La Física t'agradarà: un curs web interactiu

Contenido en el idioma por defecto

 grau

Lloc
En línia
Dates i horaris
Del 6 al 14 de setembre de 2021
Durada
25 hores
Nombre de places
50
Destinataris
Alumnat interessat en els temes de Física del programa presentat. El programa s'ha preparat especialment adreçat a l'alumnat que ha d'iniciar els estudis de: Grau de Biologia, Grau de Bioquímica i Grau de Fisioteràpia
Preu
45 euros

 Matrícula

 


Matrícula
Oberta

 

Programa per descarregar

Destinataris

Alumnat interessat en els temes de Física del programa presentat. El programa s'ha preparat especialment adreçat a l'alumnat que ha d'iniciar els estudis de: Grau de Biologia, Grau de Bioquímica i Grau de Fisioteràpia.

Professorat

Antoni Amengual Colom. Professor titular d'universitat. Departament de Física.

Objectius

Assolir uns coneixements de Física bàsica relacionats amb continguts que es trobaran a Física en el grau mitjançant un procediment interactiu presentat en una web que inclou vídeos, exercicis personals, algun joc i les explicacions dels temes.

Metodologia

Els cinc mòduls són independents i es poden treballar amb l’ordre que es prefereixi.

Els mòduls contenen explicacions i exercicis que s’han de resoldre per avançar.

Cada tema presenta una explicació i una pregunta o repte per avançar en el mòdul. Els conceptes treballats s’han elegit per l’interès que tenen per a l’estudiant de grau.

Programa

  • Mòdul 1: La Física de la visió.
  • Mòdul 2: La Física de l'audició.
  • Mòdul 3: La Física de l'esquelet.
  • Mòdul 4: La Física del bàsquet.
  • Mòdul 5: La Física de la datació per radioisòtops.

Llengua vehicular

Web: text en català, amb traducció automàtica al castellà. Els vídeos estan en castellà.

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021