Finançaments

Contenido en el idioma por defecto

Com puc finançar la meva matrícula?

Els alumnes dels ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han de fer efectiu el pagament dels Serveis Acadèmics i Administratius d’acord al que estableix el Decret de preus corresponent; el qual únicament permet fraccionar el pagament en dos terminis: un a pagar en el moment de formalitzar la matrícula i l’altre la primera quinzena de desembre.

Alternativament diferents entitats financeres ofereixen productes genèrics i particulars que permeten, amb un increment bastant reduït, finançar el pagament de la matrícula. Cal tenir present que l’impagament d’un rebut emès per la UIB el dia següent al venciment suposa el recàrrec d’un 5% de la quantitat impagada.

La Universitat ha fet una recopilació dels productes que voluntàriament les entitats financeres han volgut difondre. Aquesta informació l’ha subministrada les entitats financeres i, en cap cas la UIB es fa responsable de la seva veracitat i de que estigui actualitzada. Els alumnes han de validar els productes amb les pròpies entitats financeres.

Entitats financeres

Any acadèmic 2017-18

Caixabank

Banco Santander

Anys acadèmics anteriors

BBVA

Banca March

Bankia

Colonya, Caixa Pollença