Grado

240 créditos - Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingenieria Electrónica Industrial i Automática 3r curso

Asignatura Grupo Examen Localizaciones
22415 - Tecnología Electrónica   GRUPO 5, 1S, GEEI 19/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22415 - Tecnología Electrónica   GRUPO 5, 1S, GEEI 07/02/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
22416 - Automatización Industrial   GRUPO 5, 2S, GEAM, GEEI 11/06/2018 16:00 - 20:00
  • Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
  • Anselm Turmeda Aula A7.Planta primera ala est
22416 - Automatización Industrial   GRUPO 5, 2S, GEAM, GEEI 03/07/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22417 - Electrotecnia   GRUPO 5, 1S, GEEI 25/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22417 - Electrotecnia   GRUPO 5, 1S, GEEI 09/02/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22418 - Electrónica de Potencia   GRUPO 5, 1S, GEEI 17/01/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-01
22418 - Electrónica de Potencia   GRUPO 5, 1S, GEEI 06/02/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22419 - Control por Computador   GRUPO 5, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 20/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
22419 - Control por Computador   GRUPO 5, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 06/07/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22420 - Máquinas Eléctricas   GRUPO 5, 2S, GEEI 15/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22420 - Máquinas Eléctricas   GRUPO 5, 2S, GEEI 05/07/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22421 - Instrumentación Electrónica   GRUPO 5, 2S, GEEI 02/02/2018 09:30 - 13:30 Anselm Turmeda Aula 12. Planta baixa ala est
22421 - Instrumentación Electrónica   GRUPO 5, 2S, GEEI 13/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22421 - Instrumentación Electrónica   GRUPO 5, 2S, GEEI 04/07/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22422 - Redes de Comunicación Industriales   GRUPO 5, 1S, GEEI 23/01/2018 16:00 - 20:00
  • Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
  • Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22422 - Redes de Comunicación Industriales   GRUPO 5, 1S, GEEI 08/02/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22423 - Informática Industrial   GRUPO 5, 1S, GEEI 15/01/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-01
22423 - Informática Industrial   GRUPO 5, 1S, GEEI 05/02/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22424 - Robótica   GRUPO 5, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 16/01/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 12. Planta baixa ala est
22424 - Robótica   GRUPO 5, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 07/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22424 - Robótica   GRUPO 5, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 02/07/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est