Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places.

Convocatòria pública normal (del dia 18 de de setembre de 2018 al dia 22 de de setembre de 2018 )

  • Informació actualizada a dia 19 de de setembre de 2018
  • Les sol·licituds s'han de presentar a través de UIBdigital
  • Recordau adjuntar la documentació exigida per a cada plaça

Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B (col·laboració en tasques de recerca i pràctiques, lligada a serveis)

Tipus C (col·laboració en projectes d'innovació i millora de la qualitat docent)