Alumnat col·laborador de tipus B , curs 2018-19 , perfil de la plaça LICLE001 - Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental

 • Servei
  • Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental
 • Plaça
  • LICLE001
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1
 • Crèdits
  • 6
 • Remunerats
  • 3
 • Per reconèixer
  • 3
 • Òrgan seleccionador
  • Comissió + Tutor
 • Requisits
  • Ser capaç de llegir en anglès. Coneixements bàsics d'ofimàtica. Coneixements bàsics de lingüística. Interès per la recerca en lingüística i psicolingüística. Capacitat per treballar en grup. Interès per conèixer l'ús de programari de recerca científica en lingüística.
 • Tasques per fer
  • Ajudar en el processament i anàlisi de mostres de parla espontània. Assistir en la recollida de dades segons el disseny experimental. Ús de programari específic per a l'anàlisi de les dades lingüístiques.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • Aquesta plaça és de màxim interès per a les persones interessades en la recerca científica sobre el llenguatge humà, el desenvolupament i adquisició d'aquest (tant en casos de desenvolupament típics com atípics). Els estudiants interessats en aquestes àrees de recerca guanyaran experiència en recerca científica que els serà útil en el futur.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum