Introducció a la teoria de circuits elèctrics

Contenido en el idioma por defecto

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Lloc
 Aula 05 de l’edifici Anselm Turmeda. Campus universitari
Dates i horaris
Del 4 al 8 de setembre de 2023. De 9 a 12 h.
Durada
15 hores
Nombre de places
40 alumnes
Destinataris
Alumnes que es preparen per als primers cursos dels graus d’Enginyeria, especialment d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Telemàtica, graus en els quals es treballen més els temes relacionats amb l’electrònica.
Preu
50 euros.

Programa per descarregar                                             

 

 Professor

Joan Font Rosselló, professor titular d’universitat del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció

Objectius

Iniciació a la teoria de circuits electrònics; curs pensat com a preparatori que serveixi per dotar d’un nivell adequat els alumnes que accedeixen als primers cursos dels graus d’Enginyeria, especialment als d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Telemàtica, uns graus en els quals es treballen més els temes relacionats amb l’electrònica.

Programa

1. Magnituds elèctriques. Símbols i unitats

2. Conceptes bàsics

2.1 Elements de circuit i dispositius electrònics

2.2 Xarxes i circuits

2.3 Fonts de tensió i fonts de corrent ideals

2.4 Fonts controlades

2.5 Llei d’Ohm i lleis de Kirchhoff

2.6 Circuits equivalents

2.6.1 Elements en sèrie i en paral·lel. Circuit mixt

2.6.2 Transformació de font

2.7 Divisors de tensió i de corrent

2.8 Ones de senyal

3. Mètodes d’anàlisi

3.1 Reducció de circuits

3.2 Teorema de superposició

3.3 Teoremes de Thévenin i Norton

3.4 Anàlisi nodal

3.5 Anàlisi per malles

Llengua vehicular

Català i castellà