XIV Convocatòria, corresponent a l'any acadèmic 2021-22, d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals, estudiants amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil i els afectats per la crisi motivada per la situació sanitària com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19

Contenido en el idioma por defecto

Anualment la UIB convoca ajuts adreçats als estudiants de la UIB matriculats als ensenyaments oficials de grau i màster a qui hagi sobrevingut, durant el curs acadèmic, una situació personal o familiar que els dificulti de poder continuar els estudis, i com a conseqüència de la qual hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o familiar i que els dificulti fer front al pagament dels preus acadèmics de matrícula. Queden exclosos els alumnes matriculats en escoles adscrites i els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

Termini: del 10 al 24 de novembre de 2021

- Més informació -