Dibuix tècnic

Contenido en el idioma por defecto

 grau

Lloc
Anul·lat
Dates i horaris
 
Durada
18 hores
Nombre de places
45
Destinataris
Alumnes que es preparen per cursar les assignatures d’Expressió Gràfica i Dibuix Tècnic.
Preu
30 euros

 

 


Matrícula
Oberta

 

Programa per descarregar

Destinataris

Alumnes que es preparen per cursar les assignatures d’Expressió Gràfica i Dibuix Tècnic.

Professor

 

Joan Miquel Seguí Colomar. Doctor arquitecte

Objectius i metodologia

Ajudar els alumnes a repassar i treballar conceptes bàsics del dibuix tècnic; concretament, del sistema dièdric i axonomètric.

Programa

Mòdul I: Sistemes de representació (3 hores)
  1. Conceptes de la representació espacial. Aplicacions als estudis de grau i al futur món laboral
  2. Conceptes de geometria plana
Mòdul II: Sistema dièdric
  1. El sistema dièdric. Fonaments. Representació del punt, la recta i el pla (3 hores)
  2.  Interseccions i perpendicularitat entre plans i recta-pla (3 hores)
  3. Canvis de plans. Abatiments i girs (3 hores)
Mòdul III: Sistema axonomètric
  1. El sistema axonomètric. Fonaments. Representació del punt, la recta i el pla (1,5 hores)
  2. Axonometria isomètrica, dimètrica i trimètrica. Axonometria cavallera i militar (1,5 hores)
Mòdul IV: Altres sistemes de representació. Sistema acotat i sistema cònic
  1. Sistema cònic i sistema acotat. Introducció (3 hores)

Bibliografia bàsica

FERNÁNDEZ SAN ELÍAS, G. Fundamentos del sistema diédrico.

FERNÁNDEZ SAN ELÍAS, G. Problemas y aplicaciones diédricas.

Llengua vehicular

Castellà 

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021