Doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia

Año académico 2019-20

Perfil de ingreso y criterios de admisión

El perfil d'ingrés recomanat és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a la investigació traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença com a Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Biologia, Bioquímica o Química i hagin superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis.

Els titulats que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut (p.e. MIR)

La resta han d'haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster relacionats amb alguna de la principals línies de recerca del Doctorat.

Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals, l'escriptura d'articles internacionals, així com l'assistència i participació en congressos internacionals.

Plan Tutorial

La dirección y el seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral se ajustará a los "procedimientos para doctorados de la UIB (RD99/2011)":

Los derechos y obligaciones de director, tutor y doctorando, son los modelos de la Universidad de las Islas Baleares para establecer una guía de buenas prácticas para la dirección y el seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral. Más detalladamente, mediante el desarrollo del Real Decreto 99/2011, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la Universidad de las Islas Baleares especifica las directrices sobre la supervisión de Tesis Doctorales en sus Artículos 9 a 13. FOU https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10208.html

Composición de la Comisión Académica

Coordinadora
Marta Monjo Cabrer
Secretario
Jordi Oliver Oliver
Profesores
  • Jaime Sauleda Roig
  • Antoni Aguiló Pons
  • Maria Julia García Fuster
  • Pere J. Tauler Riera
  • Joana Maria Ramis Morey

 

Objectivos generales

El programa de doctorat en recerca traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença jugarà un paper essencial en l'impuls de la formació contínua i la recerca en ciències de la salut en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears a causa de l'absència d'estudis de Grau en medicina en la nostra comunitat i la desaparició del programa de doctorat en Ciències Mèdiques del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Així mateix potenciarà el desenvolupament de les estructures existents en recerca en aquest àmbit.

Desenvolupar les estructures que permetin la formació de postgrau servirà d'instrument de motivació perquè els professionals s'impliquin en la formació de futurs facultatius o de la seva pròpia.

Igualment, actuarà com a motor per aglutinar professionals d'alt nivell, augmentar la seva formació de postgrau, oferir un al·licient addicional per fidelitzar-los i donar cabuda a totes les línies de recerca en ciències relacionades amb la salut de la CAIB.

D'altra banda, la creació d'aquest programa donarà la possibilitat als doctors de la xarxa sanitària que no són professors de la UIB de dirigir tesis doctorals i als quals ja formen part d'un departament, que tinguin l'opció de fer-ho a través del IUNICS.