«Els secrets de la memòria. Aprèn les tècniques dels millors i deixa de repetir»

Contenido en el idioma por defecto

Lloc
Aula 4A i 4 B. Edifici Antoni Maria Alcover. Campus universitari
Dates i horaris
De l’11 al 15 de setembre de 2023. De 16 a 18 hores
Durada
10 hores
Nombre de places
40 alumnes
Destinataris
Obert a tots els alumnes que iniciïn qualsevol dels estudis de grau de la UIB.
Preu
31 euros.

Programa per descarregar                                             

 

 Professor

José Luis Ortego Hernando. Oficina Universitària de Suport

Objectius

  • Ensenyar als estudiants tècniques efectives de mnemotècnia perquè puguin recordar informació clau com conceptes, dates, noms, fórmules i vocabulari tècnic.
  • Capacitar els estudiants perquè utilitzin la creativitat i la imaginació per crear associacions entre els conceptes i la informació a recordar, de manera que puguin recordar-la més fàcilment.
  • Proporcionar eines i estratègies per millorar la capacitat d'atenció i concentració durant l'estudi.
  • Proporcionar eines i estratègies per organitzar i planificar el temps d'estudi, de manera que els estudiants puguin maximitzar el seu temps d'estudi i millorar-ne l’eficiència.
  • Ensenyar tècniques per llegir i comprendre textos amb més eficàcia, com la lectura activa, el subratllat i la presa de notes.
  • Ensenyar tècniques de visualització i creació d'imatges mentals per recordar conceptes complexos i processos.
  • Ensenyar tècniques per prendre apunts i organitzar la informació, perquè els estudiants puguin tenir una estructura clara dels temes i la informació important.
  • Ensenyar tècniques per gestionar l'estrès i l'ansietat durant les proves i avaluacions.
  • Fomentar la confiança en ells mateixos i en la seva capacitat per aprendre, perquè els estudiants puguin afrontar nous reptes acadèmics i professionals amb èxit.

Programa

El curs es divideix en cinc sessions de dues hores de durada.

A les tres primeres sessions s’explicaran i es practicaran les mnemotècnies més importants (tècniques d’associació: llaç, narració, mètode numèric i paraula clau; de representació gràfica i simbolització, i d’organització: loci, palau mental i caseller mental).

La quarta sessió està dedicada a la gestió del temari i del temps d’estudi.

La darrera sessió es reserva per treballar les tècniques de gestió de l’estrès i l’ansietat a les proves i avaluacions.

Metodologia

Al curs es treballaran les tècniques que permeten memoritzar una gran quantitat d’informació i més ràpidament, i es practicaran els mateixos mètodes que utilitzen els campions als concursos mundials de memòria. Des del primer dia, es podrà comprovar com millora la capacitat de memoritzar.

S’explicaran les tècniques de manera senzilla, amb exemples i exercicis pràctics (per memoritzar vocabulari nou, dates, fórmules, articles de lleis, noms d'autors, procediments, etc.).

S’explicarà també com utilitzar aplicacions informàtiques per millorar la memòria, la planificació i l’autoavaluació de l’estudi.

Llengua vehicular

Català i castellà