca de la Universidad ( más información (catalán) ).
La bibliografía completa se encuentra en el apartado correspondiente de la guía docente de la asignatura.

Información sobre los grupos de la asignatura

Periodo: Anual

 • Grupo grande 8

  • Idioma
   de impartición
   Catalán/Castellano
  • Movilidad
   Grupo disponible para alumnos de movilidad entrantes.

Guías docentes de años anteriores

Grupos de la asignatura el año académico 2022-23

Periodo: Anual

Grupos de la asignatura el año académico 2021-22

Periodo: Anual

Grupos de la asignatura el año académico 2020-21

Periodo: Anual

Grupos de la asignatura el año académico 2019-20

Periodo: Segundo semestre

Grupos de la asignatura el año académico 2018-19

Periodo: Segundo semestre

Para ver la información sobre los grupos de asignatura de cursos anteriores al 2018-19 pueden consultar el buscador de guías docentes

Trabajos de Fin de Grado

 • Adequació paisatgística a Llucmajor
 • Anteproyecto de plantación, replantación de viñedo y construcción de bodega en la finca Can Terrassa de Binissalem (Islas Baleares).
 • Caracterización agronómica, fisicoquímica, antioxidante y tecnológica de las algarrobas de 23 cultivares de Ceratonia siliqua L. del Banco de Germoplasma de Son Real en Mallorca
 • El medi agrari als currículums educatius de les Illes Balears
 • Memòria d?_?introducció d?_?una estructura agroindustrial prexistent a CYPECAD
 • Mesura d?_?activitats enzimàtiques de sòls de vinya a Mallorca
 • Mesura de la respiració de mostres de sòls de vinyes de Mallorca
 • Plantación intensiva de olivos en "Son Doblons".
 • Proyecto de remodelación paisajística e instalación de suds en la avenida Bulevar de Peguera
 • Tècniques de maneig per mitigar els efectes del canvi climàtic sobre la qualitat de raïm a varietat Manto Negro
 • ANÀLISI DE CRITERIS DE CÀLCUL DEL NÚMERO D'EMISSORS PER PLANTA EN REG LOCALITZAT
 • Aproximació a la fertilitat biológica dels sòls del cultiu de la vinya a Mallorca
 • AVALUACIÓ DE DISTINTS TRACTAMENTS PEL CONTROL DE LA RHIZOCTONIA DE LA PATATA (Rhizoctonia solani)
 • Avantprojecte de la zona verda de l'agroturisme a la Colònia de Sant Jordi
 • Disseny agronòmic d?_?una explotació agrària amb transformació i venda directa
 • EFECTE DE L?_?ÚS DE CONFUSIÓ SEXUAL DINS UNA ESTRATÈGIA DE PRODUCCIÓ INTEGRADA CONTRA TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) A L?_?EXTERIOR
 • ESTIMACIÓ DE L?_?ESTRÈS HÍDRIC DE LA PLANTA A PARTIR DE MESURES NO DESTRUCTIVES EN LA VARIETAT LOCAL PRENSAL BLANC (Vitis vinífera L.)
 • EVOLUCIÓN DE LA ACIDEZ DURANTE LA MADURACIÓN DE LA UVA EN LA VARIEDAD CALLET Y MOLL (VITIS VINIFERA L.). EFECTO DEL ESTRÉS HIDRICO Y LA EXPOSICIÓN DEL RACIMO
 • OPTIMIZACIÓN DE LAS FUENTES NITROGENADAS EN CULTIVO DE LECHUGA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUIFEROS
 • PROJECTE BÀSIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D?_?UNA PLANTA DE PROCESSAT D?_?OLIVA
 • PROJECTE DE PLANTACIÓ DE FRUITERS AMB INSTAL·LACIÓ DE REG PRESSURITZAT A SON DALMAU
 • PROJECTE D?_?IMPLANTACIÓ D?_?UNA FÀBRICA DE CERVESA ARTESANAL A MANACOR
 • PROJECTE PER L'ESTUDI DE L'ADAPTACIÓ DE NOVES VARIETATS D'AMETLLER A LES CONDICIONS CLIMÀTIQUES I AGRONÒMIQUES DE MALLORCA AMB DISTINTS TRACTAMENTS DE REG
 • Recuperació de varietats ancestrals d?_? Olea europaea L.
 • TÈCNIQUES DE MANEIG PER A MILLORAR LA QUALITAT DEL RAÏM EN LA VARIETAT DE VINYA MANTO NEGRO
 • Anàlisi energètic i propostes per a la generació d'energia renovable a la industria lletera AGAMA ubicada a les Illes Balears
 • Bionimia de Cydalima perspectalis (Walter, 1859) en condiciones de laboratorio
 • CATALOGACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS JARDINS DE SA TORRE I DEL PUIG DEL CALVARI; FELANITX
 • Comparació de la resposta a la disponibilitat hídrica de 4 varietats de Lolium perenne utilitzades a gespes esportives
 • Desenvolupament de mètodes de bioaccessibilitat per a la determinació de contaminants prioritaris a mostres sòlides ambientals
 • EFECTE DEL SEXE, TIPUS GENÈTIC, ESTACIÓ DE L'ANY I PES EN L'ENGREIX DE MÈ A MALLORCA
 • Implantación de un cultivo de pistacho de 6,5 hectáreas en Esporlas
 • Mejora de la polinización de almendros con Osmia rufa: Evaluación del efecto de la introducción en la producción de almendro
 • Permeancia de la cutícula del tomate ‘de Ramellet': efectos genéticos y ambientales
 • PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'ENTORN ENJARDINAT DE LA MURADA MEDIEVAL D'ALCÚDIA. (Tram nord, des de la Plaça Porta de Mallorca fins a l'avinguda Ca na Ferrera)
 • Resposta a la latència hivernal i efecte del dèficit hídric en Cynodon dactylon (L.) Pers. i Paspalum vaginatum Sw. a Mallorca
 • Actuació paisatgística a l'entrada a Manacor de la via verda
 • Análisis de una estructura agroindustrial
 • Análisis energético y propuestas de mejora en una explotación ganadera situada en el término municipal de Campos
 • Anteproyecto de implantación de un olivar superintensivo y de almazara en Inca
 • Caracterització de cultius herbacis extensius com a pastura cinegètica a una finca d'olivar de Mallorca
 • Comportament agronòmic i resposta a l’estrès biòtic a dos cultivars de raïm (Callet i Merlot) en diferent disponibilitat hídrica
 • Desarrollo de cultivos herbáceos bajo la presión de especies cinegéticas en la Sierra de Tramuntana
 • Efecte dels estressos hídric i salí sobre la qualitat de la tomàtiga (Solanum lycopersicum L.)
 • Efectos de la irrigación en la fisiología y producción de Cannabis sativa L. variedad ‘Kompolti
 • Enemics naturals de les principals plagues de cultius de les Illes Balears: elaboració d’una guia de camp
 • Estudi de la viabilitat dels inòculs comercials de micorrizes a cultius llenyosos
 • Fitoplasmes associats al decaïemt de lledoners (Celtis australis L.) urbans a Mallorca
 • GUIA DE LES PRINCIPALS PLAGUES, MALALTIES I FISIOPATIES EN EL CONREU DE L’AMETLLER A LES ILLES BALEARS
 • Incidència de l'agricultura i la ramaderia sobre el procés de contaminiació dels aqüífers en el municipi de Campos: salinitat i nitrats
 • Millora de les prospeccions i anàlisis de Xylella fastidiosa a les Illes Balears
 • Portaempelts en vinya: present i futur
 • Tefrítids d’importància econòmica a Balears i risc d’introducció d’espècies invasores
 • Tractament paisatgístic a la continuació de la Falca Verda. Avantprojecte i estudi paisatgístic de Sa Falca Verda
 • Utilización de nuevas Tecnologías para la evaluación de los efectos del riego en viña de vinificación
 • Actuació paisatgística al tram final del Torrent de ses Talaiodes
 • Adequació de l'entorn del castell de Bellver
 • Aplicació de paràmetres d'alt rendiment per a l'estudi de la resposta al dèficit hídric de múltiples genotips de tomàtiga (S.lycopersicum L.)
 • Comportament en camp de distintes combinacions patró varietat a varietats de vinificació blanques autòctones de les Illes Balears
 • Descripción y caracterización de las variedades minoritarias tintas Esperó de gall y Callet negrella, y blancas Argamussa y Vinater blanc
 • Disseny d'una eina per al càlcul de les necessitats nutricionals i racions al porc negre mallorquí
 • Efecte de la sequera als paràmetres agronòmics i de qualitat del fruit a la tomàtiga 'de Ramellet' i comparativa amb la varietat tomàtiga 'de Penjar' i altres varietats amb diferent aprofitament del fruit
 • Efectes de la micorrizació i abonament sobre el desenvolupament i producció de lletugues a planter i camp
 • Estudi agronòmic i del comportament davant la Bremia Lactucae de distintes varietats de Lactuca sativa en distints cicles a l'aire lliure
 • Estudi de la conservació post-collita de la tomàtiga de Ramellet i la seva interacció amb l'ús d'empelts
 • Evaluación del sistema de iluminación artificial en céspedes deportivos
 • La coberta vegetal i el reg com a reguladors del creixement vegetatiu de la vinya
 • Modelització de pèrdues de càrrega singulars per inserció de lateral en terciària amb xarxes neuronals artificials i validació per parts
 • Proyecto de ampliación del parque de Sa Riera
 • Proyecto de aprisco para una explotación de ovino ecológico
 • Proyecto de intervención agrícola y paisajística en Son Oliver, Felanitx
 • Tipificació i estat actual de la maquinària de tractaments de productes fitosanitaris a l'illa de Mallorca
 • Variabilitat de paràmetres agronòmics i de qualitat a Solanum lycopersicum sota condicions mediterrànies
 • Anàlisi de la qualitat de la carn de l'ovella de raça Mallorquina i comparativa qualitativa dels sistemes productius a l'illa de Mallorca
 • Avaluació de diferents trampes i atraients per a la captura de Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) en el cultiu de fresa
 • Avalució de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca
 • Avantprojecte; Proposta i Estudi de Viabilitat Econòmica: Transformació d'un agroturisme a enoturisme. Hotel Rural Finca Ca n'Aí (Soller)
 • Caracterització de dues varietats locals de taronja a la Vall de Sóller i Fornalux i avaluació de diferents tractaments contra creasing o clareta a la varietat Canoneta
 • Efecte de la salinitat sobre la germiniació de Salsolo kali L. i sobre el creixement d'Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth
 • Efecte del reg sobre la fertilitat del sòl. Comparació entre la zona de baix cultiu i entre carrer
 • Efecto de la restricción en la fase de acabado del cerdo negro mallorquín
 • El cambio climático y la viticultura en la zona del Pla i Llevant de Mallorca
 • Estimació d'evapotranspiració de referència amb models empírics i avaluació del seu efecte en les necessitats de reg a les Illes Balears
 • Estudio agronómico de líneas de pimiento blanco cultivadas bajo invernadero
 • Estudio de generación de biogás en las explotaciones de ganado bovino en Menorca
 • Estudio de la emergencia y el crecimiento inicial de Pistacia lentiscus L. procedente de Ses Salines, Massanella y Ca'n Picafort al ser sometida a tres tratamientos a base de turba y perlita con distinto equilibrio
 • Estudio del comportamiento agronómico y de la calidad de aceite de cuatro variedades de olivo en cultivo superintensivo en seto en Mallorca
 • Etiologia de les malalties fúngiques en figuera a Mallorca
 • Evaluación de diferentes tratamientos fertilizantes en el cultivo del trigo
 • Implementació de xarxes neuronals artificials per estimar evapotranspiració de referència a les Illes Balears amb validació per parts
 • Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua a línies d'introgressió de Solanum lycopersicum
 • Plagas y patologías emergentes del viñedo: Enfermedad de Pierce & Emposca Vitis
 • Producció de biomassa de diferents genotips de gramínies perennes mediterrànies per a producció de biocombustibles de segona generació
 • Projecte d'una explotació ecològica avícola de posta situada al terme municipal de Viladamat (Girona)
 • Proyecto de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro
 • Proyecto de edificación de una bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino tinto con D.O. Binissalem
 • Recuperación de variedades locales de viña por saneamiento mediante cultivo in vitro
 • Sanejament de virosis i revalorització de les varietats minoritàries de vinya Esperó de Gall i Vinater Blanc
 • Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats d'ametller a Mallorca. En condicions de laboratori i de camp
 • Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders
 • Control de l'Ampelodesmos mauritanica amb ramat equí a infraestructures de prevenció d'incendis forestals
 • Disseny d'una eina de càlcul de la rendibilitat del cultiu d'ametlla a Mallorca
 • Efecte de la supressió del reg en vinyes de vinificació sobre els principals paràmetres de producció i qualitat de raïm i vi
 • Efectos del mantenimiento de la cubierta vegetal en el cultivo de vid sobre las características del suelo y la fenología del cultivo
 • Estudio comparativo de métodos de detección del virus del rizado del tomate Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) en Mallorca
 • Evaluación de la eficacia de biocidas mediante métodos analíticos en la desinfección de aguas cristalinas en agroturismos
 • Proyecto de construcción de una cuadra
 • Sistemas de captura de Empoasca spp. (Hemiptera: Cicadellidae) en el cultivo de la vid
 • Utilització de Capsicum annum com a repel·lent de micromamífers i la seva influència sobre la germinació d'espècies per a la reforestació
 • Aplicació de noves tecnologies per a la gestió i el seguiment del cultiu de la vinya
 • Avaluació de distints mètodes de producció de Paulownia sp. i la possible aplicació de micorizes per a la seva millora
 • Avaluació de la producció i qualitat dels clons certificats de Callet i Manto negro
 • Caracterització de la producció i qualitat de la varietat de raïm Callet Negrella
 • Control de qualitat de 15 equips d'aplicació de productes fitosanitaris
 • Distribució foliar i eficiència fotosintètica en l'ús del nitrogen en espècies silvestres i domesticades del gènere Solanum
 • Efecte de la sequera en el fenotip long shelf-life a la Tomàtiga de Ramellet
 • Estudio y valoración de sustratos elaborados a partir de material reciclado evaluando el crecimiento de distintas especies para cubiertas verdes
 • Mejora de la polinización del almendro (Prunus dulcis): evaluación de la eficacia polinizadora de Bombus terrestris
 • Proyecto de ejecución de una bodega para producción de vino tinto en Felanitx
 • Remediació de sòls contaminats per metalls mitjançant esmenes i avaluació de la seva eficàcia mitjançant tests de bioaccessibilitat
 • Almazara para la producción de aceite de los olivos de la propia explotación
 • Análisis sectorial del mercado de las cubiertas vegetales en tejados (usuarios y empresas)
 • Aplicación de fitorreguladores en las variedades de uva de mesa: Danlas, Michele y Perla
 • Assaig de l'eficiència en cultiu in-vitro de fungicides sobre fongs de la fusta d'ametller
 • AVALUACIÓ DE L'ÚS D'ÈQUIDS EN EL MANTENIMENT DE TALLAFOCS A LA SERRA DE TRAMUNTANA
 • Determinación del contenido mineral en cultivos hortícolas.Influencia de los tipos de suelo call vermell y argilós
 • Efecto de la fertilización en la producción de Petunia x hybrida y Tagetes patula
 • Efectos de la gestión de suelos y del riego en los consumos hídricos, el crecimiento de la cepa y en la producción y calidad de la uva
 • Estimación de Balances de Carbono en vid. Efecto de la disponibilidad hídrica y del genotipo
 • ESTRATÈGIES DE CONTROL ECOLÒGIC CONTRA Empoasca vitis ( Goëthe) ( Hemiptera: Cicadellidae) Seguiment Poblacional a Can Axartell
 • Estudi agronòmic i enològic de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears en cultiu ecològic
 • Evaluación del uso de compost de residuos sólidos urbanos para la producción de planta útil en cubiertas verdes extensivas
 • Gramínies perennes mediterrànies per a l'obtenció de biocombustibles de segona generació: estudi de biomassa i rebrotament
 • Influència de la lluna a l'agricultura
 • Influència del reg i del maneig del sòl en la qualitat del raïm i del vi de les varietats Ull de llebre i Garnatxa negra
 • L'ovella blanca mallorquina: avaluació tècnica de la llana i diferència entre els fenotips "ble" i "rasa"
 • Proposta de millora de l'atles bioclimàtic CLIBA2
 • Utilización de técnicas de teledetección y UAVs para la monitorización del crecimiento en viñedos
 • Anteproyecto de adecuación de la bodega cooperativa de Felanitx " Es Sindicat"
 • Comparació de mètodes de control de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae (Gmelin, 1790),a la vall de Sóller
 • Implantació d'un cultiu d'olivera i elaboració d'oli en Agricultura Ecològica a la finca Es Pujol, Orient
 • Implantació i gestió d'un equipament d'horts urbans a Esporles
 • Patogenicitat de fongs de fusta associats al decaïment d'ametllers a Mallorca
 • Ús de les aigües residuals depurades a l'agricultura